Chmel: Verejný ochranca práv je u nás podhodnotený

24.11.2012 16:16
Rudolf Chmel
Poslanec za Most Rudolf Chmel Autor:

Inštitút Verejného ochrancu práv na Slovensku je dlhodobo finančne podhodnocovaný, myslí si predseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel (Most).

Tvrdí, že vychádzal z materiálov, ktoré hovoria o chode kancelárií verejných ochrancov práv (VOP) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Slovenská kancelária VOP z porovnaní vyšla podľa neho „veľmi biedne“.

Vo vyšehradských krajinách sú ustanovizne verejných ochrancov práv oveľa lepšie zabezpečené po materiálnej, priestorovej aj personálnej stránke, tvrdí Chmel. Umožňuje im to podľa neho poskytovať veľmi intenzívne právne služby. Ako ďalej uviedol, za zabezpečenie tohto inštitútu na Slovensku môže aj parlament. Chyba podľa Chmela nastala už pri vzniku inštitútu, keď sa s jeho tvorením „začalo v zredukovaných podmienkach a nikto sa tejto problematike odvtedy nevenoval“.

Preto sa rozhodol apelovať na navýšenie rozpočtu kancelárie VOP. Agendy pre tento úrad pribúda a v daných podmienkach nie je možné, aby úlohy zvládal, myslí si Chmel. „My ako výbor chceme pomerne často vstupovať do kontaktu s verejnou ochrankyňou práv a prizývať ju na niektoré zasadnutia a viesť diskusie s pozitívnym koncom,“ dodáva Chmel.

Podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 by mala kancelária VOP dostať vyššiu sumu ako na rok 2012. Na rok 2013 sa pre ňu navrhuje limit výdavkov vo výške 1,17 mil. eur, čo je o 0,52 percent viac ako v tomto roku. S postupným navyšovaním rozpočtu počíta návrh aj v rokoch 2014 a 2015.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku