Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pôsobí na slovenskej politickej scéne od roku 1990 a v parlamentných voľbách 2010 bude mať číslo 13. Strana Jána Figeľa tvrdí, že po voľbách chce vládnuť s opozičnými stranami, ale spoluprácu neodmietla ani so Smerom, HZDS, či SNS.

10.04.2010 00:06

Ustanovujúci snem KDH sa konal v Nitre 17. februára 1990. Predsedom sa stal Ján Čarnogurský, ktorý zotrval v tejto funkcii 10 rokov. Po prvých slobodných parlamentných voľbách sa KDH stalo súčasťou vládnych koalícií na federálnej i republikovej úrovni. V roku 1997 vytvorilo KDH spolu s ďalšími opozičnými stranami Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK), ktorá sa v októbri 1998 stala súčasťou vládnej koalície.

Na 12. sneme KDH 21. októbra 2000 v Trenčíne zvolili za predsedu KDH Pavla Hrušovského. Po založení SDKÚ oznámilo KDH v novembri 2000 rozhodnutie KDH založiť v parlamente samostatný poslanecký klub. Hrušovského v septembri 2009 vystriedal pri kormidle strany jej súčasný predseda Ján Figeľ

Ján Figeľ (20. januára 1960, Vranov nad Topľou)

V roku 1983 získal titul na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho politická kariéra začala takmer ihneď po revolúcii. V roku 1990 sa stal členom KDH. Bol poslancom Národnej rady, neskôr štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí. V pamäti ostáva Figeľ aj ako hlavný vyjednávač pre rokovania o vstupe SR do Európskej únie a prvý slovenský eurokomisár, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru, mládež a viacjazyčnosť.

V roku 2009 sa rozhodol pre návrat do domácej politiky. V ten istý rok ho strana zvolila za svojho predsedu.

Ján Figeľ
Ján Figeľ. Autor: Marek Velček

V parlamentných voľbách v septembri 2002 získalo KDH 8,25 percenta hlasov a podieľalo sa na vládnutí spoločne s SDKÚ, SMK a ANO. O štyri roky neskôr kresťanskí demokrati dostali 8,31 percenta hlasov a v parlamente obsadili 14 opozičných stoličiek. Stranu však počas uplynulého volebného obdobia opustili piati poslanci – postupne Peter Gabura, Vladimír Palko, Jozef Mikloško, Pavol Minárik a Rudolf Bauer. 

Volebný program KDH

Hospodársky rozvoj
- Zavedenie stropu pre výšku verejného dlhu na úrovni 45 % HDP.
- Zavedenie záväzných výdavkových stropov vedúcich k znižovaniu dlhodobého deficitu oproti udržateľnosti verejných financií vo výške aspoň 0,5 % HDP za rok.
- Zníženie odvodovo-daňového bremena a odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže zamestnávateľov.

Riešenie nezamestnanosti
- Zlepšením podnikateľského prostredia
- Zásadnou zmenou Zákonníka práce (pružnejšie pracovné vzťahy, zníženie nákladov zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného, úprava minimálnej mzdy — § 120, nadčasy po dohode so zamestnancom, vzťah odborov a zamestnaneckých rád)
- Znížením poistných odvodov

Sociálna politika
- Oslobodiť od zdanenia investície rodín do budúcnosti (vzdelanie, výchovu, sporenie).
- Zvýšiť daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa.
- Zníženie odvodov na dôchodok podľa počtu detí (odvodový bonus na dieťa).
- Zvýhodnený odchod do dôchodku v závislosti od počtu detí (zrušenie krátenia dôchodku v prípade predčasného odchodu do dôchodku, t. j. zvýšenie dôchodku o 6, resp. 12 %).
- Daňové, resp. odvodové prázdniny pre novomanželov po dobu 1 roka v prípade prvého manželstva.
- Otcovská dovolenka (týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky).
- Upraviť podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti (vyššia a dlhšia dávka v nezamestnanosti pre starších zamestnancov).
- Zvýšiť nezdaniteľný základ dane zamestnanému rodičovi v rodine s ťažko zdravotne postihnutým členom (v prípade opatrovania zdravotne postihnutého dieťaťa v domácom prostredí navrhujeme zvýšiť nezdaniteľný základ zamestnaného rodiča na dvojnásobok).

Školstvo
- Posilnenie úlohy kvalitatívnych ukazovateľov pri financovaní verejných vysokých škôl
- Prehodnotíme posledné novely vysokoškolského zákona, ktoré „zakonzervovali“ nedostatky vo vysokoškolskom systéme a zabrzdili jeho kvalitatívny rozvoj
- Zvýšenie úlohy interného hodnotenia študentmi a absolventmi a ďalších kritérií (napríklad úspešnosť umiestnenia absolventov na trhu práce) vo vnútornom fungovaní škôl
- Podporíme opatrenia, ktoré umožnia za presne stanovených podmienok odobrať nečestne získané vysokoškolské a vedecko‑pedagogické tituly
- Budeme presadzovať, aby každý študent VŠ strávil aspoň jeden semester na zahraničnej univerzite. Na to je potrebné vytvoriť osobitný fond, ktorý by zabezpečoval spolufinancovanie aj prostredníctvom programov EÚ

Rómska problematika
- Vypracovanie plánu rozvoja pre rómske osady
- Vybudovanie komunitných centier, centier obnovy rodiny, ktoré by sa zamerali na prácu s celou rodinou.
- Vytvorenie nástrojov na pomoc čo najväčšiemu počtu rómskych detí, aby sa dostali zo sociálne deprimovaného prostredia (podpora nultých ročníkov, testy školskej zrelosti robiť aj v rómčine, internátne školy od druhého stupňa ZŠ striktne na báze dobrovoľnosti, podpora programov rodinnej asistencie, práca s rodičmi)
- Vytvorenie motivačných nástrojov, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej – Podporíme prísun investícií do základnej infraštruktúry (kanalizácia, vodovody, elektrické rozvody, cesty)

Zahraničná politika
- Dobré vzťahy s Ruskou federáciou, ktorá je jedným z dôležitých partnerov SR a hlavným dodávateľom energetických surovín
- Hospodársku, vedeckú a kultúrnu spoluprácu najmä s vyspelými štátmi EÚ, USA, Japonskom, ale aj s Čínou, Indiou a ďalšími krajinami
- Pokračovanie plnenia našich záväzkov vyplývajúcich z členstva v E Ú a NATO
- Transformáciu NATO, ktoré musí zostať obranou vojenskou alianciou a byť schopné reagovať na nové hrozby
- Rozvoj funkčnej a dôveryhodnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, vrátane ozbrojených zložiek

kompletný program KDH

Kandidátna listina KDH
Meno a priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko
1. Ján Figeľ 50 predseda KDH Bratislava
2. Pavol Hrušovský 58 poslanec NR SR Nitra
3. Daniel Lipšic 36 poslanec NR SR Bratislava
4. Július Brocka 53 poslanec NR SR Križovany nad Dudváhom
5. Mária Sabolová 53 poslankyňa NR SR Košice
6. Jana Žitňanská 36 podpredsedníčka KDH Bratislava
7. Anton Marcinčin 41 ekonóm Bratislava
8. Ivan Uhliarik 42 lekár Skalica
9. Pavol Abrhan 50 poslanec NR SR Nové Zámky
10. Martin Fronc 62 poslanec NR SR Divina
11. Ján Hudacký 51 manažér Prešov
12. Peter Muránsky 36 manažér spoločnosti Nemce
13. Andrej Ďurkovský 51 primátor hl. m. SR Bratislavy Bratislava
14. Alojz Přidal 54 manažér bezpečnosti Kátlovce
15. Július Stanko 44 veterinárny lekár Čečehov
16. Marián Kvasnička 54 pedagóg Trenčín
17. Monika Gibalová 50 poslankyňa NR SR Svit
18. Marián Radošovský 49 poľnohospodársky inžinier Mojmírovce
19. Mária Hlucháňová 46 novinárka Chorvátsky Grob
20. Radoslav Procházka 38 právnik Bratislava
21. Pavol Tarcala 44 technický inžinier Bardejov
22. Peter Bobula 43 právnik Urmince
23. Stanislav Bella 54 riaditeľ gymnázia Sv. Andreja Ružomberok
24. Ján Dečo 48 riaditeľ Košice
25. Štefan Bošnák 62 primátor mesta Trnava Trnava
26. Anton Stanko 49 strojný inžinier Veľký Klíž
27. Pavel Kravec 52 manažér Trnavá Hora
28. Ferdinand Turinič 42 živnostník Chorvátsky Grob
29. Valéria Lakatošová 33 pedagogička Michalovce
30. Anna Neumannová 49 vysokoškolská pedagogička Bratislava
31. Stanislav Kahanec 55 poslanec NR SR Prešov
32. Ľubomír Šteiniger 44 živnostník Kysucké Nové Mesto
33. Iveta Sokolová 50 manažérka Slivník
34. Karol Jasenovský 51 konateľ Veľké Kostoľany
35. Juraj Čabák 50 zástupca primátora Banská Štiavnica
36. Ján Vančo 35 pedagóg Nitra
37. Ján Gabčo 49 živnostník Púchov
38. Bystrík Hollý 60 ekonóm Bratislava
39. Pavol Baxa 51 štatistik Bratislava
40. Martin Krajčovič 27 hovorca KDH Trnava
41. Jozef Šimko 53 poslanec NR SR Stropkov
42. Marianna Kianičková 54 prednostka obecného úradu Oravská Lesná
43. Róbert Korec 39 hlavný štátny radca Pata
44. Pavol Kossey 53 odborník na zahraničné vzťahy Bratislava
45. Richard Dlhý 37 ekonóm Košice
46. Jaroslav Ivan 53 riaditeľ Krškany
47. Ondrej Binder 40 živnostník Svätý Anton
48. Roman Paul 50 ekonóm Bánovce nad Bebravou
49. Anton Letko 62 strojný inžinier Nitra
50. Jozef Mikloško 71 predseda kresťanských seniorov Bratislava
51. František Orlovský 47 lekár Stará Ľubovňa
52. Peter Belica 58 riaditeľ detského domova Sučany
53. Ľudmila Tollarovičová 44 diplomovaná všeobecná sestra Ružindol
54. Milan Bereš 38 lekár Košice
55. Dagmar Valuchová 51 advokátka Bratislava
56. Marian Šuplata 33 ekonóm Brezová pod Bradlom
57. Pavol Ružanský 61 riadiaci pracovník Šaľa
58. Ján Václavik 57 administratívny pracovník Zvolen
59. Viera Lehoczká 46 univerzitná pedagogička Bratislava
60. Ján Porubský 62 vysokoškolský pedagóg Bratislava
61. Marián Babej 46 pedagóg Vranov nad Topľou
62. Vladimír Šiška 48 starosta obce Zuberec
63. Jozef Klokner 55 manažér Trnava
64. Marián Hudák 59 samostatne pracujúci lekár Gelnica
65. Vladimír Margolien 47 živnostník Bratislava
66. Gabriel Šimko 56 lekár – hygienik Prievidza
67. Peter Lakomčík 50 starosta obce Slovenská Ľupča
68. Ján Zachar 50 úradník Bratislava
69. Milan Majerský 39 pedagóg Levoča
70. Ľubomír Bažík 58 lekár Žilina
71. Jozef Hladík 61 veterinárny lekár Kúty
72. Jozef Bobík 58 projektový manažér Michalovce
73. Peter Lenč 46 stavebný inžinier Bratislava
74. Jozef Kobela 48 učiteľ Prievidza
75. Jozef Caban 27 živnostník Selce
76. Miloš Moravčík 26 ekonóm Bánov
77. Ladislav Vančo 61 vysokoškolský pedagóg Bratislava
78. Mária Kulanová 44 starostka obce Zbudské Dlhé
79. Andrej Sočuvka 60 riaditeľ Žilina
80. Bohumil Chmelík 71 vysokoškolský pedagóg Trnava
81. Anna Kopecká 41 riaditeľka kat. ped. a katech. centra Spišská Nová Ves
82. Ferdinand Galko 61 štátny zamestnanec Horné Srnie
83. Ján Adamec 47 technik Zlaté Moravce
84. Marek Turanský 37 vývojový pracovník Zvolen
85. Michal Kapusta 36 prednosta MsÚ Spišské Podhradie
86. Jana Brázdilová 57 pedagogička Banská Bystrica
87. Ján Soliar 56 riaditeľ Kežmarok
88. Jana Dzuríková 41 pedagogička Liptovský Hrádok
89. Ján Michalica 57 technik Rybky
90. Miroslav Hurajt 56 pedagóg Pača
91. Miroslav Vetrík 34 podnikateľ Bratislava
92. Miroslav Libič 37 učiteľ Bánovce nad Bebravou
93. Lýdia Pilková 39 živnostníčka Golianovo
94. Peter Ivic 54 obchodný manažér Brusno
95. Katarína Smiešková 51 ekonómka Kráľová pri Senci
96. Anna Gőblová 44 učiteľka Bardejov
97. Marcela Machilová 60 pedagogička Turčianske Teplice
98. Jana Chrenková 40 obchodná manažérka Skalica
99. Ján Čuchran 54 starosta obce Kaluža
100. Viera Kimerlingová 55 zástupkyňa starostu Petržalky Bratislava
101. Andrej Bezák 57 obchodný zástupca Partizánske
102. Miroslav Kráľ 36 podnikateľ Červený Hrádok
103. Radovan Junas 38 lekár Kremnica
104. Peter Stanko 43 environmentalista Chorvátsky Grob
105. Juraj Pavelek 62 logistik Svätý Jur
106. Juraj Putirka 29 špecialista nákupu Bytča
107. Peter Štuller 55 lekár Dunajská Streda
108. Miroslava Szitová 35 vysokoškolská pedagogička Smižany
109. Anna Dyttertová 58 námestníčka primátora Bratislavy Bratislava
110. Vladimír Čamaj 58 technik Lehota pod Vtáčnikom
111. Ján Fekiač 53 regionálny manažér Sabinov
112. Peter Madleňák 35 manažér Komjatice
113. Karol Mičko 54 lekár Lučenec
114. Martin Dilong 36 právnik Chorvátsky Grob
115. Anna Kováčová 58 ekonómka Veľká Hradná
116. Andrej Senaj 49 krajský tajomník KDH Stropkov
117. Marek Dudiak 33 riaditeľ spoločnosti Oščadnica
118. Martin Hladký 33 okresný tajomník KDH Piešťany
119. Ján Paľovčík 37 lekár – ortopéd Michalovce
120. Gabriel Kosnáč 50 manažér miestneho úradu Bratislava
121. Vojtech Šovčík 48 technik Lazany
122. Miroslav Papay 51 majster Koplotovce
123. Lucia Mihoková 29 historička a žurnalistka Sabinov
124. Agnesa Hadrabová 59 živnostníčka Turzovka
125. Ján Dzurjuv 54 vedúci odboru PSK Kračúnovce
126. Jozef Bača 55 primátor mesta Spišské Podhradie
127. Jozef Kováč 40 hlavný inšpektor Turčianske Teplice
128. Igor Bartošík 35 riaditeľ logistiky Holíč
129. Mária Mulíková 56 ženská sestra Prakovce
130. Michal Novota 27 živnostník Bratislava
131. Viera Čelková 47 bezpečnostná pracovníčka Prečín
132. Gustav Schnierer 63 marketingový manažér Bojnice
133. Ludmila Kováčová 45 technička Žarnovica
134. Marcela Dobešová 53 ekonómka Rajecké Teplice
135. Mária Bačíková 44 ekonómka Veľká Lomnica
136. Ján Čop 46 zástupca primátora Snina
137. Peter Drozd 60 živnostník Dolný Kubín
138. Rudolf Mikuláš 60 spojový mechanik Hlohovec
139. Štefan Ondáš 46 technický pracovník Krompachy
140. Zuzana Bábovková 22 tajomníčka PK KDH v NR SR Bratislava
141. Jana Makvová 48 SZČO Partizánske
142. Pavol Strečok 42 manažér Selce
143. František Krippel 51 manažér bezpečnosti Trnava
144. Roman Šimoník 41 obchodný manažér Zohor
145. Rastislav Mráz 32 právnik Trnava
146. Pavol Olejník 42 projektový manažér Košice
147. Ján Vároš 36 elektrotechnický inžinier Štiavnik
148. Valéria Drobňáková 52 ekonómka Prešov
149. Peter Janiga 51 lesný inžinier – technológ Smolenice
150. Ján Oparty 61 pedagóg – režisér Bratislava
debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy