Prečítajte si: Okupačné vtipy

Otázka: Prečo sa 1. mája 1969 nekonala v Moskve vojenská prehliadka? Odpoveď: Lebo všetci obutí sovietski vojaci boli v Československu.

21.08.2008 23:13
August 1968 Foto:
Centrum bolo plné ľudí.
debata

21. augusta 1968 vraví žena mužovi:

– Vstávaj, starý, sme obsadení!

– Hlúposť. To by Rusi nikdy nedovolili.

Na pútači mníchovskej cestovnej kancelárie visí veľký plagát s nápisom: Navštívte Sovietsky zväz.
Československý emigrant tam dopísal: Vždy lepšie, ako keď on navštívi vás.

A to si hovoríte kultúrny národ? – rozčuľoval sa veliteľ okupačných vojsk na bratislavskom magistráte v auguste 1968. – Také veľké mesto a ani jedna odvšivovacia stanica!

Dvaja Rusi vošli v Bratislave do verejného záchodu, v ktorom boli vykachličkova­né steny.

– To je krásny záchod! Taký iste nemajú ani v Kremli, – obzeral sa okolo seba prvý.

– Ja viem ešte o krajšom, – povedal druhý. – Tu v Bratislave mám známych a oni majú záchod zlatý.

Prvý nechcel veriť, tak sa pobrali k tým známym. Na zvonenie im otvoril päťročný chlapec a keď uvidel známeho Rusa, zavolal smerom do izby:

– Oco, je tu ten ujo, čo sa ti minule vykakal do heligónu.

Koľko máte v Československu analfabetov? – pýta sa Brežnev prezidenta Svobodu.

– Asi 300-tisíc.

– Nie je to trochu veľa? – nezdá sa to Brežnevovi.

– Veľa ich je, veľa, ale oni sú u nás len dočasne.

Kráčala babka cez cestu a spadla. Išli okolo ruskí vojaci a zdvihli ju.

– Ďakujem vám pekne, chlapci, že ste mi pomohli. Ako sa vám odmením?

– Ale veď to bola maličkosť, – okúňali sa vojaci.

– Nie, nie, pomohli ste mi a ja nerada ostávam dlžná.

– No keď ináč nedáte, babka, zakričte trikrát: Nech žije Sovietsky zväz. To nám stačí.

– Oj, chlapci, ale veď ja som spadla na zadok, a nie na hlavu!

Keď od nás odídu Rusi, urobím na Námestí SNP zadarmo striptíz.

– Nebuď naivná! Kto bude zvedavý na storočnú babu?

debata chyba