V Mníchove sa hralo o čas

Bola to zrada, zlyhanie, alebo chladná taktika najbližších Spojencov, keď časť Československa predhodili v Mníchove Hitlerovi? Čoraz viac historikov sa dnes prikláňa k názoru, že britská a francúzska diplomacia chcela pred 70 rokmi získať čas a pripraviť svoje štáty na veľký vojnový konflikt v Európe. Lenže možnosť dodatočnej prípravy dostalo aj nacistické Nemecko.

26.09.2008 07:47
Adolf Hitler Foto:
Už 12. septembra Hitler na zjazde svojej strany volal po odtrhnutí pohraničných oblastí. Dva týždne pred Mníchovskou dohodou.
debata

„A teraz zbrojme, zbrojme, zbrojme!“ zapísal si Joseph Goebbels do svojho denníka už 30. septembra 1938. „Lebo zatiaľ nie sme schopní uskutočniť náš hlavný plán – zmocniť sa celého Československa.“

Deň predtým sa v Mníchove zišli za rokovacím stolom Adolf Hitler, Benito Mussolini, Edouard Daladier a Neville Chamberlain. Československo na túto konferenciu ani nepozvali. Podľa dohody však mala Praha s odovzdávaním sporných území Nemecku začať už 1. októbra. Celé Sudety mali prejsť pod nemeckú správu do desiatich dní!

„Som naďalej a neotrasiteľne rozhodnutý zničiť Československo,“ vyhlásil Hitler hneď po podpísaní mníchovskej dohody v úzkom kruhu svojich najvernejších. A rovnako čerstvú britsko-nemeckú deklaráciu o vzájomnom neútočení nazval priamo „zdrapom papiera“.

„Ani Británia, ani Francúzsko už v tom čase nepochybovali o Hitlerovej vierolomnosti a nerobili si nijaké ilúzie o trvalosti dosiahnutého mieru,“ myslí si Miloslav Čaplovič z Vojenského historického ústavu v Bratislave. „Západné mocnosti však potrebovali získať čas, lebo si uvedomovali, že Nemecko a Taliansko dosiahlo vojenskú prevahu a zmobilizovali zbrojný priemysel.“

Čaplovič sa pritom opiera o štúdiu spravodajského oddelenia generálneho štábu československej armády z jesene 1938. Autori štúdie dospeli k záveru, že veľký vojnový konflikt medzi Nemeckom a Talianskom na jednej strane a ostatnými štátmi je nevyhnutný. A že západné veľmoci sa pripravujú na tento konflikt „v blízkej, im vyhovujúcej dobe“.

Cez nás neprejdú!

Československá verejnosť však o tejto tajnej analýze nevedela. Mníchov prijala ako zradu Spojencov a rozhodnutie prezidenta Edvarda Beneša plniť potupnú dohodu ako kapituláciu pred Hitlerom. „Zistili sme, že vo voľbe medzi zmenšením hraníc a smrťou národa, je našou povinnosťou zachrániť životy nášho ľudu,“ tvrdil v rozhlasovom prejave 30. septembra generál Jan Syrový, predseda úradníckej vlády. Zmobilizovaná armáda mu však neverila.

"Boli sme pripravení bojovať a brániť vlasť, preto rozkaz opustiť pohraničné pevnosti nám pripadal ako zlý sen, " spomína 96-ročný generál vo výslužbe Anton Petrák. V septembri 1938 bol poručíkom a velil rote protitankových kanónov v bratislavskej Petržalke. Od 25. septembra dopĺňal Petrák svoju rotu záložníkmi prevažne z Modry. V petržalských mamutích bunkroch – pevnostiach, ktoré boli iba nedávno dokončené, takže ešte celkom nevyschli – vyhlásili stav pohotovosti.

„Steny týchto pevností boli hrubé meter a skveli sa na nich nápisy Nami neprejdú, nikoho sa nebojíme!“ približuje Petrák. Beneš vtedy uviedol armádu do vojnového stavu a niekoľko dní nedbal na Hitlerovo ultimátum. Ten žiadal odovzdať české pohraničie do 29. septembra, v opačnom prípade Nemecko zaútočí. Krátko pred vypršaním ultimáta však britský a francúzsky veľvyslanec predložili Hitlerovi nové návrhy a išlo sa na oklieštenie Československa „mierovou cestou“.

Hitler dozbrojil a vyrazil

Petrák sa s tým nikdy nezmieril a po rozpade prvej Československej republiky emigroval na Západ. Neskôr pripravoval v Británii parašutistov na boj v tyle nepriateľa a ako veliteľ roty bojoval vo Francúzsku po vylodení v Normandii. Rote velil aj v bitke o prístav Dunkerque, kde sa Nemci vzdali po tuhých bojoch až 9. mája 1945. „Až v Británii som zistil, že zďaleka nie všetci tamojší politici súhlasili v období Mníchova s Chamberlainom,“ dodáva starý generál.

Proti bol najmä vtedajší vodca opozície vo vládnej strane Winston Churchill. „Československo je malá krajina, ale obýva ju mužný ľud, má plnoprávne zmluvy, pevnostné línie a prejavila pevnú vôľu žiť slobodne,“ pripomínal Churchill v britskom parlamente začiatkom jesene 1938.

Podľa Čaploviča je otázne, čo by bolo, keby sa Spojenci Československa zachovali v kríze ináč. „Je však zrejmé, že Hitler si mohol trúfnuť vtrhnúť do Poľska až potom, keď sa zmocnil celého Československa, najmä jeho vojnového priemyslu, čím získal výzbroj a výstroj pre viac ako 40 divízií,“ dodáva historik. To sa stalo o necelý rok.

debata chyba