Zákon o prídavku na dieťa má byť miernejší

Porušenie školského poriadku nebude dôvodom na odobratie detského prídavku. Ministerstvo práce ho napokon do novely pripravovaného zákona o prídavku na dieťa nezaradilo.

18.09.2013 13:00
žiak, škola, študent Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Rezort tento ústupok urobil po upozornení ministerstva školstva, že medzi školskými poriadkami na jednotlivých školách sú veľké rozdiely, čo by mohlo viesť k nie celkom spravodlivému posudzovaniu, či štátnu dávku rodine vziať, alebo ponechať. Školský rezort tiež namietal, že v návrhu nie je zakotvená nijaká možnosť opravného prostriedku, ktorý by mohol po odobratí prídavku využiť rodič.

„Ani ak si nezaopatrené dieťa opakovane nebude riadne plniť povinnú školskú dochádzku, nevznikne dôvod na pôvodne navrhované odňatie detského prídavku, ale len na ponechanie jeho poskytovania oprávnenej osobe prostredníctvom osobitného príjemcu. V tomto smere sa teda z vecného hľadiska prakticky zachová súčasný právny stav,“ oznámilo ministerstvo práce.

Už v súčasnosti sa však za záškoláctvo detí odoberá ich rodičom, ak sú v hmotnej núdzi, príspevok na školskú dochádzku v sume 17,20 eura na dieťa.

V návrhu novely však naďalej zostáva ustanovenie, podľa ktorého by priestupok spáchaný maloletým dieťaťom mal byť dôvodom na to, aby s jeho prídavkom narábal osobitný príjemca, čiže najčastejšie predstaviteľ obecnej samosprávy v mieste trvalého bydliska rodiny, a to v období najviac troch po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak v tomto období bude dieťa opakovane páchať priestupky, mohol by vzniknúť dôvod na úplné odobratie štátnej dávky. Rodič by o ňu mohol opätovne požiadať až po uplynutí troch mesiacov.

O novej právnej norme by mala na budúci týždeň rokovať tripartita.

Sociologička Zuzana Kusá opakovane varuje, že po odobratí detských prídavkov by sa najmä ľudia žijúci z dávok v hmotnej núdzi ocitli v ešte väčšej existenčnej tiesni. Zdôrazňuje, že dávky spolu s prídavkami už teraz, aj keď sú vyplácané v najvyššej nárokovateľnej sume, nedosahujú ani úroveň životného minima, teda zákonom stanovenej sumy peňazí, ktoré človek nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie iba tých najzákladnejších potrieb.

„Výška dávok v hmotnej núdzi jednoducho v súčasnosti neumožňuje, aby ľudia na ne odkázaní niesli občiansku zodpovednosť,“ zdôrazňuje sociologička. Ani za priestupky podľa nej v mnohých prípadoch nebude možné zraziť ľuďom z dávok či prídavkov na deti ani euro, keďže aj bez sankcií ich príjem často nedosahuje ani zákonom chránenú minimálnu hranicu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #škola #žiak #školský poriadok #prídavok