Lockdown made in Slovakia. Čo je povolené a čo zakázané

Lívia Černická, Peter Madro, Pravda | 25.11.2021 05:20
Eduard Heger, Igor Matovič, Ján Mikas Foto: ,
Vláda odsúhlasila núdzový stav na 90 dní a lockdown minimálne na dva týždne.
Slovensko je v núdzovom stave, najmenej na dva týždne sa zatvára, aby malo lepšie Vianoce. Zákaz vychádzania má viaceré výnimky, školy zostávajú otvorené.
Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

Od polnoci už platí núdzový stav na 90 dní. Od 25. novembra od 5. ráno do 1. v noci nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, obmedzenia platia do 9. decembra. Večerný zákaz vychádzania bude od 20. hodiny, dovtedy platí viacero výnimiek. Počas zákazu vychádzania bude v rámci týchto výnimiek naďalej možné ísť do školy aj do práce.

Ten, komu to povaha práce umožňuje, by mal pracovať z domu. Ten, kto musí chodiť fyzicky do zamestnania, musí mať potvrdenie od zamestnávateľa. Túto povinnosť však oznámila vláda až v stredu podvečer, vo štvrtok teda ešte možno ísť do práce aj bez potvrdenia.

V reštauráciách si ľudia môžu aj naďalej objednať jedlo pri okienku. Možná bude aj individuálna návšteva kostola – individuálna spoveď či prijímanie.

S účinnosťou od 25. novembra platí zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je dôvodom prísnejších opatrení nedodržiavanie doterajších pravidiel. Dva týždne bude platiť zákaz vychádzania s mnohými výnimkami. Aké sú to výnimky uvádzame ďalej v článku.

Heger: Naším cieľom sú stabilné Vianoce

Heger pripomenul, že vláda bude aj naďalej pozorne sledovať stav a o dva týždne ho bude prehodnocovať. Nevylúčil, že ak sa epidemická situácia nezlepší, opatrenia lockdownu budú pokračovať.

„Naším cieľom je mať stabilné Vianoce. A potom stabilnú situáciu po Vianociach,“ povedal Heger. Upozornil však, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, tak v prospech očkovaných.

Dlhú debatu ministri a koaliční lídri viedli o zatváraní škôl. Konzílium odborníkov, ktoré je poradným orgánom ministerstva zdravotníctva, odporúčalo prerušiť prezenčnú výučbu do 3. decembra s tým, že by sa zachovalo prezenčné vyučovanie iba na prvom stupni a v materských školách. Strana SaS však návrh vetovala, takže školy zostávajú otvorené.

Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa to bude mať vplyv na vývoj pandémie. Vyzval regionálnych hygienikov, aby naďalej pozorne sledovali, stav na školách a aby uzatvorili nielen triedy, ale aj celú školu, ak to bude potrebné. Bežné návštevy domácností sa neodporúčajú, možné sú v prípade, ak sa bude človek starať o chorého blízkeho, dodal. „Do škôl sa však vráti povinnosť nosiť rúška,“ podotkol Mikas.

Minister hospodárstva a líder strany SaS Richard Sulík sľúbil, že vo štvrtok predstaví manuál na testovanie v podnikoch. Pri vstupe do zamestnania totiž platí prísny režim OTP. Do práce sa teda dostanú len zamestnanci zaočkovaní/po prekonaní ochorenia COVID-19/testovaní.

Vláda odsúhlasila nákup desať miliónov antigénových testov, ktoré možno použiť ako samotesty. Podľa Sulíka by „zodpovedná osoba“ mala dohliadnuť na priebeh testu. Testy do firiem budú distribuované cez lekárne a náklady zamestnávateľov chce ministerstvo hospodárstva uhradiť hneď v januári.

Aké sú výnimky zo zákazu vychádzania

v čase od 5. do 20. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu,

v čase od 5. do 20. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta SR, Bratislavy, sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

v čase od 5. do 20.00 na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

v čase od 5. do 20. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,

na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak sa táto návšteva začala pred začiatkom lockdownu,

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,

cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť;

Prevádzky

V súlade s prijatým uznesením vlády sa od štvrtka 25. novembra uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky)
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť od 25. novembra otvorené od 5. do 20. hodiny a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne obuvi
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Len v režime OTP môžu fungovať:

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Podmienky pre otvorené prevádzky:

umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby)

Kapacitné obmedzenia:

1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby) ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške

Rúška a respirátory

Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

Od štvrtka 25. novembra je v interiéroch, vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.

V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Povinný režim OTP na pracoviskách

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do kontaktu s inými osobami.

Očkovaní (O) sú:

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia.

Testovaní s negatívnym výsledkom (T) sú:

 • Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
 • Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P) sú:

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym Covid preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu zastrešuje ministerstvo hospodárstva.

Taxislužby

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

Obchodné domy

Otvorené v nich môžu byť výhradne esenciálne prevádzky. Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou. Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia možnosť poskytovať služby iba v režime OTP

zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená) zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Hromadné podujatia

Od 25. novembra sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o skutočnosti, že hromadné podujatie sa organizuje v režime OP.

Bohoslužby

Môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť.

Sobášne obrady a obrady krstu

Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady

Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku

zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ