Podanie kandidátok do krajských volieb najneskôr v pondelok

Kandidáti jesenných volieb do orgánov samosprávnych krajov majú na podanie kandidačných listín čas už len do pondelka. Lehota totiž uplynie v pondelok 30. septembra o 24:00.

29.09.2013 10:24
volby 2009, vuc , Foto: ,
Naposledy si občania volili županov v roku 2009.
debata

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa budú konať v sobotu 9. novembra. Pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže podávať kandidačnú listinu politická strana aj nezávislí kandidáti. V prípade voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja môže kandidačnú listinu podávať osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia a taktiež nezávislí kandidáti.

Ako uvádza ministerstvo vnútra na svojej webstránke, politická strana cez svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidačnú listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. „Informácie o sídle volebnej komisie samosprávneho kraja a o zapisovateľovi sú uverejnené na webe príslušného úradu samosprávneho kraja,“ uviedla Dana Pohlodová z ministerstva. Vzory kandidačných listín sú k dispozícii na stránke rezortu.

Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov hovorí, že politická strana môže na kandidačnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva. V prípade volieb predsedu môže politická strana nominovať iba jedného kandidáta.

Nezávislý kandidát na poslanca zastupiteľstva musí ku kandidačnej listine priložiť petíciu so 400 podpismi voličov jeho volebného obvodu, kandidát na predsedu potrebuje aspoň tisíc podpisov. Na funkciu predsedu môže kandidovať aj kandidát na poslanca zastupiteľstva.

Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje podľa zákona najneskôr 30 dní pred dňom volieb kandidačné listiny. Komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o registrácii. Ak si v tejto lehote neprevezmú rozhodnutie, považuje sa za doručené. Politická strana alebo kandidát sa môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým bol vyčiarknutý kandidát z kandidačnej listiny, alebo ktorým bola odmietnutá kandidačná listina, obrátiť na príslušný súd. Tam môže strana alebo kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie VÚC ponechať kandidáta na kandidačnej listine alebo zaregistrovať kandidačnú listinu. Ak súd rozhodne o tejto povinnosti, krajská volebná komisia vykoná registráciu do 24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.

Kandidát sa môže do troch dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do toho času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala. Volebná legislatíva tiež myslí na ochranu kandidátov. To, že je niekto kandidátom, nesmie podľa zákona poškodiť jeho práci.

debata chyba
Viac na túto tému: #župa #VÚC #Krajské voľby