Achmea upozornila Fica: Úroky už bežia, zatiaľ je to milión eur

Holandská spoločnosť Achmea, vlastník Union zdravotnej poisťovne, sa nevzdá 22 miliónov eur, ktoré jej priznal Medzinárodný arbitrážny tribunál. Vládu vyzýva, aby si splnila povinnosti uložené rozhodnutím súdu a bezodkladne vyplatila náhradu škody za zákaz zisku, ktorý presadila v roku 2007.

17.12.2012 12:10
Union, zdravotná poisťovňa Foto:
Ilustračné foto
debata (192)

Generálny riaditeľ spoločnosti Achmea Willem van Duin už zaslal v tejto veci list slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, v ktorom ho okrem iného informuje, že rozhodnutie je právoplatné a teda konečné. „Bolo by vhodné, aby náhrada škody, ktorú arbitrážny tribunál svojim rozhodnutím prisúdil v prospech spoločnosti Achmea, bola zaplatená čo najskôr a bez zbytočných prieťahov, pretože akékoľvek omeškanie len navyšuje úroky, ktoré sa už k dnešnému dňu blížia k jednému miliónu eur,“ povedal v rozhovore van Du­in.

Na základe rozhodnutia arbitrážneho tribunálu, každý ďalší mesiac meškania vyjde slovenských daňových poplatníkov na približne 50-tisíc eur. „Je dôležité zdôrazniť, že proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie vo veci ani pred arbitrážnym tribunálom ani pred Európskym súdnym dvorom,“ uviedol van Duin. Jedinú možnosť, ktorú Slovensko podľa neho má, je obrátiť sa na súd vo Frankfurte so žiadosťou o zrušenie vydaného rozhodnutia, ale tento postup vníma ako zbytočný, nakoľko na tomto súde môže Slovensko namietať len procedurálne postupy. Voči nim sa Slovensko podľa van Duina neúspešne ohradilo už počas konania. „Myslím si, že akýkoľvek pokus slovenskej vlády snažiť sa uplatniť zrušenie rozhodnutia nebude veľmi úspešný. Bude to strata peňazí i času,“ povedal van Duin.

Akú náhradu škody požadovala spoločnosť Achmea od Slovenska, jej generálny riaditeľ neprezradil. Potvrdil však, že pôvodná suma bola oveľa vyššia ako priznané odškodnenie, s tým, že keď bol v roku 2011 zákaz zisku súkromných poisťovní zrušený, znížili i výšku odškodného. Odmietol, že priznaním nižšej sumy arbitrážny súd dal do určitej miery za pravdu i slovenskej strane. „Rozsudok je na sto percent v prospech spoločnosti Achmea a na sto percent v neprospech Slovenskej republiky, pretože o znížení výšky nároku sme rozhodli my sami,“ uviedol van Duin. Vyjadrovať sa nechcel ani k tomu, ako konečnú náhradu vo výške 22 miliónov eur vypočítal arbitrážny tribunál. „Z našej strany nebudeme uverejňovať túto informáciu,“ skonštatoval.

Van Duin pripomenul, že arbitrážny tribunál bol vytvorený v súlade s rokovacím poriadkom a ako spoločnosť Achmea, tak i Slovensko doň ustanovili svojich rozhodcov a tí následne zvolili predsedajúceho. Všetci traja mali jednomyseľne dospieť k záveru, že SR porušila základné štandardy medzinárodného práva tým, že v roku 2007 prijala legislatívu, ktorá nemala žiadny legitímny cieľ, neslúžila verejnému záujmu Slovenska a nezohľadňovala práva investorov v sektore zdravotného poistenia.

Arbitrážny tribunál, ktorý sa zaoberal sporom, začiatkom decembra rozhodol, že v roku 2006 a 2007 SR porušila ustanovenia investičnej dohody medzi Holandskom a Slovenskou republikou, a to zásadnými zmenami v legislatíve poisťovníctva s cieľom vytlačiť a poškodiť investorov súkromných zdravotných poisťovní, medzi ktoré patrí aj spoločnosť Achmea.

V roku 2011 Ústavný súd rozhodol, že Slovensko v tomto prípade porušilo ústavu a SR následne stiahla legislatívne opatrenia, ktorých cieľom bolo zakázanie zisku zdravotných poisťovní. Podľa výroku Medzinárodného arbitrážneho tribunálu musí SR zaplatiť spoločnosti Achmea 22 miliónov eur ako kompenzáciu za škody, ktoré holandská firma utrpela počas platnosti poškodzujúcich opatrení. Arbitrážny tribunál zaviazal Slovenskú republiku tiež uhradiť spoločnosti Achmea náklady na právne služby a poplatky spojené s arbitrážou vo výške 3 milióny eur.

192 debata chyba