Budú mať aj LGBTI svoj výbor?

Mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadila výbor pre práva LGBTI ľudí (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľudí). "Nerovnaká váha zakázaných dôvodov diskriminácie v štruktúre rady je neospravedlniteľná," uviedli vo výzve.

18.06.2012 15:11
Dúhový pochod, homosexuáli Foto:
Ilustračné foto
10

Poukazujú na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z februára tohto roku, v ktorom zdôraznil, že „diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je rovnako závažná ako diskriminácia na základe rasy, pôvodu alebo farby pleti“. Už v budúcom roku bude musieť navyše SR vypracovať monitorovaciu správu o realizácii odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, v ktorom vyzval členské štáty, aby „preskúmali existujúce legislatívne a iné opatrenia, pravidelne ich aktualizovali a zhromažďovali a analyzovali relevantné údaje za účelom monitorovania a odškodnenia za akúkoľvek priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“

Obdobné výbory sú podľa autorov výzvy štandardnou súčasťou poradných orgánov európskych vlád. „Ako príklad môžeme uviesť Výbor pro sexuální menšiny, ktorý existuje už od roku 2007 pri Rade vlády České republiky pro lidská práva“.

Slovenská vláda v týchto dňoch rozhoduje o zmenách štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Pri koncipovaní rady a jej výborov sa pôvodne vychádzalo z princípu, že každému zakázanému dôvodu diskriminácie podľa Antidiskriminačného zákona bude venovaný osobitný výbor rady. Autori výzvy hovoria, že predchádzajúca vláda bez zdôvodnenia tento princíp porušila a odmietla zriadiť výbor pre práva LGBTI ľudí.

„Následne jedno z prvých uznesení rady prijaté drvivou väčšinou jej členov a členiek požadovalo zriadenie takého výboru. Uznesenie však vláda hlasmi ministrov za KDH a SDKÚ ignorovala a výbor nebol opätovne zriadený,“ dodali.

Organizácie zdôraznili, že k základným princípom rodiny európskych sociálno-demokratických strán združených v Strane európskych socialistov patrí zabezpečenie rovnakej dôstojnosti, slobody a rovného prístupu k právam, vzdelaniu, kultúre a verejným službám pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo presvedčenie, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo vek.

„Keďže k obdobným princípom sa prihlásila aj vláda pod vedením Roberta Fica, očakávame, že napraví chyby predchádzajúcej vlády, odstráni jednoznačne podradné postavenie jedného zakázaného dôvodu diskriminácie v štruktúre rady a vyšle tak jasný signál, že pripisuje boju proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity rovnakú váhu ako ostatným druhom diskriminácie,“ vyzvali vládu.

K výzve sa hlásia mimovládne organizácie a združenia Iniciatíva Inakosť, Queer Leaders Forum, Transfúzia, Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, ASPEKT, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Quo Vadis a záujmové združenie žien MyMamy.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
10 debata chyba