Prípad dieťaťa, ktoré kopol otec, rieši sociálka

, 15.05.2019 18:06

Zábery z Kežmarku, na ktorých kope otec do vlastného dieťaťa, pobúrili nielen sociálne siete. Hoci polícia prípad odložila, čaká sa na verdikt sociálky. Detská psychologička hodnotí správanie otca ako prejav moci, dieťa takýto útok vníma ako narušenie pocitu istoty a bezpečia, pretože mu ubližuje ten, kto ho má chrániť.

Video z bezpečnostnej kamery sa na sociálnych sieťach objavilo minulý týždeň. V podstate okamžite sa ním začala zaoberať polícia, ktorá vypočula aj otca. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová dodáva, že dostali oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

„Počas objasňovania boli vypočutí rodičia a maloleté dieťa. Bola zabezpečená lekárska správa od pediatra, z ktorej vyplýva, že dieťa nemá telesné známky fyzického násilia. Bol spracovaný podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a vec bola po náležitom vykonaní objasňovania odložená,“ vysvetlila policajná hovorkyňa.

Verdikt je teraz na sociálnych pracovníkoch, ktorí prešetrujú situáciu v rodine. S tou do zverejnenia videa sociálny úrad nepracoval a ani neevidoval žiadne podania z minulosti. „Na objektívne a dôkladné prešetrovanie situácie dieťaťa pracovníci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potrebujú získať čo najviac informácií nielen zo samotnej rodiny, ale aj z najbližšieho sociálneho okolia dieťaťa. Znamená to, že kontaktujú školu, škôlku, ošetrujúceho lekára, rodinných príslušníkov, záujmové organizácie, ktoré dieťa navštevuje. Niekedy sú potrebné aj pohovory s psychológmi,“ uviedla Mária Hrehová, z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Až na základe všetkých získaných informácií podľa nej môžu vyhodnotiť situáciu dieťaťa a prijať náležité opatrenia.

Podľa detskej psychologičky takéto správanie rodiča je prejavom moci, nerovnosti síl, pretože dieťa sa nemôže brániť rovnako.

„Môže to viesť k pocitu hnevu a nenávisti. Ak sa takéto správanie opakuje, v budúcnosti môže výrazne narúšať vzťahy s rodičom, v krajnom prípade až vyvolávať túžbu po pomste,“ konštatovala detská psychologička, podľa ktorej je to pre dieťa narušenie základného pocitu istoty a bezpečia, lebo mu ubližuje ten, kto mu je najbližší a komu najviac dôveruje, čo vyvoláva úzkosť a strach.

„Na základe takéhoto správania sa môžu vytvárať psychické a psychosomatické ťažkosti, môže narastať nedôvera v ľudí. Môže sa tam objavovať pocit viny, lebo si dieťa môže myslieť, že ono nie je nejakým spôsobom v poriadku, že je zlé a takéto správanie si zaslúži,“ doplnila psychologička.

Bezpečnostná kamera zachytila otca, ktorý kopol do dieťaťa a to spadlo na zem. Až po chvíli k nemu podišla matka, zodvihla ho a vzala so sebou. Záznam odsúdili mnohí ľudia, ktorí si ho na sociálnej sieti pozreli. Šokoval ich nielen samotný útok otca, ale aj konanie matky, ktorá vôbec dieťa nebránila.

TV Pravda: Pozrite si video z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytáva brutálny útok otca na dieťa. (vysielané 7.5.2019)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dieťa #násilie #otec
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku