Dve percentá - Partneri Pravda.sk

Pravda.sk prezentuje nadácie, neziskové organizácie, kultúrne, sociálne, športové, vedecké, spoločenské a iné aktivity, ktoré môžete podporiť 2% z daní…

   
Nadácia Aigyptos

Nadácia Aigyptos

30.04.2016 06:00

Aigyptos(1995) je platformou pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru Egypta bez ohľadu, či sú profesionáli, alebo im len učarovala história staroveku.

TJ Dynamo Dolný Kubín

TJ Dynamo Dolný Kubín

21.04.2016 00:15

TJ Dynamo DK sú ľudia, ktorých baví široké spektrum športových i spoločenských aktivít a snažia sa pre takéto zmysluplné trávenie času nadchnúť aj ďalších.

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

20.04.2016 23:50

Klub Sclerosis multiplex v Prešove je občianske združenie s 15 ročnou históriou. Združuje ľudí s SM, rodiny, opatrovateľov a poskytuje im základné sociálne služby.

NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX

Národné centrum sclerosis multiplex, n.o., skratka: NCSM, n.o. - špecializované zariadenie

20.04.2016 23:39

Národné centrum sclerosis multiplex –špecializované zariadenie - poskytuje terénne soc. služby a sprostredkuje rehabilitáciu klientom so sklerózou multiplex.

DELTA CLUB BRATISLAVA

Občianske združenie DELTA CLUB BRATISLAVA

14.04.2016 00:07

Rogalisti z Bratislavy a okolia.

go-ok

go-ok

08.04.2016 23:53

Monitoring prístupnosti (go-ok) vznikol ako reakcia na situáciu ľudí so špecifickými potrebami, ktorí musia denne čeliť problémom bariérovosti vo svojom živote.

Občianske združenie Bublina

Občianske združenie Bublina

08.04.2016 23:44

Sme ľudia, ktorí sa venuje deťom z detských domovov formou zážitkových táborov, víkendových, vzdelávacích akcií a zmysluplného trávenia času a vytvárania vzťahov.

Materské centrum Budatko

Materské centrum Budatko

07.04.2016 00:49

Materské centrum určené pre rodiny s malými deťmi nielen z Petržalky, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas s rodinou v príjemných priestoroch.

OZ Gotická cesta

OZ Gotická cesta

07.04.2016 00:19

Hlavným cieľom združenia je pomoc vlastníkom kultúrnych pamiatok na Gotickej ceste pri ich obnove. Prispievame tak k záchrane kultúrneho dedičstva Slovenska.

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom

01.04.2016 02:11

Futbalový klub, ktorý sa podieľa na športovaní mládeže, výchove futbalových talentov a rozvíjaní tejto krásnej hry v obci.

Športová mládež

Športová mládež

01.04.2016 02:03

Občianske združenie Športová mládež, ktoré vzniklo v roku 2009 pre podporu mladých ľudí, ktorí sa venujú športovaniu.

Nezisková organizácia Kapos

Nezisková organizácia Kapos

01.04.2016 01:52

Predstavujeme svetových operných spevákov v koncertných cykloch SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY a VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY, čím obohacujeme hudobnú ponuku na Slovensku.

Inštitút ľudských práv

Inštitút ľudských práv - Human Rights Institute

01.04.2016 01:35

Sme členská, slovenská, ľudsko-právna organizácia založená na dobrovoľníckej práci, angažovanosti a aktivizme.

Záujmové združenie folklórneho súboru Mladosť

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

01.04.2016 01:30

Sme folklórny súbor, ktorý sa zameriava na tvorbu a prezentáciu dubnického regiónu, blízkeho okolia a vybraných regiónov Slovenska.

REFREŠ

REFREŠ

17.03.2016 23:04

Našim klientom sa snažíme poskytnúť pomoc, keď už nemajú nárok na štandardnú liečbu. Chceme im vytvoriť priestor, aby ešte dostali šancu žiť lepšie.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

17.03.2016 22:40

Sme občianske združenie, ktorého poslaním je podpora šírenia vedeckotechnických poznatkov, propagácia vedy a techniky, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce.

OBZOR SPŠ v Poprade

OBZOR SPŠ v Poprade

14.03.2016 00:29

Občianske združenie OBZOR SPŠ v Poprade je združenie pre podporu vzdelávania študentov SPŠ Poprad.

ZOM Prešov

ZOM Prešov

14.03.2016 00:11

ZOM Prešov je občianske združenie, ktoré sme založili ako zástupcovia komunity s poslaním mnohostrannej pomoci najmä mládeži s telesným postihnutím.

Spoločnosť Prometheus

Spoločnosť Prometheus

09.03.2016 23:47

Sme Slovenská organizácia humanistov, občanov bez náboženského vyznania, ktorá presadzuje odluku cirkví od štátu a sekulárny štát.

nový film

Nový film

09.03.2016 01:33

O.z. Nový film sa zaoberá podporou nadaných umelcov, najmä na jedinečnom podujatí, Filmová noc na hrade Šariš, ktorej šiesty ročník sa uskutoční v auguste.

S)kul(p)túra, Skulptúra

S)kul(p)túra

09.03.2016 01:22

Občianske združenie (S)KUL(P)TÚRA je otvoreným a nezávislým občianskym združením, ktoré zoskupuje osoby, ktoré vykonávajú záujmovú činnosť v kultúre.

Slovenské hemofilické združenie

Slovenské hemofilické združenie

09.03.2016 01:17

Sme občianske združenie osôb s vrodeným krvácavým ochorením. Pomáhame ľuďom, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou krvácavou chorobou - hemofíliou.

Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

09.03.2016 00:53

Sme zamestnanci Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM Martin, kde poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom pri ohrození života a zdravia.

Dve percentá dane na Pravda.sk

OZ Domček pre voľný čas

09.03.2016 00:44

Sme OZ priateľov detí a mládeže, ktoré navštevujú centrum voľného času. Podporujeme zmysluplnú činnosť aktívneho využívania voľného času hlavne materiálne.

Koliesko

KOLIESKO

05.03.2016 01:04

Sme občianske združenie rodičov so zdravotne postihnutými deťmi.