STV dala svojmu šéfovi tučnú odmenu

21.04.2010 14:35
Štefan Nižňanský
Generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský Autor:

Odmenu viac ako 12 tisíc eur dostane za rok 2009 generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Štefan Nižňanský. Rada odsúhlasila generálnemu riaditeľovi 25 percent z ročnej vlaňajšej mzdy ako odmenu za prácu v roku 2009.

Nižňanský navrhol, že termín vyplatenia mzdy by malo podmieniť stanovisko Dozornej komisie STV, aby to, ako povedal, „niekto neobrátil, že generálny riaditeľ si zobral zo Slovenskej televízie peniaze, ktoré tá televízia nemala.“ Rada STV schvaľuje odmenu generálnemu riaditeľovi podľa zákona o STV. Je na nej, v akej výške ju určí, od žiadnej až po celoročnú mzdu.

„Pokiaľ sme vyhodnotili kritériá, ktoré rada prijala pred dvoma rokmi na hodnotenie generálneho riaditeľa, a keď rada konštatovala, že došlo k naplneniu kritérií tak, ako boli stanovené, tak si myslím, že istá odmena – neviem, či v tejto výške, ale schválila ju rada v tejto výške, generálnemu riaditeľovi prináleží,“ povedal pre médiá predseda Rady STV Martin Kákoš.

STV sa bude snažiť presadiť do dodatku k zmluve so štátom pre rok 2011 aj klauzulu o financiách určených na investície do techniky. Počas rokovania rady to avizoval generálny riaditeľ STV Nižňanský. Obnovu často veľmi zastaranej techniky v televízii považuje za nevyhnutnú. Peniaze zo zmluvy so štátom pre verejnoprávne médiá, ktorá sa do praxe zaviedla po prvý raz v tomto roku, sú pre STV a aj pre SRo určené len na program. Nižňanský tiež považuje zvýšenie koncesií za možnosť ako zvýšiť zdroje na modernizáciu STV.

Televízia chce novelizovať zákon o STV. Avizovala to už dávnejšie a v stredu si preto Rada STV zvolila zloženie odbornej komisie na prípravu novely. Jej členmi sa stali dvaja členovia Rady STV – Miriam Letašiová a predseda rady Martin Kákoš, tiež zástupkyňa STV – Mária Horváthová z právneho oddelenia STV, predseda Dozornej komisie STV Miroslav Galamboš a externí členovia komisie – Ivana Litvajová a Bohumír Bobocký.

Komisia bude na úpravách zákona o verejnoprávnej televízii pracovať od 1. mája, aby mala do konca septembra vypracovaný návrh možných úprav zákona. Ako pre médiá povedal Kákoš, budú rokovať aj s Rozhlasovou radou, koordinovať s nimi kroky. V zákone o STV je podľa Kákoša viacero nejasností. Rada by sa napríklad chcela vyjadrovať k obsadeniu vrcholného manažmentu televízie, nielen ku generálnemu riaditeľovi a jeho štatutárovi, ako je to teraz. Upraviť by chceli tiež v súčasnosti neurčité postavenie regionálnych štúdií televízie, doplniť dôvody na odvolanie generálneho riaditeľa o nenaplnenie schváleného rozpočtu a programového konceptu, doplniť definíciu voľby generálneho riaditeľa a ďalšie.

Rada STV si zvolila za druhú podpredsedníčku Martu Danielovú. Výročnú správu a účtovnú uzávierku STV prerokuje v konečnom znení na májovom zasadnutí.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku