Agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Poľska

14.05.2017 13:00

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's zlepšila Poľsku výhľad dlhodobého emisného ratingu na stabilný z negatívneho a potvrdila ho na stupni A2.

Zároveň krajine potvrdila rating dlhodobých nadriadených nezabezpečených záväzkov na úrovni A2 a krátkodobý emisný rating na stupni P-1. Agentúra uviedla, že výhľad dlhodobého emisného ratingu zlepšila preto, že sa podľa jej názoru zmenšili riziká voľnej fiškálnej politiky, pričom neistoty vyplývajúce z vládnej politiky zostanú obmedzené.

Potvrdenie úverovej spoľahlivosti Poľska je podľa Moody's založené na hospodárskej odolnosti krajiny, ktorá je odzrkadlením toho, že má veľkú a diverzifikovanú ekonomiku dosahujúcu silný reálny rast. Agentúra prognózuje, že poľský hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku reálne posilní o 3,2 percenta a v budúcom roku bude reálny rast hospodárstva krajiny na úrovni 3,1 percenta.

Ratingová agentúra uviedla, že deficit verejných financií Poľska v minulom roku klesol na úroveň 2,4 percenta HDP. Moody's v súčas­nosti prognózuje, že verejný dlh krajiny v pomere k HDP sa v období rokov 2017 až 2021 stabilizuje na úrovni približne 55 percent HDP, pričom deficity jej verejných financií budú v rovnakom období zhruba vo výške 2,8 percenta HDP.

#Poľsko #rating #Moody's
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku