Právnik ŽSR nebol na súde s Cyrilom Talapkom v prípade čiernej stavby

Na súdne pojednávanie sporu medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Cyrilom Talapkom o jeho údajnej neoprávnenej stavbe v obci Réca v okrese Senec v stredu neprišiel právny zástupca železníc.

25.09.2013 11:29
debata (8)

Keď mu súdna asistentka zavolala, tak jej oznámil, že sa nedostaví, lebo mu prerábajú kanceláriu. Súhlasil, aby pojednávali bez neho. Pred súdom v stredu vypovedal znalec, ktorý robil ďalšie zameranie spornej časti stavby, zasahujúcej podľa ŽSR na ich pozemky. Otázky teda znalcovi zo Žiliny kládla len právnička Cyrila Talapku. Práve tá mala vážne pochybnosti o pôvodnom meračskom náčrte pozemkov, ktoré predložili železnice. „Predsa je to nenormálne, žalobný návrh je postavený na niečom, čo neexistuje, navrhovateľ nemá vytýčené hranice pozemkov a napriek tomu žaluje odporcu,“ povedala aj v stredu na súde.

Nový znalec nameral iné hodnoty, ako sa uvádzali v pôvodnom náčrte. Na súde vysvetľoval, že keď budú dvaja geodeti merať po sebe tú istú nehnuteľnosť, nikdy nenamerajú úplne rovnaké výsledky. Závisia totiž od zvolenej metodiky, prístrojovom vybavení a vo výsledkoch sú aj prípustné odchýlky. Tento znalec zvolil podrobné meranie, múr sa snažil merať bodovo každých 20 až 30 metrov. Pôvodné meranie sa podľa neho opieralo o body, vzdialené 100 až 200 metrov. Navyše múr okolo stavby Cyrila Talapku nie je rovný. „Je to oblúk, ak vynecháte niekoľko bodov, tak vznikne odchýlka,“ poznamenal znalec. Podľa svojich slov spresnil pôvodné meranie.

Právnička Cyrila Talapku aj na margo jeho práce poznamenala, že stále neboli vytýčené hranice pozemkov. „Ja som na mieste vytýčil hranice zeleným sprejom, ktorý nemá takú trvanlivosť,“ reagoval znalec. Právnička poznamenala, že protokol o meraní neodovzdal správe katastra a meraním nevytýčil celú parcelu. Podľa znalca to, že zápisnicu nedal do štátnej dokumentácie, neznižuje platnosť jeho vytýčenia a túto povinnosť môže stále splniť. Zo zadania súdu nepredpokladal, že má vytýčiť celú parcelu. „Toto by bolo neekonomické, lebo ostatní vlastníci nemajú dosah na konanie medzi odporcom a navrhovateľom,“ poznamenal.

Železnice SR chcú súdnou cestou dosiahnuť, aby obvinený Cyril Talapka odstránil na vlastné náklady tú časť stavby, ktorá sa nachádza na ich pozemkoch. Ďalej Železnice argumentujú, že pozemok, ktorý mal od nich prenajatý, užíval vo väčšej miere, ako mal zmluvne stanovené. Žiadajú od neho priznanie obohatenia, pretože podľa nich užíval viac ako platil.

Cyril Talapka sa bránil tým, že nájomnú zmluvu medzi ním a Železnicami vypracovali práve Železnice, že tie zameriavali a vytyčovali pozemok a napokon aj stanovili nájomnú cenu. „Ja nie som geodet, ak by povedali, aby som platil viac, tak by som platil,“ obhajoval sa vlani. Vtedy dodal, že je ochotný zaplatiť za toľko, koľko užíval, aj spätne, teda doplatiť omeškaný nájom, ale stavbu odstrániť nechce. V stredu situáciu nechcel pred novinármi vôbec komentovať.

Hacienda v obci Réca v okrese Senec, stavba Cyrila Talapku, zasahuje podľa Železníc SR na ich pozemok vo väčšom rozsahu ako pôvodne predpokladali. Železnice preto zmenili žalobný návrh, ktorým sa železnice domáhajú zbúrania časti stavby.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #železnice #spor #senec #Réca #hacienda