V špeciálnej škole deti pochopia, čo je šťastie

14.02.2013 16:00
dieta, deti, skola, mokrohajska
V špeciálnej škole na Mokrohájskej ulici v Bratislave funguje aj prípravný ročník pre deti, ktoré v budúcom školskom roku nastúpia do prvej triedy. Autor: ,

Daniel Hamšík je tridsiatnik s titulom doktora pedagogiky. Hoci celkom zdravý, vzdelanie od škôlky až po maturitu získal na škole pre zdravotne postihnuté deti na bratislavskej Mokrohájskej ulici.

Do tohto školského zariadenia, ktoré funguje už 75 rokov, sa po absolvovaní Univerzity Komenského vrátil, aby sa venoval jeho terajším žiakom. Zároveň pomáha pedagogickému zboru pri štarte experimentu takzvanej opačnej integrácie. Kým doteraz sú známe projekty so začleňovaním hendikepovaných detí medzi zdravé, v tejto špeciálnej škole sa podujali ísť ďalej. Radi by zdravé deti pozvali medzi tie svoje.

„Ak som do školy chodil s deťmi po zdravotnej stránke znevýhodnenými, vôbec nič som tým nestratil. Naopak, veľa som získal. Keď moji rovesníci vidia na ulici vozičkára či človeka s barlami, ja vidím úplne iných ľudí,“ zdôrazňuje Hamšík. Dodáva, že kontakt so spolužiakmi mu pomohol odhaliť ich dušu, pochopiť, že sú to osobnosti vysokých kvalít, často síce uzavreté, ale s úžasným postojom k životu a nepokriveným hodnotovým rebríčkom. „Pre nich nikdy neboli dôležité značkové tenisky a podobné hlúposti za peniaze, ale zdravie. Len vďaka nim som oveľa skôr ako iní pochopil, že byť zdravý je najväčšie šťastie,“ hovorí.

Daniela na Mokrohájsku priviedol prostý dôvod. Jeho mama tam začala učiť a pre rodinu bolo najpraktickejšie, keď k nej mohol byť čo najbližšie. „Bol jedným z účastníkov podobného experimentálneho overovania, s ktorým sme na škole začali už v dávnejšej minulosti. Projekt sme oživili v tomto školskom roku, po schválení ministerstvom školstva a pod garanciou Pedagogickej fakulty UK,“ hovorí riaditeľ školy Ivan Ištok. Zatiaľ podľa neho novú možnosť využili najmä rodiny s dvoma či troma súrodencami, z ktorých jeden je postihnutý a ďalší nie. Do školy by teraz radi prilákali aj deti bez skúseností s hendikepovaným príbuzným.

Spojená škola na Mokrohájskej ponúka kompletný vzdelávací proces vrátane možnosti zmaturovať na gymnáziu či obchodnej akadémii, predovšetkým pre žiakov a študentov s telesným postihnutím či zdravotným znevýhodnením. Momentálne vyučuje okolo 200 detí najmä s chorobami pohybového aparátu, detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, poruchami reči či jemnej motoriky, ale aj oslabenou imunitou, ktoré by vo väčších kolektívoch boli stále choré. „Ich intelekt je však v norme a musia preto zvládnuť úplne rovnaké učebné osnovy ako deti v bežných školách,“ podčiarkuje zástupkyňa riaditeľa Valéria Stašiaková. Zdôrazňuje, že rodičia zdravých detí sa preto nemusia obávať, že by spoločná výučba s deťmi s hendikepom mohla ich potomkov „brzdiť“. „Naopak, doterajšie skúsenosti nám potvrdzujú, že medzi ne zapadnú, pekne napredujú a sú si užitoční navzájom,“ dopĺňa.

„V našich triedach máme po päť-šesť detí, ani spolu so zdravými by ich počet nepresiahol desať. Takéto vyučovanie umožňuje veľmi individuálny prístup, kvalitnú výučbu matematiky, ako aj jazykov a iných predmetov,“ pokračuje zástupkyňa. V škole môžu zdravé deti užívať aj ďalšie benefity. Dva plavecké bazény, dopravu školskými autobusmi, ozdravovacie a rekondičné pobyty či krúžky – hudobný, matematický, zdravotnícky, žurnalistický, účtovnícky, právnický a ďalšie. „U nás nemáme žiadne termíny zápisov,“ vysvetľuje školská výchovná poradkyňa Daniela Cepeková.

Záujemcom odporúča zapísať deti do škôl riadne podľa miesta bydliska a súčasne tam uviesť, že by ich chceli umiestniť v tejto škole. „V máji či júni, keď už máme predstavu o počtoch žiakov, ktorí k nám budú chodiť, robíme pre nich deň otvorených dverí so vzorovou vyučovacou hodinou,“ dodáva. Projekt opačnej integrácie je podľa nej pre rodičov zdravých detí príležitosťou, ako im okrem vzdelania môžu ukázať cestu k ďalším hodnotám. Dostanú šancu pochopiť, čo je to vzájomná úcta a tolerancia, zodpovednosť, rešpektovanie práv či chápanie problémov iných než vlastných. „To všetko sú nesmierne cenné devízy, ktoré určite využijú aj v dospelosti,“ uzatvára poradkyňa.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku