Macejková: Nárast hromadných podaní paralyzuje Ústavný súd

Ústavnému súdu (ÚS) Slovenskej republiky bolo od 1. januára 2013 doručených 9 688 sťažností od jedinej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o., v ktorej namieta najmä porušenie svojich práv. Informovala o tom hovorkyňa ÚS Anna Pančurová.

28.02.2013 14:56
debata (5)

Kancelária ÚS nemá dostatok personálnych, technických ani finančných kapacít na spracovanie takého vysokého počtu podaní v krátkom čase, preto v priebehu prvých dvoch mesiacov tohto roku zabezpečovala vlastnými zamestnancami a zamestnancami, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, takzvanými dohodármi, aj v dňoch pracovného voľna úkony, ktoré súvisia s registráciou týchto sťažností a s ich prípravou na náhodné pridelenie sudcom spravodajcom na rozhodovanie, doplnila Pančurová.

Dodala, že v priebehu mesiaca február spomínaná právnická osoba podala ďalších 337 sťažností. 26. februára bolo od tej istej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o. doručených 10.352 doplnení jej predchádzajúcich sťažností, podčiarkla hovorkyňa ÚS.

Vzhľadom na to, že ÚS nedisponuje materiálnymi, technickými, personálnymi ani finančnými prostriedkami na spracovanie takého enormného počtu podaní, bude musieť nielen za pomoci zamestnancov Kancelárie ÚS, ale aj zamestnancov, s ktorými budú uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, znova aj v dňoch pracovného voľna opäť pečiatkovať, skenovať, lustrovať, registrovať a kompletizovať všetky sťažnosti od tejto jedinej právnickej osoby, aby mohli byť pridelené sudcom spravodajcom.

Takýto obrovský počet sťažností je náročný nielen na technické spracovanie, ale spája sa s ním aj neprimerané zvyšovanie finančných prostriedkov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Spracovanie doplnení podaní bude znamenať ďalšie mesiace nadmernej záťaže zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu a následne aj sudcov, uviedla predsedníčka ÚS Ivetta Macejková.

Toto enormné množstvo sťažností a ich doplnení podľa nej výrazne obmedzuje rozhodovaciu činnosť sudcov ÚS, pretože napriek tomu, že ide o sťažnosti od jedinej právnickej osoby, každú sťažnosť musia posudzovať individuálne. ÚS preto vníma takéto hromadné podania, a predovšetkým ich doplňovanie, za šikanózne a hraničiace so zámerom úmyselne paralyzovať predovšetkým rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu, zdôraznila Macejková.

5 debata chyba