Poslanci schválili zákon o odpadoch

17.10.2018 12:59
parlament,
Parlament NR SR. Autor: ,

Parlament dnes schválil už piatu novelu zákona o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2016. Zmeny riešia viaceré problémy, ktoré postupne vyplynuli z aplikačnej praxe zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj podnikateľských subjektov. Zároveň implementuje niektoré nariadenia Európskej únie.

Podľa envirorezortu tiež zjednotí postup orgánov štátnej správy pri riešení zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, sprísni pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov a zavádza nové ciele zberu pre triedený zber odpadov. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky. „Našou úlohou je vniesť do systému jasné pravidlá, motivovať všetkých hráčov na trhu s cieľom odpad čo najviac triediť a znižovať skládkovanie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Novela rieši aj požiadavku na uzatvorenie skládok, ktoré porušujú nariadenia Európskej únie, no pre nevyjasnené vlastnícke vzťahy ich nie je možné uzavrieť a rekultivovať. Návrh zákona zabezpečuje, aby pri tých skládkach odpadov, ktoré po 30. júni 2001 nespĺňali platné predpisy a nevykonali nápravné opatrenia, nedochádzalo k ich rozširovaniu o nové časti ani sa nezvyšovala ich kapacita. Slovensko začiatkom júla dostalo vysokú pokutu na základe verdiktu Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého musí zaplatiť jednorazovú pokutu milión eur za neuzatvorenie skládky odpadu Považský Chlmec v Žiline a denne ďalších 5 000 eur, až pokým nebude vydané rozhodnutie o definitívnom uzatvorení a rekultivácii všetkých častí tejto skládky. Dôvodom bolo nevykonanie nápravy pre nevysporiadané vlastnícke vzťahy. „Novela zabezpečuje, aby pri tých skládkach odpadov, ktorých časti po roku 2001 nespĺňali požiadavky platných predpisov a v lehote ôsmich rokov sa nevykonali nápravné opatrenia, nedochádzalo k rozširovaniu o nové časti alebo navyšovaniu ich kapacity,“ píše v návrhu envirorezort.

Legislatíva tiež znižuje administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární, ktoré nebudú musieť mať schválený prevádzkový poriadok príslušným okresným úradom v prípade, že ich ročná kapacita neprevyšuje 100 ton odpadu zo zelene. Tým sa zníži administratívna záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární – obce či podnikateľov, ako aj pre okresné úrady. Novela tiež zavádza jednoznačné pravidlá pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov. Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. januára 2019.

#odpad #novela zákona
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku