Trenčianska župa: Najprv ich kritizovali, teraz sú najtransparentnejší

Trenčiansky samosprávny kraj v ostatných rokoch čelil kritike zo strany odborníkov, že nie je dostatočne transparentný. Za uplynulý rok to zmenil, a dostal sa v tomto smere podľa Transparency International na čelo rebríčka. Kraj vytvoril sekciu "Otvorená župa", na ktorej začal zverejňovať množstvo dovtedy neprístupných materiálov.

01.11.2017 21:56
Trenčín Foto:
Trenčiansky kraj vytvoril sekciu ,,Otvorená župa", na ktorej začal zverejňovať množstvo dovtedy neprístupných materiálov.
debata

Na stránke sa začali pravidelne objavovať videozáznamy z rokovaní zastupiteľstiev, zápisnice z komisií, registre investičných akcií, priebeh a výsledky verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku, zoznamy pridelených dotácií, majetkové priznania politikov či informácie o počte miest i žiadostí v zariadeniach sociálnych služieb.

„Zaviedli sa aj nové zásady hospodárenia s majetkom kraja, pristúpilo sa k elektronickým aukciám, zmenila sa smernica o verejnom obstarávaní, v ktorej je trenčianska župa v niektorých prípadoch dokonca prísnejšia, ako ukladá zákon. K priekopníkom medzi krajmi patríme aj v oblasti zavedenia participatívneho – komunitného rozpočtu, v rámci ktorého verejnosť sama rozhodovala o využití časti župného rozpočtu,“ odkázala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Veronika Rezáková. V roku 2017 bola na tento účel vyčlenená suma 99-tisíc eur. Verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania rozhodla o podpore celkovo 29 projektov.

Zadlženosť kraja klesá

Rozpočet celkových príjmov kraja vrátane príjmových finančných operácií predstavuje na rok 2017 sumu 204¤446¤478 eur (vrátane EÚ fondov) a rovnako rozpočet celkových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií vzhľadom na dodržiavanú vyrovnanosť je na úrovni 204¤446¤478 eur.

V rámci hodnotenia hospodárenia žúp, ktoré každoročne pripravuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO je momentálne považovaná trenčianska župa za dobre hospodáriacu. Finančné zdravie INEKO vyhodnocuje v záujme zistiť čo najobjektívnejší obraz o hospodárení samospráv.

Popri zákonnom dlhovom kritériu zahŕňa aj dlhovú službu, záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti, bilanciu bežného a kapitálového účtu spolu (základná bilancia) či okamžitú likviditu. Skóre finančného zdravia je možné dosiahnuť v rozmedzí od 0 (najhorší možný výsledok) až po +6 (najlepší výsledok).

Ku koncu roka 2016 podľa INEKO zaznamenala trenčianska župa dlh na úrovni 39,69 percenta, čo v prepočte vychádza zadlženosť na jedného obyvateľa kraja na úrovni 82 eur. Aktuálny dlh na jedného obyvateľa kraja klesol z pôvodnej sumy takmer 90 eur v 2014.

Spomedzi všetkých VÚC (vyšší územný celok) dosiahol najvyššie celkové ohodnotenie finančného zdravia Nitriansky VÚC. Ako jediný získal vyššie hodnotenie ako +5, presnejšie +5,02, vďaka čomu ho hodnotíme ako samosprávu s výborným finančným zdravím. Nasledujú Trenčiansky (+4,85), Žilinský (+4,85) a Bratislavský VÚC (+4,81). Aj zvyšné kraje získali skóre vyššie ako +4, a to Trnavský (+4,66), Prešovský (+4,57),Bansko­bystrický (+4,34) a Košický VÚC (+4,20), ktorý sa umiestnil na poslednom mieste.

Najvýznamnejšia investícia do zdravotníctva

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (NsP PD) čakala na nové operačné sály a rekonštrukciu monobloku takmer dvadsať rokov. Trenčianska župa pristúpila k jej rekonštrukcii, po ktorej budú môcť lekári operovať v nových moderných operačných sálach. Kraj našiel financie na dokončenie 13 rokov čakajúceho projektu.

„Na stavebné práce je vyčlenených 8,6 milióna eur, no už teraz sa počíta aj s ďalším jedným miliónom eur na vybavenie nových priestorov posteľami a potrebným prvotným zariadením a dvoma miliónmi eur na nevyhnutné prístrojové vybavenie. Tento projekt možno považovať za najvýznamnejší v histórii trenčianskej župy v oblasti zdravotníctva. K ďalším veľkým investíciám zo strany kraja patrí v tomto roku vybudovanie nového CT pracoviska vrátane zakúpenia moderného CT prístroja novej generácie spolu za približne jeden milión eur,“ povedala Rezáková.

Ako dodáva, vďaka priaznivej finančnej situácii kraja pravidelne zvyšujú platy nízkopríjmovým skupinám zamestnancov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti trenčianskej župy aj nad rámec kolektívnej zmluvy.

„V minulom roku kraj pridal ku mzde všetkým odborným zamestnancom 15 eur, od 1. 1. 2017 sa navýšil platy zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb (okrem 4-percentnej valorizácie) o 30 eur mesačne. Kraj zároveň podľa zákonnej normy navyšoval počty zamestnancov v jednotlivých zariadeniach v závislosti od kapacity a druhu sociálnej služby daného zariadenia,“ doplnila Rezáková.

Počas štyroch rokov investoval kraj do oblasti sociálneho zabezpečenia viac ako 3,2 milióna eur (+ 1,6 milióna eur na autistické centrum).

Medzi najväčšie investície patria rekonštrukčné práce financované z Envirofondu na troch zariadeniach sociálnych služieb (CSS – LIPA, DSS – Zemianske Podhradie a CSS – SLOVEN).

Rekonštrukčné práce sa týkali hlavne zateplenia budov, výmeny okien a dverí. Od roku 2014 kraj z vlastných finančných zdrojov na opravy ciest vynaložil viac ako 15,3 milióna eur, za ktoré zrekonštruoval takmer 130 km cestných komunikácií.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hospodárenie #Trenčiansky samosprávny kraj