Železnice Slovenskej republiky vlani mali zisk 102 tisíc eur

22.03.2018 15:40

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v roku 2017 dosiahli mierny zisk 102 tisíc eur, pričom plánovali vyrovnaný výsledok hospodárenia.

Rok predtým vykázali zisk vo výške 8,2 mil. eur z dôvodu nerealizovania časti plánovaných nákladov. Výsledok za minulý rok preto považuje spoločnosť za oveľa lepší. Prevádzkové výnosy ŽSR z hlavnej činnosti vlani predstavovali 364,8 mil. eur a oproti plánu boli vyššie o 3 mil. eur.

„Z toho dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry bola 250 mil. eur a úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre 104,9 mil. eur, z čoho 24,9 mil. eur bola kompenzácia finančných dopadov,“ informoval vo štvrtok na tlačovej besede generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Zvyšok tvoril predaj doplnkových služieb železničnej infraštruktúry v objeme 9,8 mil. eur. Zámerom aj na tento rok je vyrovnané hospodárenie.

Celkové vlaňajšie výnosy štátneho správcu železničnej infraštruktúry vo výške 456,9 mil. eur boli v porovnaní s plánom vyššie o 4,7 mil. eur a celkové náklady v objeme 465,8 mil. eur oproti zámeru vzrástli o 4,7 mil. eur. Pred dvoma rokmi dosiahli celkové výnosy 466,5 mil. eur a celkové náklady 458,4 mil. eur.

„Výkony v nákladnej doprave nám narástli o 508 mil. hrubotonokilometrov (hrtkm). Tento nárast bol spôsobený hlavne súkromnými dopravcami Petrolsped Slovakia, CER Slovakia a Metrans /Danubia/. Naopak, v osobnej doprave musím konštatovať pokles výkonov o 347 mil. hrtkm. Tento pokles bol hlavne spôsobený súkromnými dopravcami – RegioJet (odišiel z trate Bratislava – Košice) a LeoExpress,“ uviedol Erdössy.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) vlani splatilo pohľadávku ŽSR vo výške 73,9 mil. eur ešte z roku 2010. Splatenie tohto dlhu nebolo súčasťou plánu na rok 2017. ŽSR použili tieto dodatočné finančné prostriedky na údržbu infraštruktúry, ktorú pre nedostatok peňazí nemohli vykonať v uplynulých rokoch. Prevádzkové výdavky vynaložili na spotrebu materiálu, opravy a udržiavanie infraštruktúry, na nákupy a služby tak dali oproti plánu viac o 12,4 mil. eur.

ŽSR vlani investovali celkovo 241,8 mil. eur, z toho na modernizáciu, obnovu a výstavbu železničnej infraštruktúry 191,1 mil. eur, na bezpečnosť prevádzky 25,5 mil. eur, na skvalitňovanie služieb 22,1 mil. eur. Z celkovej sumy použili z vlastných zdrojov 121,15 mil. eur, zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 81,2 mil. eur, zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom EÚ 14,3 mil. eur, z kapitálového transferu poskytnutého z rozpočtu rezortu dopravy 22,3 mil. eur.

Z vlastných zdrojov spoločnosti išlo vlani na modernizáciu traťového úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá 25,8 mil. eur, na Terminál intermodálnej prepravy Lužianky 15,2 mil. eur, na stabilizáciu zvážilého územia na úseku Maťovce – Haniska 5,2 mil. eur, na rekonštrukciu širokorozchodnej trate Haniska – Maťovce 4,9 mil. eur, na technologický informačný systém pre riadenie dopravy 2,7 mil. eur, na rekonštrukciu Železničnej stanice (ŽST) Bratislava Predmestie 2,6 mil. eur, na stavbu a zariadenia pre cestujúcich ŽST Lučenec 2,4 mil. eur, na administratívnu budovu v Košiciach 2 mil. eur.

ŽSR vlani pripravili materiál o odloženej údržbe. „Železničný sektor je podfinancovaný, a to prinieslo aj to, že niektoré intervaly údržby sme museli predĺžiť, nerobia sa predčasné údržby, ale len, keď je to potrebné,“ upozornil Erdössy s tým, že bezpečnosť prevádzky železničnej infraštruktúry nie je ohrozená. „Dlh na odloženej údržbe je vyše dvesto miliónov. Na základe toho sme požadovali zvýšenie dotácie na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry o 55 mil. eur na najbližšie štyri roky. Toto sa nám, žiaľ, nepodarilo, ale dohodli sme sa s ministerstvom dopravy, že dotácia na prevádzku železničnej infraštruktúry na rok 2018 nám bola zvýšená o 20 miliónov,“ uviedol Erdössy. Kapitálový transfer z ministerstva dopravy sa tak zvýši z 250 mil. eur na 270 mil. eur.

#Železnice Slovenskej republiky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku