Bojovým psom dá náhubok aj štát

24.09.2012 22:00, aktualizované: 25.09.2012 08:02
psy
Ilustračné foto Autor:

Po sérii krvavých útokov psov budú pre ich majiteľov platiť prísnejšie zákony. Slovensko podľa vzoru iných krajín určí tri rizikové kategórie psov. Chovať ich budú môcť iba odborne spôsobilí majitelia, ktorí budú musieť splniť viacero podmienok, a zvýšia sa aj pokuty pri porušení ohlasovacích povinností.

Ministerstvo pôdohospodárstva v novele zákona o držaní psov navrhuje, aby sa rizikové skupiny rozdelili na nebezpečné psy, ktoré niekoho bezdôvodne pohrýzli alebo poranili, nežiaduce psy, ako je pitbull teriér a bandog, a tretia kategória pätnástich rás označených ako psy so sprísneným držaním.

„Cieľom je prednostne riešiť problematiku držania psov, pri ktorých je oprávnený predpoklad zvýšeného rizika útoku na človeka alebo zviera a rizika vážneho poškodenia zdravia či ohrozenia života človeka, a prevenciu týchto útokov,“ zdôvodňuje rezort.

Práce na novele zákona odštartovala tragédia 45-ročnej ženy, ktorú v lete na smrť dohrýzol pitbull. Výsledkom je aj úplný zákaz držania plemien psov, ktoré sú šľachtené na zápas, prenasledovanie alebo stráženie, a ich krížencov. Takéto zvieratá budú musieť byť po vstupe zákona do platnosti vykastrované alebo vyvezené do zahraničia.

Po novom si budú musieť majitelia psov z troch rizikových skupín vybaviť potvrdenie o odbornej spôsobilosti na chov tzv. bojových plemien a od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy budú musieť tiež získať stanovisko, či ich chovný priestor spĺňa predpísané požiadavky. Na vychádzky s takýmto psom bude môcť chodiť len právne spôsobilá osoba a na verejnom priestranstve bude musieť mať pes nasadený náhubok a vôdzku.

Kynológovia sú návrhom pohoršení. „Určiť niektoré plemená je skôr alibistické a kastráciou sa nič nevyrieši. Takéto opatrenia, ako majú napríklad aj Rakúšania, napokon vždy dopadli tak, že sa vozili psy z okolitých štátov, pretože keď niekto takého psa chce, vždy nájde spôsob, ako sa k nemu dostať,“ tvrdí Július Dobozy, predseda miestneho kynologického klubu v Banskej Bystrici.

Oveľa vhodnejším opatrením by podľa neho bol povinný výcvik psov zadefinovaný od určitej veľkosti alebo váhy zvieraťa, keďže to podľa neho dokáže zabezpečiť, aby sa zviera preorientovalo z útokov na obranu.

Delenie psov na agresívne a mierumilovné sa nepozdáva ani kynológovi a osobnému trénerovi Vladimírovi Stasselovi, podľa ktorého samotné plemeno so správaním zvieraťa nemá nič spoločné. Ako totiž poukazuje, každé plemeno bolo vyšľachtené na iný účel. „V zahraničí sa často pitbully alebo bulteriéry využívajú pri výučbe mentálne postihnutých ľudí, ktorí nemajú cit v rukách a nejakým nepremysleným úderom by dokázali inému psovi ublížiť. Ale tieto plemená s nízkym prahom bolesti to zvládnu. Nie sú častejšie agresívne alebo útočné ako iné plemená,“ upozorňuje.

Ministerstvo však tvrdí, že pri tvorbe zákona sa držalo odborných materiálov. „Nežiaduce sú psy plemien, ktoré nie sú uznané a vedené v plemenných knihách kynologických organizácií na Slovensku a nie sú ani v plemennej knihe Medzinárodnej kynologickej federácie. Ide o plemená, ktoré boli šľachtené na účely zápasov alebo na stráženie a následné prenasledovanie a zneškodnenie človeka,“ argumentuje.

Podobne aj medzi psy so sprísneným režimom budú podľa rezortu patriť len tie, ktorých „fyzické alebo povahové vlastnosti odôvodňujú predpoklad, že útok takého psa na človeka alebo zviera mu spôsobí vážne poškodenie zdravia alebo ho môže usmrtiť“.

Dohliadať na to, či sú rizikové psy riadne zaevidované, a teda aj chované podľa osobitných predpisov, by po novom mali obce, ktoré by s týmto cieľom mali robiť aspoň jednu kontrolu ročne. Podpredsedníčka ZMOS-u a starostka obce Brusno Viera Krakovská však upozorňuje, že popri znižovaní rozpočtov pre samosprávy to pre mnohé z nich môže byť problém. „Už teraz ich pomaly nemá kto robiť, pretože máme nedostatok pracovných síl,“ hovorí.

Úvahy, že zvýšené nároky na zabezpečenie kontrol budú mnohé obce riešiť vyššími poplatkami za nebezpečné plemená psov, sú preto podľa nej na mieste. „Obce nemajú dostatočné príjmy, a preto by niektoré z nich mohli riešiť svoju situáciu tým, že cez všeobecne záväzné nariadenia dvihnú poplatky,“ pripúšťa Krakovská. Pripúšťa to aj ministerstvo, ktoré do dôvodovej správy uviedlo, že ráta s pozitívnym vplyvom na rozpočty obcí.

Rezort okrem toho ráta aj s vyššími sankciami za nedodržanie ohlasovacích povinností týkajúcich sa evidencie psov či nahlasovania pohryzení či napadnutí, ktoré stúpnu o desiatky či stovky eur. Sankcia za rozmnožovanie nežiaducich psov sa vyšplhá dokonca až k hranici tisíc eur.

Prísnejšia regulácia i postihy za nedôsledný chov z dielne rezortu pôdohospodárstva zrejme nebudú jedinou úpravou, ktorá chovateľov psov čaká. Vlastnú iniciatívu rozbehol aj poslanec Smeru Vladimír Jánoš, ktorý navrhol novelizovať Trestný zákon tak, aby za ublíženie na zdraví hrozili majiteľom psa až dva roky väzenia. Aj keď o tejto úprave mali poslanci hovoriť už na prebiehajúcej schôdzi parlamentu, z programu rokovania ju napokon stiahol.

„Dohodol som sa s ministrom spravodlivosti, že v tejto chvíli nebudeme otvárať Trestný zákon čiastkovou úpravou a že začiatkom nového roka vytvorí v rámci legislatívnych úloh vlády novelizačnú komisiu, ktorá sa priamo bude zaoberať väčšou novelizáciou Trestného zákona. V rámci tej by sme sa trochu obsiahlejšie mohli pozrieť aj na majiteľov a chovateľov psov,“ odôvodňuje Jánoš s tým, že rád by bol členom tejto komisie.

Snaha prísnejšie regulovať chov psov pritom v parlamente nie je nová. V minulosti sa o vyčlenenie agresívnych plemien viackrát pokúsil aj bývalý poslanec SDKÚ Tomáš Galbavý a pred ním i Vladimír Bajan. Dosiaľ sa však na presadenie podobných opatrení v parlamente ani raz nenašla politická vôľa.

PIANO

Prečítajte si aj glosu Mariána Repu Nie je teriér ako teriér. Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Zoznamy bojových plemien sú aj v zahraničí

=====

Téma regulácie bojových plemien je diskutovaná v celej Európe. Niekde sa kvôli nebezpečným psom uskutočnili aj referendá.

Zoznamy plemien tzv. bojových psov má napríklad Anglicko, Dánsko a Švédsko. V Dánsku je zakázané držanie, chov aj dovoz 13 psích plemien aj ich krížencov. Tieto psy nesmú do krajiny priviezť ani turisti. Vo Švajčiarsku zostavili zoznam nebezpečných psov už v 12 z 26 kantónov a polkantónov. Dokopy je na nich až 36 psích plemien. 14 druhov psov a ich krížencov sa v roku 2008 ocitlo aj na zozname v Lichtenštajnsku. Ich majitelia ich už od deviatich mesiacov musia vonku vodiť na vôdzke a s náhubkom, kým psy neabsolvujú skúšku, že sú sociálne prispôsobivé.

Z rakúskych spolkových krajín regulujú držanie bojových plemien psov tri – Dolné Rakúsko, Vorarlbersko a Viedeň, kde o tom pred dvoma rokmi rozhodli v referende. Majitelia 13 určených plemien a ich krížencov musia vlastniť tzv. vodiaci preukaz pre psov (Hundeführersche­in). Ak ho nemajú, hrozí im pokuta. Preukaz v praxi znamená, že držiteľ spolu so psom absolvoval špeciálny kynologický výcvik, aby sa ho naučil ovládať.

Nové riešenie má rakúsky Salzburg. Nebezpečný pes, ktorý už niekoho napadol alebo na jeho agresivitu upozornili úrady, musí prejsť testom. Jeho majiteľ zároveň musí uzavrieť poistenie na 500-tisíc eur pre prípadné škody, ktoré by pes spôsobil človeku, a 250-tisíc pre iné vecné škody.

Vo Francúzsku psy rozdelili na dve kategórie. V prvej sú bojové plemená ako pitbull či boerboel. Ich chov je v krajine zakázaný a nesmú sa ani dovážať. Výnimku majú len tie psy, ktoré tu žili už pred zavedením nových pravidiel v roku 2010. Obmedzenia platia i v drvivej väčšine spolkových krajín v Nemecku. Chov plemien bojových psov sa tu neobmedzuje, pokiaľ prejdú špeciálnymi testami.
Taliansko malo na zozname až 135 nebezpečných plemien, no pred tromi rokmi ho zrušilo. Regulovanie ich chovu počet napadnutí agresívnymi psami vôbec neznížil. Zoznam tzv. bojových psov zrušili aj v Holandsku.

Ako má byť po novom regulovaný chov psov

zákon bude rozlišovať podmienky chovu pre nebezpečné psy, nežiaduce psy a psy so sprísneným držaním

takéto psy budú môcť chovať iba majitelia, ktorí sú na to odborne spôsobilí – o tom bude rozhodovať organizácia určená ministerstvom pôdohospodárstva

po preradení psa do jednej z týchto troch kategórií (napr. po napadnutí človeka) bude jeho majiteľ povinný vybaviť si potvrdenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní

poverené organizácie budú na svojich internetových stránkach povinne zverejňovať databázu absolventov kynologického výcviku zameraného na ovládanie psa spadajúceho do jednej z týchto kategórií aj so schválenými chovnými priestormi

stanovisko k tomu, či chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného či nežiaduceho psa, alebo psa so sprísneným držaním spĺňa predpísané požiadavky, bude vydávať regionálna veterinárna a potravinová správa

obce budú aspoň raz ročne povinné kontrolovať, či psy patriace do daných troch kategórii sú vedené v evidencii

dané psy bude môcť vodiť mimo chovného priestoru alebo zariadenia len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve bude musieť mať pes nasadený náhubok a vôdzku

ak dôjde k pohryzeniu človeka, držiteľ psa a ten, kto ho vedie, bude povinný ihneď oznámiť poškodenému svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Súčasne bude povinný túto skutočnosť do dvoch dní oznámiť obci, v ktorej k pohryznutiu došlo a takisto obci, v ktorej je pes evidovaný

zvýšia sa pokuty – pri porušení ohlasovacích povinností týkajúcich sa evidencie zo 165 na 400 eur, pri porušení nahlasovania pohryzenia či napadnutia psom zo 65 na 200 eur, napríklad pri rozmnožovaní nežiaducich psov bude už pokuta 1 000 eur

držiteľ nežiaduceho psa narodeného do 31. marca 2013 môže tohto psa dochovať

držiteľ nežiaduceho psa narodeného po 1. apríli 2013 bude povinný dať ho vykastrovať alebo ho vyviezť z územia Slovenska do troch mesiacov odo dňa jeho narodenia

držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním bude povinný do 31. augusta 2013 získať odbornú spôsobilosť na ovládanie psa

držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním bude povinný do 30. júna 2013 mať chovný priestor alebo zariadenie na chov takéhoto psa alebo priestor strážený takýmto psom schválený

Nebezpečné psy

každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný

Nežiaduce psy

Pitbulteriér

Bandog

Psy so sprísneným držaním

Stredoázijský ovčiak

Kaukazský ovčiak

Juhoruský ovčiak

Americký staffordshirský teriér

Sarplaninac

Tornjak

Brazílska fila

Tosa

Kangal

Americký buldog

Boerboel

Moskovský strážny pes

Saarloosov vlčiak

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku