Desať otázok Pravdy pre postupujúcich kandidátov v Košickom kraji

V druhom kole regionálnych volieb 2013 sa stretne súčasný predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a kandidát pravice Rudolf Bauer.

19.11.2013 14:00
Košice Foto:
Košice
debata

Desať otázok Pravdy pre postupujúcich kandidátov

 1. Košický kraj má spomedzi krajov tretiu najvyššiu nezamestnanosť. Aké riešenie na jej zníženie by ste v prípade zvolenia za župana ponúkli?
 2. Ste za obnovenie niektorých regionálnych tratí, ktoré boli zrušené? Ak áno, ktorých, ak nie, prečo?
 3. Pre nízku volebnú účasť v 1. kole volieb sa ozývajú aj hlasy o zbytočnosti VÚC. Ako by ste voličov presvedčili o opaku?
 4. V Košickom kraji treba urýchliť opravy ciest. Vedeli by ste to zabezpečiť aj bez čerpania úverov, teda bez zadlženia kraja?
 5. Ako by ste oživili cestovný ruch v kraji? Počet turistov, ktorí ho navštívia, stále klesá.
 6. Stredné školy ponúkajú často študentom odbory, s ktorými sa nevedia uplatniť v praxi. Aké zmeny by ste urobili v tejto oblasti?
 7. Košický kraj má aj po nedávnom sprejazdnení R4 z Košíc do Milhoste stále najmenej kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Čo by ste podnikli na zlepšenie tohto stavu?
 8. Ako by ste riešili čoraz vypuklejší rómsky problém?
 9. Čo vám na vašom protikandidátovi najviac prekáža?
 10. Čo by ste z programu vášho protikandidáta realizovali?

Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kra­ja

Zdenko Trebuľa Foto: Ivan Majerský, Pravda
Zdenko Trebuľa Zdenko Trebuľa
 1. Na riešenie nezamestnanosti krajská samospráva nemá kompetencie. My môžeme vytvárať podmienky na to, aby investori mali záujem prísť do nášho kraja. Vieme to urobiť cez našich stredoškolákov, ktorých pripravíme v spolupráci s investorom podľa jeho predstáv. A to aj robíme. Spolupracujeme s vyše 270 zamestnáva­teľmi.
 2. Keďže dobre poznáme kraj, vieme, kde by bol záujem o využívanie regionálnych tratí. Je však ťažké koordinovať železničnú a autobusovú dopravu, ak nemáme rovnaký vplyv na obidva druhy. Prechod kompetencií v železničnej doprave však podmieňujeme aj jasným financovaním, pretože bez zdrojov by to rozpočet kraja nezvládol.
 3. Samosprávne kraje majú svoje opodstatnenie. Vieme, čo potrebujú ľudia v kraji, vieme vyvažovať jednotlivé regióny, máme istý regionálny nadhľad, ktorý len v obciach a mestách nemožno vidieť a z hlavného mesta je už nereálny. Existujúci model však treba zmeniť. Za najracionálnejší považujem model troch krajov plus Bratislava.
 4. V súčasných podmienkach by sme to nevedeli. Len na súvislé úpravy ciest a opravy mostov treba pravidelne ročne asi 20 miliónov eur. V súčasnosti máme príjem z daní z motorových vozidiel 12 miliónov eur ročne. Stav ciest sa nedá zlepšiť len jednorazovou finančnou injekciou.
 5. Opäť je to otázka toho čo by sme chceli a čo reálne môžeme. Môžeme vytvárať podmienky, aby ľudia chceli podnikať v tomto segmente. Vďaka cezhraničným projektom sa snažíme navzájom získať turistov z prihraničných oblastí. Na veľké kampane však nemáme prostriedky.
 6. My už sme tie zmeny urobili. Podarilo sa nám zefektívniť sieť odborov a zameraní na odborných školách. Vyradili sme odbory, o ktoré študenti ani zamestnávatelia nemali záujem. Úlohou rozvoja odborného vzdelávania je vytvorenie centier odborného vzdelávania, tu sme priekopníkmi. Dnes má kraj 10 takýchto centier.
 7. To je úloha štátu. My máme vo vlastníctve dvetisíc kilometrov ciest II. a III. triedy. Sú nosnými komunikáciami, v niektorých okresoch nie sú cesty I. triedy. Dlhodobo na všetkých úrovniach vytvárame tlak na zlepšenie tohto stavu. Lobujeme, žiadame, prosíme, vysvetľujeme.
 8. Reálne niečo dokážeme riešiť tam, kde máme kompetencie. V prípade tzv. rómskeho problému je to z nášho pohľadu otázka vzdelávania. Venujeme stále väčšiu pozornosť vytváraniu elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, aby boli dostupné pre všetky sociálne skupiny. Príkladom je SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach.
 9. Po zmene volá človek, ktorý bol dvakrát námestníkom primátora, primátorom mesta, predsedom samosprávneho kraja a dve volebné obdobia poslancom Národnej rady SR. Akú zmenu sa mu podarilo dosiahnuť na týchto postoch?
 10. Prienik našich záujmov vidím v otázke postavenia samosprávnych krajov a posilnenia tohto postavenia.
zväčšiť
Košický kraj - infografika

Rudolf Bauer, starosta košickej mestskej časti Západ

Rudolf Bauer, Zdroj: kdsonline.sk
Rudolf Bauer Rudolf Bauer, Zdroj: kdsonline.sk
 1. Pomoc pri vytváraní podmienok na podnikanie, napr. vytvorenie ďalších podnikateľských inkubátorov, siete poradenstva a pomoci pri začatí podnikania, spoločné aktivity s úradmi práce, podporu malých a stredných podnikateľov napr. rozdelením väčších investičných zákaziek na menšie (škandinávsky model) a podobne.
 2. Som za prechod kompetencií v oblasti železničnej regionálnej dopravy na samosprávne kraje a dosiahnutie ešte lepšej koordinácie cestovných poriadkov medzi autobusovou prímestskou dopravou a regionálnou železničnou dopravou. Budem sa usilovať posilniť finančné postavenie samosprávnych kra­jov, aby sa otvorila aj táto možnosť obnovenia regionálnych tratí, minimálne Dobšiná – Rožňava, Moldava nad Bodvou – Medzev, Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany.
 3. Regionálna samospráva je takmer vo všetkých európskych krajinách, služby regionálneho charakteru je najlepšie pos­kytovať na tejto úrovni. Kraj však nesmie byť „neviditeľný“, ako je to teraz, ale musí dávať viac o sebe vedieť, aby ľudia rozumeli, čo robí, aké služby poskytuje a ako hospodári so zverenými zdrojmi.
 4. Vzhľadom na to, že Zdenko Trebuľa zadlžil kraj až na hranicu dlhovej brzdy, nebude už možné brať väčšie úvery. Na opravy ciest počítam s financiami zo štrukturálnych fondov EÚ z Integrovaného regionálneho operačného pro­gramu TC7.
 5. Myslím si, že v tomto roku počet turistov v kraji stúpne vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice. V budúcich rokoch  bude kľúčové naďalej rozvíjať destinačný manažment, skvalitňovať infraštruktúru a služby cestovného ruchu a robiť cielený marketing.
 6. Také odbory by som zrušil, ale výber školy by som určite nechal na žiakov a ich rodičov. Podľa mojich informácií sú vo svete s takým prístupom najlepšie skúsenosti (napr. v USA).
 7. Budem pozorne sledovať prípravu plánovaných úsekov R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, Moldava nad Bodvou – Šaca – Košické Olšany, a ďalších úsekov R1, spájajúcich Zvolen s Košicami, aby nenabrali žiadne meškanie, prípadne sa pokúsim o urýchlenie ich prípravy a výstavby a tiež aj prípravy diaľničných úsekov D1 Budimír – Bidovce – Dargov – Pozdišovce – štátna hranica s Ukrajinou.
 8. Z pozície župana – rozvojom sociálnej ekonomiky napr. zakladaním so­ciálnych podnikov so zázemím stredných odborných stavebných škôl, cielenou rekvalifikáciou a preškoľovaním Rómov, prípravou európskych projektov pre rómske osady, lepším využívaním aktívnych opa­trení na podporu zames­tnanosti a vytvorením pozície splnomocnenca pre rómske projekty. Takisto podporou mimovládok venujúcich sa rómskym rodinám a podporou rozvoja vidieka.
 9. Že sa nezastal Ota Žarnaya na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach, ktorý dostal výpoveď za legitímnu otázku, že mu neprekáža vytvorená atmosféra strachu na stredných školách v kraji, že predložil návrh na nevýhodnú privatizáciu michalovskej nemocnice tesne pred koncom svojho mandátu bez času na diskusiu a že sa zle hospodári s majetkom kraja (napr. areál bývalého športového gymnázia na Popradskej ul. v Košiciach).
 10. To, v čom sa zhodneme, je posilnenie pozície samosprávnych krajov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Zdenko Trebuľa #Rudolf Bauer #VÚC Košice #voľby do VÚC