Bratislava v stredu čaká Vollebaeka, bude konzultovať jazykový zákon

11.09.2009 16:36
maďarič
Vysoký komisár OBSE Knut Vollebaek sa v Bratislave stretne aj s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (vľavo) a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom Autor:

Vysoký komisár OBSE pre menšiny Knut Vollebaek bude v stredu v Bratislave konzultovať jazykový zákon. Stretne sa s ministrami zahraničných vecí a kultúry aj poslancami Národnej rady (NR SR). Hovoriť by mal aj so zástupcami rezortu kultúry, ktorí pripravujú metodický pokyn k zákonu. V ňom má rezort presne povedať, ako uplatňovať zákon po ostatnej novelizácii.

Maďarsko tvrdí, že novela jazykového zákona je v rozpore s európskymi normami a medzinárodnými dohodami, zhoršuje práva menšín, ktoré sľúbil premiér Robert Fico pri nástupe jeho vlády udržať na dovtedajšej úrovni. Slovensko obvinenia odmieta a argumentuje posudkom Vollebaeka, že zákon sleduje legitímny cieľ. Premiéri Slovenska a Maďarska vo štvrtok v Szécsényi potvrdili, že budú rešpektovať názor OBSE.

Vysoký komisár v posudku varoval pred pokutami, ktoré novela umožňuje. „Ukladanie pokút by mohlo ľahko vyvolať či zostriť napätie a v zásade je potrebné sa mu vyhýbať. Ak sa k nemu pristúpi, orgány by mali postupovať s mimoriadnou opatrnosťou. Postihy by preto mali byť výnimočné, jasne definované a pravidelne monitorované z hľadiska ich účinku,“ uviedol. Nad rámec nutných údajov pre registráciu by štát nemal vyžadovať dokumentáciu cirkví v štátnom jazyku, ani žiadať výhradne štátny jazyk v súkromných zariadeniach.

Vollebaek pripomenul, že „jazyk je základnou slobodou, preto by mal spravidla podliehať najnižšiemu možnému stupňu normatívnej regulácie…Je nutné zabezpečiť opatrné uplatňovanie ustanovení o dohľade a postihoch vo vzťahu k oblastiam, ktoré tradične alebo vo výrazných počtoch obývajú národnostné menšiny. V tomto kontexte sa zdá, že konečné znenie tohto ustanovenia prijaté parlamentom je skôr prísnejšie než pružnejšie, čo je potrebné vnímať ako negatívny vývoj“.

Slovenskému zákonu o štátnom jazyku vytkol aj nejasnú terminológiu a odporučil buď zmenu zákona, alebo jasný vysvetľujúci predpis. „Terminológia, používaná v celom zákone, by mohla vyvolať určité problémy so správnym výkladom, keďže sa nezdá byť úplne konzistentná.“

Slovensko oznámilo, že zákon do januára spresní v metodickom pokyne. Dovtedy nebude ministerstvo kultúry dávať pokuty.

„Postihy by mali byť využívané ako posledná možnosť a ich ukladanie by sa malo skôr sťažiť ako uľahčiť. Odporúčame, aby sa aspoň uplatňovanie týchto ustanovení pravidelne monitorovalo a po uplynutí istého času sa tam, kde je to vhodné, revidovalo. Predovšetkým bude potrebné po roku posúdiť, či zvýšenie správnych pokút prinieslo očakávané výsledky, najmä v oblastiach obývaných osobami patriacimi k národnostným menšinám,“ povedala OBSE.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku