Bratislava má opäť Fontánu pre Zuzanu

27.04.2008 14:54
Fontána lásky, známa z filmu Fontána pre Zuzanu...
Autor:

Bratislavčania majú opäť ozajstnú fontánu s príbehom lásky. Fontánu na Kupeckého ulici v bratislavskom Ružinove, známu z filmu Fontána pre Zuzanu, slávnostne spustila hlavná predstaviteľka filmových fontán herečka Eva Vejmělková. Ako povedala, je to pre ňu krásny deň, pretože sa vo svojich myšlienkach a pocitoch vrátila do doby pred 23 rokmi.

„Stisnutím tlačidla sa mi vrátili všetky spomienky na to, čo som tu prežila. Aj pre mňa je to fontána lásky, pretože som tu spoznala svoju lásku, ktorá trvá dodnes,“ vysvetlila. Vejmělková považuje ožitie fontány za istú satisfakciu pre ľudí, ktorí v tejto lokalite žijú, a tiež verí, že to bude ozaj len fontána lásky a ľudia sa u nej budú schádzať a nikdy nie rozchádzať.

Podľa bratislavského primátora Andreja Ďurkovského nadobúda každý darček istú hodnotu, akonáhle ho môžeme odovzdať s istým príbehom. „A táto fontána svoj príbeh má. Tým pádom aj príbeh filmu Fontány pre Zuzanu je čarovný a vzťah ľudí z okolia už nie je len ako k mŕtvej fontáne, ako ku hociktorej fontáne, ale má isté špecifikum,“ uviedol. Fontána pre neho znamená vytváranie istého pozitívneho vzťahu, zdravého lokálpatriotizmu k miestu, kde žije, v ktorom býva, v ktorom trávi svoj voľný čas a kde pracuje. Ďurkovský dodal, že fontánu symbolicky odovzdali Bratislavčanom práve počas podujatia Bratislava pre všetkých: Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta.

Autor: SITA

Na krátkej oslave sa zúčastnil aj "otec“ fontány, filmový režisér a producent Dušan Rapoš, scenárista Karol Hlávka a hudobný skladateľ Vašo Patejdl, ktorý naživo zaspieval piesne Ak nie si moja a Voda, čo ma drží nad vodou. Architektom filmovej fontány je Miloš Kalina, zrekonštruovať sa ju podarilo vďaka nápadu fontánového fanúšika Petra Havašiho a dlhoročnému úsiliu mestského investora pamiatkovej obnovy spoločnosti Paming. Náklady na opravu fontány dosiahli 4,2 milióna korún, financoval ich Paming a sponzori.

Fontána s priemerom 6,25 metra a výškou 3,5 metra nebola nikdy skutočnou fontánou, pretože nebola napojená na inžinierske siete, teda vodu, kanalizáciu a elektrickú energiu. Keďže bazén fontány bol v zlom technickom stave, mal trhliny, povrch betónu bol zvetraný, bolo nutné vyhotoviť nový bazén. Architektonické riešenie zachováva pôvodný tvar a rozmer ako aj pôvodné osadenie fontány. Povrch bazéna je vytvorený z pohľadového betónu so zvislými žliabkami. Horizontálny povrch obruby bazéna je ukončený kamennou doskou s vypuklým povrchom.

Uprostred bazéna sa nachádza železobetónový pylón, ktorý pozostáva z troch častí – spodný driek, kvet, horný driek – a je v tvare lotosového kvetu. Voda vo fontáne strieka z troch okruhov. Prvý okruh je z nerezovej rúry ukotvenej na telese bazéna a voda vystrekuje cez sústavu dier smerom k stredovému pilieru. Druhý okruh je umiestnený v hornej nádrži cez nerezovú rúru v tvare šesťuholníka a vystrekuje vodu cez sústavu dier smerom od stredového pylónu do spodného bazéna. Tretí okruh je hlavica pylónu s plastikou so striekaním vody smerom od stredového pylónu. Súčasťou fontány je technologická šachta so zariadením s recirkuláciou, filtráciou a úpravou vody.

Fontána pre Zuzanu na Kupeckého ulici bola postavená ako filmová kulisa, pričom pri nakrúcaní filmu využívali na naplnenie bazéna cisterny s vodou. V stredovom pilieri však boli menšie potrubia, ktoré umožnili, aby fontána zvrchu striekala.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku