Štátna poisťovňa nemocniciam dlhuje milióny, ale vytvára zisk

Aj keď je Všeobecná zdravotná poisťovňa mesačne v zisku, nemocniciam a lekárom len za minulý rok dlhuje viac ako 89 miliónov eur. Za zákroky, ktoré sama uznala ako medicínsky opodstatnené, nikdy ich však neuhradila. Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj tým dostala do situácie, že sa zvyšujú ich dlhy.

08.08.2011 14:32
Všeobecná zdravotná poisťovňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Nemocnice a lekári dlhodobo upozorňujú, že oni zo zákona musia poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale nie vo všetkých prípadoch ju majú uhradenú. Podľa čísel Slovenskej lekárskej komory od roku 2006 štátna poisťovňa nezaplatila poskytovateľom viac ako 400 miliónov eur. Ide o peniaze za takzvané nadlimitné výkony. „Ide o výkony, ktoré boli medicínsky opodstatnené, ale neboli zaplatené,“ hovorí prezident Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula.

Kým však Všeobecná zdravotná napríklad už v januári tohto roku evidovala zisk necelých 1,7 milióna eur a ku koncu júna až 4,9 milióna eur, dlhy poskytovateľov sa aj pre nezaplatené nadlimity zvyšovali. Ako upozornil viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Peter Ottinger, to najviac pociťujú pacienti. „Predajcovia nám odmietajú dodávať materiál a potom sa dostávame do konfliktu s pacientom, že mu nedávame všetko to, čo by mal dostať, alebo že ho nechávame čakať,“ hovorí o dôsledkoch neuhrádzania nadlimitných výkonov. „Nemocnice sú dlhodobo oberané o peniaze. Nielen neodpovedajúcou cenou za výkony, ale aj nezaplatenými nadlimitmnými výkonmi a nadlimitmi hradenými neúplnou cenou,“ dodáva.

Vytváranie a neuhrádzanie nadlimitných výkonov je podľa niektorých odborníkov protizákonné. „Zákon jasne hovorí, že zdravotné poisťovne si majú objednávať rozsah zdravotných výkonov a nie finančné objemy,“ hovorí Dragula.

Bývalý generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Apollo Vladimír Balogh upozorňuje, že pojem nadlimity si vymysleli poisťovne. „Pojem nadlimity sme si viac-menej vytvorili my sami, nakoľko je evidentný nedostatok financií v systéme a navyše nemáme určené objektívne reálne nákladové ceny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“ Aj pre nereálne ocenenie výkonov tak podľa neho dochádza k tvorbe opodstatnených výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré zdravotná poisťovňa vzhľadom na nedostatok zdrojov nemá ako zaplatiť. „Je však nepochopiteľné, že lekár alebo zdravotnícke zariadenie nedostane zaplatené za uznané výkony a poskytovatelia sa dostávajú do dlhu. Zákon o zdravotnom poistení už mal byť dávno ekonomicky stabilizovaný, aby bola jasná pozícia pre každého účastníka tohto procesu,“ dopĺňa Balogh.

Podľa Správy o stave verejného zdravotného poistenia Všeobecná zdravotná minulý rok poskytovateľom evidenčne odobrila výkony za celkovo 3 402,5 milióna eur, zaplatila však iba 3 313,2 milióna eur. Neuhradené nadlimitné výkony tak predstavovali pre nemocnice stratu presne 89,3 milióna eur. „Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok a všetky svoje záväzky uhrádza riadne v termínoch splatnosti,“ odpovedala na otázku Pravdy, kedy plánuje uhradiť všetky nadlimitné výkony, hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.

Podľa Balogha môže štátna poisťovňa v budúcnosti zamedziť nadlimitom jedine tým, že ich bude „normálne“ preplácať. „Zdravotná poisťovňa si má popri rôznych efektívnych opatreniach v prospech poistencov podľa zákona objednávať zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu zdravotníckych výkonov,“ povedal.

V porovnaní s rokom 2009 minulý rok nadlimitné výkony klesli o približne 7,75 percenta, teda o 7,5 milióna eur. Podľa Ottingera je to tým, že lekári sa poučili a výkony odkladajú. „Poskytovatelia sa naučili, že radšej pacientov objednávajú, ako by ich mali vybavovať. Nie vždy sa však tomu dá vyhnúť, lebo sú výkony, ktoré treba spraviť akútne,“ povedal.

Súkromné zdravotné poisťovne v dôsledku inej metodiky úhrad zdravotnej starostlivosti nadlimity nevytvárajú. „Zdravotná poisťovňa Dôvera nestanovuje na vyšetrenia lekárom, ale ani nemocniciam limity. Lekárom uhradíme všetko, čo v rámci ambulantného vyšetrenia vykážu a je v súlade so zákonmi a zmluvou,“ vysvetlila hovorkyňa poisťovne Dôvera Zuzana Horníková.

Celkové pohľadávky verejného zdravotného poistenia boli ku koncu minulého roka 598,6 milióna eur, záväzky pritom len vo výške 283,9 milióna eur. „Rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami v zdravotných poisťovniach je teda veľký. Myslím si, že keby boli tieto zdroje v zdravotných poisťovniach a nesprávali by sa k poskytovateľom ako ku psom, tak by nebola tak ohrozená zdravotná starostlivosť ako v súčasnosti,“ dodal Dragula.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba