Lekári a ministerstvo riešia iba platy, o korupcii sa nehovorí

02.10.2012 12:00
lekári, operácia, zdravotníctvo
Desať protikorupčných opatrení, ktoré vypracovali lekárski odborári, zostalo len na papieri. Autor:

Pri svojom boji za vyššie platy sa lekári zaviazali aj na boj s korupciou. Keď dosiahli, čo chceli, teda zvýšenie príjmov, korupcia sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Už niekoľko mesiacov všetci v rezorte riešia iba platy lekárov, sestier alebo iných zdravotníkov. Návrh protikorupčných opatrení vypracovali vo februári lekárski odborári, pretože ich k tomu zaväzovalo memorandum, ktoré podpísali s vládou. Nimi navrhnutých desať opatrení zostalo len na papieri, o obsahu sa ani vážnejšie nediskutovalo.

Lekárske odborové združenie tvrdí, že dohodu splnilo. „K protikorupčným opatreniam sme mali extra tlačovú konferenciu, zaslali sme ich vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi i pani ministerke Zuzane Zvolenskej, zaslali sme ich všetkým riaditeľom,“ povedal jeho šéf Peter Visolajský.

Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že boj s korupciou bude témou ďalších stretnutí. Zatiaľ s odborármi riešia hlavne platy. „Momentálne riešime platy, keďže to združenie považuje za prioritu. Len čo vyriešime túto otázku, môžeme sa pozrieť na ďalšie body memoranda,“ odôvodnila hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Politológ Michal Horský považuje za zarážajúce, že obe strany riešia iba platy. „Dnes, keď je horúcou otázkou, ako dospieť napríklad k dodržaniu záväzkov voči EÚ, opäť nastoľujú finančné otázky. Obe strany, ktoré podpísali memorandum, by sa mali pričiniť o to, aby sa naplnilo a nemali by odsúvať iné ako finančné záležitosti do úzadia. Zodpovední sú všetci, aj tí, ktorí koncom roka nepriamo postup odborárov podporovali,“ dodal Horský.

Odborári ale tvrdia, že peniaze na platy by sa našli, ak by verejné obstarávania v nemocniciach prebiehali štandardne. Podľa nich by sa ušetrilo až 36 miliónov eur. Opierajú sa pritom o analýzu Transparency International. Visolajský dodáva, že stransparentnenie riadenia nemocníc je jednou z ich základných požiadaviek.

V ďalších opatreniach navrhujú verejné zoznamy čakacích lehôt na zdravotné výkony, slobodný výber lekára pri prijatí pacienta do nemocnice. Poplatok za výber lekára by sa mal podľa odborárov deliť medzi lekára a nemocnicu. Zverejňovať by sa mali tiež všetky zmluvy medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami, ako aj uhradené faktúry. Taktiež by poskytovatelia mali zverejňovať návrhy zamýšľaných zmlúv pred ich uzatvorením, ale aj všetkých už uzatvorených zmlúv. Odstrániť by sa mala aj korupcia v rozhodovaní o platoch lekároch, a to tak, že by o nich viac nerozhodoval iba jeden človek.

PIANO

 Prečítejte si aj glosu Mariána Repu „Istota “:[http://nazory.pravda.sk/…4362-istota/]
Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Tieto protikorupčné opatrenia potrebujú diskusiu. Podľa odborníkov niektoré navrhujú to, čo v praxi už funguje. Roman Mužík, analytik Health Policy Institute, ich považuje za „šité horúcou ihlou“. Viaceré myšlienky nie sú podľa neho dotiahnuté do konca, niektorým z nich vyčíta nejednoznačnú, nejasnú formuláciu. Podotýka, že časť z opatrení je v určitej podobe platná už dnes. „Ak sa neupraví a bližšie nezadefinuje podoba jednotlivých opatrení a nepridajú sa iné – efektívnejšie, s vysokou pravdepodobnosťou sa korupcia v zdravotníctve zníži len minimálne,“ konštatuje Mužík.

Upozorňuje, že opatrenia nezahŕňajú iné dôležité nástroje na potláčanie úplatkárstva. „Za nutné považujem prijať opatrenia ako napríklad definovanie zákonného nároku, aby pacient vedel, na aké zdravotné služby hradené z verejného zdravotného poistenia má nárok. Dnes je táto definícia vágna a vytvára priestor pre rôzne výklady,“ hovorí. Podľa neho sa LOZ malo v rámci prípravy protikorupčných opatrení zamyslieť aj nad samostatným zákonom o lobingu, ktorý by stanovil, čo je lobing, čiže transparentná verejná činnosť, a čo už je úplatkárstvo. Analytik by medzi opatrenia zaradil aj odstránenie konfliktu záujmov a zlepšenie súťaže v sektore.

Poisťovne sú z navrhovaného opatrenia zverejniť čakacie zoznamy v rozpakoch, tvrdia, že tento systém už funguje. Podľa Moniky Šimunovej zo zdravotnej poisťovne Dôvera poisťovňa túto požiadavku lekárskeho zväzu zrealizovala už dávnejšie. „Pokladáme za dôležité, aby boli naši poistenci informovaní o čakacích dobách v zmluvných zariadeniach. Aj preto sme zverejnili a sprístupnili tieto informácie v najväčšom prehľade na našej internetovej stránke,“ povedala Šimunová.

Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková tvrdí podobne, že poisťovňa vedie čakacie listiny transparentne. „Nepoznáme predstavu Lekárskeho odborového združenia o podobe a štruktúre verejných zoznamov, zverejnenie údajov o zdravotnom stave však spadá pod zákon o ochrane osobných údajov aj pod povinnú mlčanlivosť zdravotnej poisťovne,“ dodala Gašparíková. Podľa Judity Smatanovej, hovorkyne poisťovne Union, nie je z navrhovaného opatrenia jasné, ako by mali byť zoznamy zverejnené vzhľadom na citlivé údaje pacientov.

Návrh protikorupčných opatrení od Lekárskeho odborového združenia

*** Verejné zoznamy čakacích lehôt na zdravotné výkony**
*** Slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice**
(poplatok za žiadaný výber ošetrujúceho lekára, operatéra a pôrodníka sa bude deliť medzi nemocnicu a vybraného lekára)
*** Zverejňovanie všetkých zmlúv** medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj uhradených faktúr a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivým poskytovateľom
*** Zavedenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici** – nemocničné rady
*** Zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov** štatutárnych orgánov
***Zavedenie kontrolných rád v nemocnici** so spoluúčasťou zamestnancov a s náležitými a účinnými právomocami
***Zavedenie povinnosti zdravotnej poisťovni** oznamovať poistencovi aspoň raz ročne sumu, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ako aj sumu, ktorú zdravotná poisťovňa za poistenca neuhradila, hoci bola zdravotná starostlivosť riadne poskytnutá
***Zverejňovanie návrhov zamýšľaných zmlúv** pred uzatvorením v nemocnici a zverejňovanie všetkých zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dodávateľmi
***Zavedenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti** odpovedať verejnosti na otázky týkajúce sa personálneho a materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti
***Odstránenie korupcie** v rozhodovaní o platoch medzi lekármi uplatnením širšieho schvaľovania platov kontrolnými radami (rozhodnutie o plate lekára nesmie byť v rukách jedného človeka

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku