RSS kanály Pravdy

Spravodajstvo Pravda.sk si môžete prezerať i v RSS formáte. Tak môžete byť dobre informovaný o dianí, či novinkách vo vybraných sekciách i bez použitia webového prehliadača.

Stačí si stiahnuť a nainštalovať jednu zo zadarmo dostupných RSS čítačiek. K najznámejším softwarovým čítačkám patrí FeedReader, alebo môžete využiť internetovú aplikáciu AOL Reader, ktorá vám pôjde v prehliadači i v mobile. RSS čítačku obsahuje i každý moderný internetový prehliadač.