Lekári porušujú Zákonník práce, musia

07.01.2011 08:13
operácia, operačka, zákrok, chirurgia, chirurg,...
Ilustračné foto. Autor:

Lekári pracujú viac hodín, ako im dovoľuje zákon. Nemocnice, ktoré majú nedostatok odborného personálu, ich totiž nútia pracovať aj nad maximálny limit pracovného času. V niektorých prípadoch dokonca bez zmluvy.

To, na čo už dlho upozorňujú samotní lekári, potvrdili aj minuloročné kontroly Národného inšpektorátu práce, ktorý v deväťdesiatich nemocniciach zisťoval stav bezpečnosti pri práci a pracovnoprávnych vzťahov. Z 866 nedostatkov, ktoré inšpektorát odhalil, v 147 prípadoch lekári pracovali nad rámec povolených hodín. Toto číslo však podľa Igora Holéczyho z Národného inšpektorátu práce môže byť ešte vyššie.

Lekári sa na nepretržité služby sťažovali aj v minulosti, ale bez výsledku. „Obracali sme sa na viacerých kompetentných a upozorňovali sme, že je to nelegálna prác. Do služieb však musíme aj tak nastúpiť, pretože nám pohrozili pokutami. Niektorí dokonca nemáme s nemocnicami ani uzatvorené zmluvy, pretože nesúhlasíme s takou nízkou mzdou, akú nám ponúkajú,“ povedala lekárka z Michaloviec Štefánia Kuľašová.

Lekári však nemajú na výber. Na jednej strane im zákon síce zakazuje mať viac ako sto hodín nadčasov a nepretržitú prácu bez možnosti oddychu, na druhej strane im určuje povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. „V niektorých zdravotníckych zariadeniach odrobili navyše dokonca šesťsto až tisíc hodín, čo je niekoľkonásobne viac, ako povoľuje Zákonník práce,“ hovorí Holéczy.

Dodržať ustanovenia zákonníka je vraj problém najmä vtedy, keď rozpis samosprávnych krajov núti lekárov nastupovať do služby prvej pomoci. „Po 8,5-hodinovej práci vo svojej ambulancii nastupujú na výkon služby prvej pomoci, kde si odpracujú ďalších 15,5 hodiny, po ktorých sa opäť, bez prestávky, vracajú do vlastnej ambulancie. Nepretržite tak odpracujú 32,5 hodiny,“ povedal prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor.

V kontrolách inšpektorátu najhoršie dopadli najväčšie zdravotnícke zariadenia s lôžkovými časťami, ktoré konkrétne to boli, Holéczy neprezradil. Podľa údajov inšpektorátu bolo však najviac nedostatkov zistených v Bratislavskom a Žilinskom kraji.

Nemocniciam, ktoré nútili pracovať lekárov nad rámec maximálneho limitu pracovného času, teraz hrozí pokuta. „V oblasti pracovnoprávnych vzťahov boli pre 28 subjektov navrhnuté pokuty v celkovej výške 7 950 eur,“ uviedol pre Pravdu Holéczy.

Zdravotnícke zariadenia sa môžu odvolať, no aby im boli odpustené pokuty, museli by vykonať nápravu. „Buď prijmú nový personál, alebo efektívnejšie upravia rozdelenie lekárskych služieb. Najlepšie by bolo, samozrejme, keby prijali ďalších ľudí, na čo však nemajú peniaze a v niektorých regiónoch ani nie sú vhodní odborníci,“ dodal.

Inšpektorát v rámci kontrol odhalil nedostatky aj v oblasti bezpečnosti pri práci. Nemocnice napríklad nevhodne umiestňovali elektrické zariadenia priamo v lekárskych miestnostiach alebo im chýbali pravidelné revízie.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku