Poslanci schválili objektívnu zodpovednosť vodičov

31.01.2012 19:05
vodičské preukazy, vodičák, policajt, kontrola
Ilustračné foto Autor:

Za dopravné priestupky vodičov, ktorým polícia nevie dokázať vinu, bude od júla zodpovedný držiteľ vozidla. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o cestnej premávke, ktorou sa do nášho právneho poriadku zavedie inštitút objektívnej zodpovednosti.

Ministerstvo vnútra si od toho sľubuje vyššiu disciplinovanosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky a takisto menej korupcie.

Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla – bez ohľadu na osobu vodiča vozidla. Rezort vnútra od nového pravidla očakáva pokles následkov dopravných nehôd na živote a zdraví približne o 30 až 40 percent. Objektívna zodpovednosť je nástroj štátu, ktorý podľa ministerstva efektívne „núti“ vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky, aby nemohli jazdiť rýchlo, na červenú, zaparkovať kdekoľvek a podobne.

Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti rezort vychádzal zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje päť rokov. V týchto krajinách významne prispel podľa rezortu vnútra k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a prejazd na červenú.

Ministerstvo zavedenie objektívnej zodpovednosti obhajuje tým, že dokazovanie páchateľa dopravného priestupku je neraz zložité. Vodiči sa spoliehajú na to, že policajné hliadky sa na niektoré miesta nedostanú, ich priestupok nikto nezaznamená a neberú ohľad na možné následky svojho konania.

Zavedením objektívnej zodpovednosti sa však subjektívna zodpovednosť za porušenie pravidiel cestnej premávky neruší – policajti budú naďalej zastavovať a kontrolovať vodičov, či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky. Každé porušenie pravidiel cestnej premávky budú automaticky zaznamenávať technické prostriedky. K samotnému dôkazu nebude mať obsluhujúci personál vôbec prístup, keďže pokutu určí automatický systém na základe striktného sadzobníka uverejneného v zákone.

Držiteľom vozidiel, voči ktorým bude prostredníctvom objektívnej zodpovednosti uplatnená sankcia za spáchanie správneho deliktu, nebude uložený zákaz činnosti, skutok sa nezapíše do evidencie priestupkov v evidenčnej karte vodiča, čím sa vyhnú povinnému preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ak ich spácha trikrát. Dostanú pokutu nad 60 eur, pričom včas zaplatená sankcia bude pre nich nižšia. Ak majiteľ pokutu či jej časť zaplatí, bude si od skutočného vinníka môcť nárokovať jej náhradu.

Ak radar presne nezachytí poznávaciu značku vozidla, prípadne vyhotoví nekvalitný záznam celej udalosti, polícia udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom. Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti ako celku. Kto konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokuta nebude v tomto prípade ako odpočítateľná položka základu dane. Ak má držiteľ vozidlo na leasing, zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho držiteľ, čiže nie leasingová spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii vozidiel ako vlastník vozidla.

Ak novelu podpíše prezident Ivan Gašparovič, účinná bude od 1. júla 2012.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku