Cesta k invalidnému dôchodku bude jednoduchšia

, 16.07.2019 12:00

Posudzovanie invalidity bude pre ľudí, ktorí žiadajú o invalidný dôchodok, menej komplikované. Viac peňazí dostanú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vyplatí 13. a 14. plat, keďže sa z nich nebudú platiť dane ani odvody a nezamestnaní budú môcť požiadať o podporu v nezamestnanosti na úrade práce. Nové opatrenia začnú platiť od septembra, v prípade podpory v nezamestnanosti od júla budúceho roka.

Kto žiada o invalidný dôchodok, musí v súčasnosti navštíviť Sociálnu poisťovňu. Od septembra sa bude môcť posudkový lekár rozhodnúť, koho na posúdenie pozve a od koho mu budú stačiť iba lekárske správy od špecialistov.

„To znamená, že zdravotný stav posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených odborných lekárskych nálezov. Bude sa to týkať len ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad ťažkých onkologických prípadov, po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, po amputácii končatín a podobne,“ priblížil zmeny Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

To, či poistenec pri zisťovacích lekárskych prehliadkach alebo pri kontrolných prehliadkach musí byť, alebo nie, určí posudkový lekár. „Posudkový lekár bude vychádzať z odborných lekárskych nálezov doložených na posúdenie zdravotného stavu, ktoré budú dokumentovať stupeň – štádium závažnosti zdravotného postihnutia. Ak však bude poistenec trvať na posúdení zdravotného stavu v jeho prítomnosti, posudkový lekár ho vždy predvolá,“ doplnil Škotka.

Zmeny budú aj pri kontrolách ošetrujúcich lekárov v súvislosti s vystavovaním péeniek. „Odstránila sa lehota štyri týždne, v ktorej bolo povinné vykonávať kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu v prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti. Dotkne sa to primárne ošetrujúcich lekárov,“ uviedla Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

Novinkou je aj odvodové a daňové zvýhodnenie zamestnávateľov a zamestnancov pri výplate 13. a 14. platov. „Zavádza sa, že zamestnanec ani jeho zamestnávateľ nebude v roku 2021 platiť poistné na sociálne poistenie zo sumy najviac do 500 eur z tzv. 13. platu. V rokoch 2019 až 2021 zamestnanec ani jeho zamestnávateľ nebude platiť odvody zo sumy najviac do 500 eur z tzv. 14. platu,“ spresnila Rodinová.

Ako dodala, podľa dnes platného zákona o sociálnom poistení tzv. 13 plat je vymeriavacím základom na platenie poistného zamestnancom a zamestnávateľom v rokoch 2019 a 2020, teda z tohto platu sa platia odvody.

Podľa Martina Hoštáka z Republikovej únie zamestnávateľov uvedené opatrenie môže mierne zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vyplácať 13. a 14. platy. „Stále však platí, že sa tak bude diať iba u firiem, ktoré si to budú môcť dovoliť. U tých, kde ten priestor nie je, sa vyplácať nebude,“ konštatoval Hošták.

Aby človek, ktorý bude žiadať o dávku v nezamestnanosti, nemusel chodiť do Sociálnej poisťovne aj na úrad práce, od júla budúceho roka si bude môcť uplatniť nárok na podporu na úrade práce v rámci žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Samotné konanie o priznaní dávky sa začne až po doručení údajov pobočke Sociálnej poisťovne. „Táto zmena si vyžiada úpravu informačného systému Ústredia práce a úradov práce a nastavenie výmeny potrebných dát a dokumentov so Sociálnou poisťovňou, preto sa jej účinnosť posúva na júl 2020. Náklady na úpravu IT systému sú vyčíslené na 112 000 eur,“ povedala hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.

Zmeny zavádzajú novely zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti, ktoré v júni schválil parlament.

Čo sa mení od septembra

  • Žiadateľ o invalidný dôchodok sa nebude musieť osobne zúčastňovať na lekárskej posudkovej činnosti. Možnosť osobne sa zúčastniť posúdenia zdravotného stavu zostáva, ak o ňu požiada.
  • Z 13. a 14. platu sa nebude platiť poistné na sociálne poistenie ani dane.
  • V roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť sociálne odvody z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur. Musia byť splnené aj ďalšie podmienky: 13. plat poskytnutý v júni 2021 najmenej v sume 500 eur, k 30. aprílu 2021 je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov.
  • V roku 2019 až 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť odvody zo 14. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur v prípade, ak: v rokoch 2019 až 2021 bude 14. plat vyplatený v decembri príslušného roka najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, k 31. októbru príslušného roka je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnom pomere nepretržite najmenej 48 mesiacov a bol mu poskytnutý aj 13. plat.
  • Ide o odlišný postup, ako je pri daniach a zdravotných odvodoch, v ktorých sa aplikuje systém ročného zúčtovania. Zamestnávatelia síce priebežne počas roka, keď sa 13. resp. 14. plat vyplatí, nezrazia daň, resp. neodvedú poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy do 500 eur od každého zamestnávateľa, ale vysporiadanie sa vykoná v nasledujúcom roku v rámci ročného zúčtovania zo sumy do 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Zmena od 1. júla 2020

Ľudia, ktorí sa budú prihlasovať na úrade práce do evidencie nezamestnaných, si v na jednom mieste budú môcť uplatniť aj nárok na dávku v nezamestnanosti a nemusia o ňu žiadať Sociálnu poisťovňu. Samotné konanie o priznaní dávky v nezamestnanosti sa začne až po doručení príslušných údajov pobočke Sociálnej poisťovne. Ak uchádzač do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený nebude, konanie o priznanie dávky v nezamestnanosti sa nezačne a na žiadosť o priznanie dávky v nezamestnanosti podanej na úrade práce sa nebude prihliadať.

Zdroj: Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení a zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku