Waldorfská škola - vyučovanie sa začína modlitbou

09.11.2009 11:42

Na Slovensku pôsobí len jediná waldorfská škola, v Českej republike je ich spolu 14. V oboch krajinách sa nájdu rodičia, ktorí sú so školou z rôznych dôvodov spokojní, ale aj rodičia, ktorí sú voči škole veľmi kritickí. Michaela Vaníčková mala vo waldorfskej škole v Semiloch v Česku všetky tri svoje deti, dokonca sa kvôli tejto škole do Semíl presťahovali. Po dvoch rokoch sa však rozhodla svoje deti zo školy vziať preč a waldorfskú školu považuje za nebezpečnú, lebo učí deti antropozofii.

Toto filozofické a náboženské učenie vymyslel na prelome 19. a 20. storočia Rudolf Steiner a súčasťou jeho ezoterického svetonázoru je aj waldorfská pedagogika.

V štátnej škole sa modlia a učia o reinkarnácii
„Ak je waldorfská škola v zahraničí, v západných krajinách je súkromná a nie štátna. Najväčší problém vidím v tom, že u nás v Čechách sú waldorfské školy štátne a mnohí rodičia vôbec netušia, že dávajú dieťa do školy s antropozofickým svetonázorom. Škola deti učí, že podstata sveta je duchovná, deti sa tu každé ráno modlia, hoci to tak nenazývajú, a antropozofia je prítomná v každom vyučovacom predmete,“ tvrdí mama troch žiakov z waldorfskej školy, povolaním prekladateľka a vzdelaním prírodovedkyňa. Na waldorfskej škole jej prekážal najmä ezoterický obsah výučby aj výchovné postupy pedagógov.

S waldorfskou pedagogikou mala skúsenosti z USA, keď tam s rodinou žili a na dni otvorených dverí sa školou vďaka dobrej propagácii nadchli. Ktorý rodič by nechcel, aby jeho dieťa dostalo v škole individuálny prístup, aby učitelia podporovali jeho kreativitu a aby v dieťati pestovali slobodné myslenie? „Môj najstarší syn bol v cudzine vo waldorfskej škole iba krátko a keď sme sa presťahovali do Čiech, zapísala som deti do štátnej waldorfskej školy v Semiloch. Rodičia sa dozvedia, že waldorfská pedagogika vychádza z antropozofie, ale povedia im, že antropozofia sa na škole nevyučuje. Až neskôr som zistila, že to nie je pravda, že antropozofia sa prenáša do každého predmetu, ktorý sa deti učia,“ spomína Michaela Vaníčková.

„Vyučovanie sa každý deň sa začína modlitbou celej triedy. Sú to texty R. Steinera, niekedy je slovo Boh nahradené slovom Slnko, ktoré býva aj často zobrazené na tabuli. Rodičia, ktorí nevedia, že antropozofia uctieva kult Boha Slnka, v "básni“ nemusia vidieť nič náboženské, ale deťom je tento svetonázor vštepovaný denne, hoci skrytou formou," upozorňuje Michaela Vaníčková. Návod, ako pred verejnosťou kamuflovať náboženskú podstatu školy, vypracoval už jej zakladateľ Steiner. Okrem iného waldorfským pedagógom radí, aby pred rodičmi nepoužívali výraz „modlitba“ ale „báseň na úvod dňa“. Niektorých rodičov varuje až zistenie, že ich deti veria v reinkarnáciu a v reálnu existenciu rôznych duchovných bytostí. Mladšie deti škola učí na základe mýtov a legiend – oficiálne preto, že takto podávané učivo je pre ne lepšie pochopiteľné, ale v skutočnosti im do hláv nasadzujú mýtický svet, ktorý chápu ako realitu. „Nemá to nič spoločné s vedeckými poznatkami, učia deti podľa ezoterického učenia svojho zakladateľa spred sto rokov,“ dodáva.

Učia len to, čo vyhovuje ich svetonázoru
Podľa skúseností Michaely Vaníčkovej waldorfská škola do osnov preberá iba takú učebnú látku, ktorá neprotirečí svetonázoru zakladateľa antropozofie a waldorfskej školy Rudolfa Steinera. „Podľa Steinera svetlo je čistým duchom – preto sa vo fyzike na 2. stupni nevyučujú fyzikálne zákonitosti spektra svetla a jeho zloženie. Na chémii ignorujú Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov, lebo Steiner má vlastné ponímanie živej a neživej prírody a popiera existenciu atómu. Biológiu človeka deťom vysvetľujú tým, že človek je do istej miery syntézou, rovnako ako praobrazom celej zvieracej ríše; každá zvieracia forma sa dá odvodiť z ľudskej postavy cestou extrémneho jednostranného vývoja. Deti sa učia, že nižšie zvieratá majú ráz hlavový, vyššie zvieratá ráz trupu a človek ráz končatinový. Končatiny sú totiž najdôležitejšie, pretože je možné použiť ich na prácu. Výklad sa začína vo 4. triede o sépii, pretože je hlave človeka najpodobnejšia, je to osamostatnená hlava.
Deti sa učia písať a čítať neskôr, čo sa vysvetľuje ako plynulý prechod zo škôlky do školy a naozaj to môže vyhovovať tým deťom, ktoré majú problém s učením (dyslexia, dysgrafia). Skutočná príčina je však v Steinerovom presvedčení, že sa čaká, až deťom dozrejú sily myslenia, čo oproti normálnej škole deti oneskoruje o 2–3 roky,“ vyratúva Michaela Vaníčková.

Deti v tejto škole vôbec majú v rámci telocviku špeciálny predmet zvaný eurytmia. Predpísané pohybové cvičenia v špeciálnom uniformnom oblečení oficiálne majú zladiť motoriku a upokojiť myseľ, ale keď si človek preštuduje filozofiu zakladateľa školy Steinera, zistí, že eurytmia má byť „jazykom anjelov“. „Školy sú vybavené počítačmi a inou audiovizuálnou technikou, ale používajú sa minimálne, lebo počítače a televízia vraj deťom v princípe škodia. V dnešnej dobe je však bežné, že deti doma pozerajú televíziu aj hrajú počítačové hry a waldorfskí žiaci sa tak dostávajú do vnútorného rozporu: vďaka waldorfskej výchove sa cítia, akoby robili niečo, čo nie je správne,“ pokračuje Michaela Vaníčková.

Ako je možné, že rodičia nič netušia?
Nezainteresovaných ľudí prekvapí, prečo rodičia začnú mať ku škole výhrady spravidla až neskôr, po niekoľkých rokoch školskej dochádzky. Podľa Michaely Vaníčkovej rodičovi trvá dlho, kým zistí, čo a ako sa deti vo waldorfskej škole učia, lebo nemá informácie. „Deti nemajú učebnice, nedostávajú domáce úlohy, väčšinu výkladu len počujú a v tzv. epochových zošitoch sa dá dočítať až vo vyšších ročníkoch, čo je obsahom výučby. Z kusých poznámok alebo z kresieb sa rodič nedozvie, ako učiteľ deťom látku vysvetľoval, môže len dedukovať,“ vraví matka troch detí. Waldorfská škola oficiálne priznáva, že deti na prvom stupni učí „iným tempom“, ale podľa skúseností viacerých rodičov prestúpiť do paralelného ročníka na inú školu môžu iba veľmi bystré deti, aj tie sa musia doučovať a za podpory rodičov nájsť v inej škole ústretového učiteľa.

Tak na Slovensku, ako aj v Čechách školy popierajú, že by mali náboženské pozadie a že by antropozofia akokoľvek zasahovala do vyučovania. „Je to pochopiteľné, inak by tieto školy u nás oficiálne nemohli existovať. Alternatívne školstvo je pre waldorfskú školu len zásterkou na propagáciu antropozofie,“ vraví matka troch bývalých žiakov školy v Semiloch.

Waldorfské školy sú úzko prepojené s inými waldorfskými školami, vychádzajú z jedného svetonázoru a používajú jednotnú metodiku. Označenie „waldorfská škola“ je považované za „ochrannú známku“, ktorú smie používať iba škola akreditovaná Asociáciou waldorfských škôl. „Lenže zošity a dokonca aj výkresy detí waldorfskej školy v Čechách, na Slovensku alebo v Nemecku sú rovnaké. Ani výtvarne dieťa nemá priestor prejaviť svoju individualitu.“

Škola nedala deti zaočkovať bez vedomia rodičov
Waldorfská škola je okrem pedagogiky podľa jej skúseností veľmi úzko prepojená aj na ďalšie oblasti antropozofie. „Škola v Semiloch nedala rodičom informáciu o možnosti bezplatne deti zaočkovať proti žltačke. Oficiálne to dodatočne, keď už bolo po termíne, zdôvodnili tým, že sa to stalo omylom. Učitelia v škole sú však antropozofi a antropozofia neuznáva klasickú medicínu, je proti očkovaniu – preto som presvedčená, že si škola prisvojila kompetenciu rodičov a rozhodla namiesto nich, že deti očkované nebudú!“ vyhlasuje Michaela Vaníčková. Ako zistila, vo Francúzsku je podľa prieskumu lekárov zaočkovaná sotva tretina žiakov 12 waldorfských škôl.

Podľa Michaely Vaníčkovej rodičov nespokojných s waldorfskou pedagogikou a jej antorpozofiou je veľa, ale verejne sa prejavia len niektorí. V USA pôsobí organizácia PLANS – People for Legal and Non-Sectarian Schools (http://www.waldorfcritics.org/), v Nemecku funguje Združenie rodičov bývalých žiakov na podporu a výmenu skúseností, podobné združenie vzniká aj v Čechách. „Rozhodne rešpektujem slobodné právo vyznania a ak by boli waldorfské školy súkromné, tvorené skupinou antropozofov, je všetko v poriadku. Zásadným nedostatkom je, že waldorfské školy "kľučkujú“ v štátnom sektore a lákajú rodičov, ktorí vôbec nič netušia o Steinerovi a jeho antropozofii, na krásne pôsobiace alternatívne vzdelávanie," vyhlasuje matka troch bývalých žiakov waldorfskej školy.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku