Ľudskoprávne organizácie píšu premiérovi, odmietajú osočovanie

Mimovládne organizácie poslali premiérovi Robertovi Ficovi otvorený list, v ktorom reagujú na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti.

13.02.2013 10:01
Dúhový pride Foto:
Na podporu práv gejov a lesieb sa každoročne v Bratislave koná Dúhový pride.
debata (20)

liste datovanom 12. februára 2013 sa 25 osobností z ľudskoprávnych mimovládnych organizácií dôrazne odmietlo „nenávistný útok a osočovanie“ svojej práce. „Nazývať presadzovanie rodovej rovnosti a práv LGBT ľudí ‚strešnou agendou kultúry smrti‘ je pri všetkej úcte k slobode prejavu demagogickou manipuláciou, ktorou za normálnych okolností ani nemá význam sa zaoberať. Inak by sme museli pripustiť, že jej najväčšími presadzovateľmi sú Európska únia či Organizácia spojených národov. Nehovoriac o skutočnosti, že podpora rodovej rovnosti je zakotvená aj v Programovom vyhlásení vlády SR,“ uvádzajú signatári v otvorenom liste premiérovi Ficovi.

Signatári v liste ďalej zdôrazňujú, že Ústava SR garantuje nielen nezávislosť od ideológie a náboženstva, ale aj právnu záväznosť ratifikovaných medzinárodných zmlúv o ľudských právach. „Navyše, nielenže patria ochrana ľudských práv a presadzovanie rovnosti žien a mužov k základným pilierom demokratickej spoločnosti, ale sú zakotvené aj v Zmluve o fungovaní EÚ.“

Siognatári upozorňujú, že z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer o vnímaní diskriminácie v EÚ z novembra minulého roka vyplýva, že väčšina obyvateľstva Slovenska nepovažuje verejné politiky v oblasti potláčania diskriminácie za účinné. Presvedčenie o tom, že na Slovensku rovnako kvalifikované osoby pri výbere do zamestnania znevýhodní ich pohlavie je druhé najvyššie v EÚ a podľa 56 % opýtaných diskriminácia na základe pohlavia na trhu práce kvôli hospodárskej kríze len porastie.

„Hoci spoločenská akceptácia LGBT ľudí na Slovensku z roka na rok rastie, je stále druhá najnižšia v EÚ. A toto sú len ukážky alarmujúcej situácie v tejto oblasti. Vo svetle týchto faktov sa doterajšia podpora mimovládnych organizácií dokonca javí ako nedostatočná a medializované požiadavky na obmedzenie dotácií pre prácu mimovládnych organizácií vyznievajú o to neoprávnenejšie,“ alarmujú signatári, ktorí v liste vyslovujú želanie, aby na Slovensku pokračoval celospoločenský dialóg podporovaný aj vládou, ktorý napomáha vytvárať prostredie tolerantnej spoločnosti, ktorej členovia a členky dokážu rešpektovať pluralitu názorov a hľadanie vzájomného pochopenia namiesto nenávistných útokov a manipulácií.

20 debata chyba