Najväčší rivali v Prešove: Čo by urobili ako prvé?

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja v regionálnych voľbách zabojuje 9 kandidátov. Kto sú a aké majú vízie?

04.11.2013 06:01
hudacky Foto: ,
Ján Hudacký
debata

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Predovšetkým urobím všetko preto, aby sme si aj naďalej udržali najlepšie finančné zdravie medzi samosprávnymi krajmi a najlepšie finančné hospodárenie.

Narodil sa v roku 1961 v Lipanoch. Vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, po skončení štúdia v roku 1986 sa zamestnal v Okresnom ústave národného zdravia v Michalovciach ako lekár. V rokoch 1989 a 1990 pôsobil ako lekár v Okresnom ústave národného zdravia v Prešove. Od roku 1990 do roku 1994 bol riaditeľom polikliniky v Sabinove.

Nasledujúce dva roky sa stal riaditeľom nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. V roku 1996 pôsobil na ministerstve vnútra ako splnomocnenec vlády pre zriadenie Prešovského kraja. V rokoch 1996 až 1998 bol prednostom Krajského úradu v Prešove. Od roku 1998 do 2001 bol obchodným zástupcom firmy Adrem. Od roku 2002 až do súčasnosti je predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Je rozvedený a má dve deti.

Peter Chudík Foto: Boris Macko, Pravda
chudik Peter Chudík

Ján Hudacký, poslanec NR SR

Vzdal by som sa mandátu poslanca Národnej rady, pretože Prešovskému kraju sa treba venovať naplno a nedá sa sedieť na dvoch stoličkách. A hneď paralelne s tým by som sa začal venovať trom zásadným prioritám: cestnej infraštruktúre, rozvoju malého a stredného podnikania a cestovnému ruchu. Všetky spolu súvisia.

Narodil sa 24. februára 1959 vo Vranove nad Topľou. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Ekonomické vzdelanie si doplnil v rámci študijného programu Georgetown University vo Washingtone v USA. Absolvoval viacero odborných stáži v zahraničí v oblasti hospodárskeho rozvoja a podpory malých a stredných podnikateľov.

Politicky sa začal angažovať od roku 1992 vstupom do KDH. Pôsobil ako poslanec Európskeho parlamentu vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku (2004 až 2009). Za poslanca NR SR bol zvolený v roku 2010 i v roku 2012. Vo vláde Ivety Radičovej pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Hovorí po anglicky a rusky. Je ženatý, má dve deti.

Dorota Bujňáková, právnička

V prvom rade by som sa poďakovala bývalému predsedovi Prešovského samosprávneho kraja za jeho doterajšiu prácu počas uplynulých volebných období. Oboznámila by som sa s agendou a urobila by som audit hospodárenia s cieľom obmedziť nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov kraja. Následne by som sa stretla s poslancami zastupiteľstva a s primátormi a starostami miest a obcí v Prešovskom samosprávnom kraji so zámerom rozvinutia systematického dialógu a riešenia aktuálnych problémov.

Narodila sa 16.1.1988 v Pre­šove. slobodná a bezdetná. V roku 2012 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne v tomto roku 2013 zložila rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako študentka v roku 2009 a 2011 pracovala v advokátskej kancelárii. V období od septembra 2009 do júna 2010 bola na desaťmesačnej stáži v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2011 absolvovala zahraničný študijný pobyt na Univerzite v Nórsku. Od novembra 2012 pracuje ako právnička. Je slobodná a bezdetná.

Ľubomír Vasilišin, daňový poradca a súdny znalec

Ako župan Prešovského samosprávneho kraja vykonám všetko preto, aby vznikol prešovský dukát – paralelná mena k euru, ktorá prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a akceleruje podnikateľské prostredie v Prešovskom kraji.

Narodil sa 25.1.1964, absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. Po ukončení štúdia na VŠE pracoval ako odborný referent na revíznom oddelení Krajskej finančnej správy v Košiciach a následne po vzniku daňových orgánov pracoval pri výkone daňových kontrol ako vedúci kontrolnej skupiny na oddelení daňovej inšpekcie Daňového riaditeľstva SR v Prešove do roku 1997.

Od roku 1999 je daňovým poradcom a súdnym znalcom v odbore ekonomika a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo a súčasne sa zaoberá vedením účtovníctva a poradenstvom pre tretie osoby. Je ženatý a má tri deti.

Anton Korba, obchodný manažér

Prvé, čo by som urobil vo funkcii predsedu samosprávneho kraja, by bolo poďakovanie všetkým svojim voličom.

Narodil som sa 5.9.1955 v Pa­vlovciach v robotníckej rodine. Základnú školu som ukončil v roku 1970 v Hanušovciach nad Topľou. Strednú školu som ukončil v roku 1974 na gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Vysokú vojenskú školu armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave som ukončil v roku 1978. Po ukončení vysokej školy v roku 1978 až do roku 1988 som pôsobil v armáde bývalého Československa na rôznych veliteľských funkciách.

V roku 1988 som odišiel do zálohy a začal som študovať na vysokej poľnohospodárskej škole v Brne, odbor špeciálna zootechnika, ktorú som úspešne ukončil. V roku 1988–1993 som založil pri JRD Hanušovce nad Topľou farmu na chov kožušinových zvierat.

V roku 1989 som sa aktívne zúčastnil v Prahe prevratu k vytúženej demokracii. Od roku 1993 som začal spolu s bratom podnikať do roku 2006. V rokoch 2006–2010 som mal pozastavenú živnosť lebo som vykonával mandát poslanca národnej rady za SNS. Od roku 2010 pracujem v manželkinej firme ako manažér.

Ďalší kandidáti na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Ján Bajus kandiduje za strany Zmena zdola a DÚS. Má 42 rokov a je predseda humanitárnej organizácie

Vladimír Klein kandiduje za Ľudovú stranu Naše Slovensko. Má 61 rokov a je riaditeľom mestského podniku.

Jozef Mihalčin kandiduje za SĽS. Má 54 rokov a je podnikateľ.

Štefan Straka kandiduje za KSS. Má 53 rokov a je starosta obce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Prešovský samosprávny kraj #voľby do VÚC