Čo je samosprávny kraj a aké má kompetencie?

Rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávu, tak ako fungujú v súčasnej podobe, schválil parlament po dlhých politických naťahovačkách v roku 2001. Presun kompetencií zo štátu na samosprávy, ktorý trval postupne do roku 2004, priniesol po 40-ročnom fungovaní centralistického riadenia dvojstupňovú správu.

, 04.11.2013 06:00
debata

A to štátnu správu, ktorú tvoria ministerstvá a miestna štátna správa, a územnú samosprávu tvorenú obcami a vyššími územnými celkami (VÚC), čiže samosprávnymi krajmi. Hovorí sa im tiež župy.

zväčšiť
mapa VÚC

Decentralizáciou získali samosprávy viac kompetencií, štát, naopak, niektoré právomoci stratil. Nasledovala fiškálna decentralizácia, teda presun časti peňazí zo štátu na kraje, aby mohli financovať prenesené kompetencie. Do roku 2005 boli pre VÚC rozhodujúcimi príjmami transfery zo štátneho rozpočtu. Od roku 2005 sa uskutočnila zmena financovania, v rámci ktorej sa posilnili vlastné príjmy samosprávnych krajov a zmenil sa spôsob rozdeľovania podielu na daniach v správe štátu. S množstvom prostriedkov, ktoré štát pre VÚC aj obce každoročne vyčleňuje, sú však obe samosprávy nespokojné.

Prvé voľby regionálnych parlamentov a predsedov ôsmich samosprávnych krajov sa uskutočnili ešte koncom roku 2001. Odvtedy si občania každé štyri roky volia poslancov krajských zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov, ktorí riadia osem vyšších územných celkov. Tohoročné voľby sú už štvrté od vzniku samosprávnych krajov. V krajskom zastupiteľstve má každý okres podľa počtu obyvateľov pomerný počet poslancov z kandidátov, ktorí získali vo voľbách najväčší počet preferenčných hlasov.

Na samosprávne kraje prešli pôsobnosti v oblastiach pozemných komunikácií, železníc, cestnej dopravy, civilnej ochrany, sociálnej pomoci, územného plánovania, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, zdravotníctva, humánnej farmácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Rovnako majú koordinovať rozvoj a spoluprácu s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí, vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kra­ja.

Čo je samosprávny kraj

Na Slovensku je osem samosprávnych krajov. Tie samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Na ich čele stojí predseda samosprávneho kraja, ktorého priamo volia obyvatelia VÚC. Rovnako volia aj krajské zastupiteľstvo zložené z poslancov. Každý kraj má úrad a vlastného kontrolóra. Župan nesie zodpovednosť za rozhodnutia kraja. O tom, ako sa použijú peniaze kraja, rozhoduje zastupiteľstvo. Rozhodnutie poslancov podpisuje župan.

Kompetencie samosprávnych krajov

Zriaďujú a prevádzkujú inštitúcie:
stredné školy, múzeá, domovy sociálnych služieb, určujú výšku poplatkov za sociálne služby, knižnice, divadlá a iné kultúrne zariadenia, nemocnice (župa môže odvolať riaditeľa krajskej nemocnice či nariadiť jej predaj) a zabezpečuje aj rôzne verejnoprospešné služby.

Príjmy samosprávnych krajov

Ilustračné foto Foto: SHUTTERSTOCK
Peniaze, euro, 500, ekonomika, graf Ilustračné foto
  • od štátu dostávajú prerozdelené výnosy z daní fyzických osôb vo výške 21,9% – vlani mali k dispozícii vyše miliardy eur.
  • dostávajú dane z motorových vozidiel v plnej výške
  • majú tiež nedaňové príjmy z podnikania a vlastnenia majetku, prenájmu majetku VÚC a podnikania
  • patria im administratívne poplatky od občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach za poskytnuté služby, platby za zápisné a školné

Za čo zodpovedajú VÚC

Doprava
Sú správcami ciest II. a III. triedy a vydávajú licencie na autobusovú dopravu. Regulujú ceny a zľavy v prímestskej a autobusovej doprave. Hlavným zdrojom na opravy ciest je daň z motorových vozidiel, ktorú platia podnikatelia za svoje osobné autá, autobusy a kamióny. Samosprávne kraje na tejto dani ročne vyberú milióny eur, vlani to bolo takmer 135 miliónov eur.

Školstvo
Tento školský rok je posledný, pri ktorom si niektoré stredné školy mohli samy určiť, koľko prvých ročníkov otvoria. Od budúceho roka im budú tieto počty diktovať župy bez ohľadu na to, či ide o štátne, cirkevné, alebo súkromné zariadenia. Samosprávne kraje doteraz len odporúčali počty tried prvých ročníkov. Po novom to školám priamo povoľujú.

Zdravotníctvo
Kraj je zriaďovateľom niektorých nemocníc a môže zdravotníckym zariadeniam udeľovať licencie pre všeobecné nemocnice. Niektoré župy chcú svoje nemocnice vrátiť štátu, nesúhlasia s tým, ako je financované zdravotníctvo a so snahou štátu určovať, aké oddelenia v nemocniciach zostanú a ktoré sa budú rušiť. V roku 2002 v rámci decentralizácie prešli desiatky nemocníc zo štátu na samosprávne kraje. Župy od začiatku upozorňovali, že kompetencie síce získali, peniaze na ne však nie. Bratislavský, Prešovský či Košický kraj zdravotnícke zariadenia predali alebo prenajali súkromníkom, Trenčiansky a Žilinský kraj patria medzi posledné župy, ktoré nemocnice prevádzkujú samy.

Sociálne služby
Prevádzkujú domovy sociálnych služieb, stanovujú v nich, koľko budú klienti za tieto služby platiť.

Čerpanie financií z eurofondov
Plánujú čerpanie financií z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja, sú zastúpené aj v Bruseli vo Výbore regiónov.

debata chyba
Viac na túto tému: #župa #samosprávny kraj #kompetencie #regionálne voľby 2013
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy