Množstvo drogy už nebude hlavným dôkazom

Užívatelia drog dostanú od júla druhú šancu. Ak ich polícia pristihne s malou dávkou drogy pre vlastnú potrebu, namiesto väzenia môžu dostať od súdu len podmienečný trest s probačným dohľadom.

09.06.2013 06:00
marihuana, drogy, kindervajce, úkryt, policajná... Foto:
Polícia, prokuratúra a zdravotníci sa však nevedia dohodnúť na stanovení množstva jednorazovej dávky.
debata (29)

Postavenie sudcov sa v takýchto sporoch posilní ešte viac. Posúdenie toho, či dávka mala skutočne slúžiť iba pre osobnú potrebu, bude totiž iba v ich rukách. Ministerstvo spravodlivosti v tejto oblasti plánuje od septembra ďalšie úľavy, pre tých, čo budú brať mäkké drogy, pripravuje nižšie tresty. Uvažuje aj o dekriminalizácii mäkkých drog.

U nás dnes hrozí aj za držanie malého množstva drog trestné stíhanie a väzenie. Na štyri až desať rokov môže byť odsúdený ten, u koho polícia nájde také množstvo drogy, ktoré prevyšuje desať jednorazových dávok. Od júla bude môcť dostať podmienečný trest osoba, ktorá bude mať aj väčšie množstvo omamných látok. Vlani sa každý 120. trestný čin vyšetrovaný políciou týkal drogovej kriminality, z držania a dílerstva či výroby drog bolo obvinených 748 páchateľov. Za prvé štyri mesiace tohto roku je ich stíhaných 252.

Koľko váži jednorazová dávka?

Nové pravidlo, ktoré začne platiť od júla, sa bude vzťahovať na hraničné prípady, ak sa pred súd dostane páchateľ za nelegálnu držbu drogy, ktorej množstvo mierne prevyšuje hranicu desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky. Cieľom tejto zmeny je podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca snaha oddeliť užívateľa drogy od jej dílera. „V žiadnom prípade nemám ani pomyslenie na to, aby boli drogoví díleri akokoľvek oslobodení, stíhaní na slobode, respektíve odsúdení na trest odňatia slobody podmienečne,“ zdôraznil Borec.

Polícia, prokuratúra a zdravotníci sa však nevedia dohodnúť na stanovení množstva jednorazovej dávky. Odborník na drogové závislosti Ľubomíra Okruhlica, ktorý šéfuje Centru pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, upozorňuje, že toto je problémom nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Podľa neho sa pre jednorazovú dávku nedá stanoviť jednotná hmotnostná hranica. „To sa nedá zautomatizovať, bolo by to nebezpečné,“ dodal Okruhlica. Hovorí, že existuje asi osem krajín, kde si určili množstvá, ale nevychádzali pritom z medicínskych poznatkov. Ako to dopadne od júla na Slovensku s určovaním množstva jednorazovej dávky, ukáže podľa odborníkov až prax.

Podľa Okruhlicu zaobchádzanie s páchateľom bude na sudcoch. „Množstvo nemôže byť hlavným dôkazom, či je páchateľ konzument drogy, alebo díler,“ upozorňuje. Sudca bude musieť podľa neho posúdiť úmysel, či mal drogu len na svoju potrebu, alebo ju chcel predávať iným.

Rozhodne sila drogy, ale aj jej užívateľ

Počet jednorazových dávok určuje súdny znalec podľa množstva zadržanej drogy. Pri tom je dôležitá koncentrácia účinných látok, ktoré droga obsahuje. V praxi to znamená, že napríklad z jedného gramu slabšej marihuany sa dajú pripraviť tri jednorazové dávky, kým z jedného gramu silnejšej marihuany ich môže byť až šesť. Z tohto dôvodu nie je možné počet jednorazových dávok odhadnúť len na základe prechovávaného množstva drogy, ale je potrebná jej chemická analýza, ktorú polícia vykonáva po zaistení.

Ďalším kritériom pre určenie počtu jednorazových dávok zo zadržanej drogy je samotný užívateľ. Účinky rovnakého množstva omamnej látky sa môžu líšiť v závislosti od veku, pohlavia, zdravotného stavu a predovšetkým od miery tolerancie a stupňa závislosti. Napríklad 100-kilogramový muž dlhodobo užívajúci marihuanu si môže z jednému gramu pripraviť sedem jednorazových dávok, kým 50-kilové dievča s nízkou toleranciou z toho istého množstva pripraví aj dvojnásobné množstvo.

Podľa odborníkov sudca bude musieť brať do úvahy ešte jednu podstatnú vec, a tou je účel prechovávania drogy. Ak sa preukáže, že nemala slúžiť pre osobnú potrebu, ale mala byť distribuovaná ďalej, potom zaistené množstvo vôbec nie je dôležité.

Marihuana už len ako priestupok?

Rezort spravodlivosti chce ísť ešte ďalej. Už na jeseň by sa v pripravovanej rozsiahlejšej novele Trestného zákona mali objaviť pre užívateľov mäkkých drog ešte nižšie tresty. Medzi autormi novely prebieha diskusia aj o tom, či by ich použitie nemalo byť hodnotené už len ako priestupok. Znamená to, že takýto prípad by sa nemal dostať ani pred súd. „Ministerstvo spravodlivosti chystá veľkú novelu Trestného zákona a poriadku, kde chceme trochu inak nastaviť aj to, akým spôsobom budú tie drogy merané, keď sa nájdu u spotrebiteľa alebo dílera,“ načrtol ďalšie zmeny Borec. Novela prinesie výrazné rozdiely v postihoch pre užívateľov a dílerov, ktorým aj naďalej hrozia za distribúciu a predaj drog vysoké tresty.

Ľubomír Okruhlica hovorí, že zmenami v Trestnom zákone Slovensko začína kopírovať trend, aký je v iných európskych krajinách. V niektorých z nich je držba drog hodnotená už len ako priestupok. Upozorňuje, že v tejto oblasti je dôležitá prevencia, najmä u mladých ľudí, ktorí vyhľadávajú mäkké drogy. Preventívne programy pod názvom Zahoď to svinstvo sú úspešné v Nemecku či vo Francúzsku. U nás fungujú napríklad pre patologických hráčov – gamblerov.

Fajčenie trávy by mohol byť len priestupok

Dekriminalizácia znamená, že určité konanie, ktoré je podľa zákona trestným činom, sa bude naďalej považovať za protiprávne, ale nebude hodnotené ako trestný čin. Zostane postihované v rámci správneho konania o priestupkoch alebo nariadením napríklad absolvovať protidrogové školenie. Ak polícia nájde u osoby drogu určenú pre vlastnú potrebu v množstve, ktoré zákon považuje za malé, po zmene zákona nebudú takúto osobu trestne stíhať, ale riešiť v rámci správneho konania o priestupkoch.

© Autorské práva vyhradené

29 debata chyba