Biskup odvolal kňaza podozrivého zo sexuálneho zneužívania

Nitriansky biskup Viliam Judák uvoľnil z vedenia farnosti kňaza, ktorý je podozrivý zo sexuálneho zneužívania.

25.09.2013 13:58 , aktualizované: 15:29
Nevidzany Foto: ,
Kostol v Nevidzanoch.
debata (25)

Bol farárom v dedine v okrese Zlaté Moravce. „Vyšetrovanie polície pokračuje. Hoci platí prezumpcia neviny, a teda je nutné počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, pre dobro údajnej obete, Cirkvi i farnosti i pre dobré meno obvineného kňaza, nitriansky biskup rozhodol o jeho uvoľnení z vedenia farnosti a to až do právoplatného rozhodnutia súdu,“ uvádza sa vo vyhlásení nitrianskeho biskupstva.

Podľa stanoviska nitriansky biskup Viliam Judák s bolesťou prijal oznámenie o údajnom zneužití maloletého dievčaťa v jednej z farností, ktoré patria do Nitrianskej diecézy. „Vedenie diecézy na čele s jej biskupom chce tento prípad veľmi zodpovedne riešiť, tak ako sa o to usiluje aj Svätý Otec František i jeho predchodca Benedikt XVI.,“ píše sa v stanovisku.

Judák chce v blízkom čase navštíviť rodinu, ktorej sa to týka a zistiť, nakoľko sa toto obvinenie zakladá na pravde. Zároveň je pripravený sa tejto rodine ospravedlniť a byť nápomocný, ak sa stalo niečo, čo nie je v súlade s kresťanskou morálkou a s kresťanskými hodnotami. Biskup Judák sa dnes k stretol s obvineným a tiež so starostami troch obcí farnosti, ktorú dotyčný kňaz doteraz spravoval. Tí vyjadrili za seba i za väčšinu obyvateľov obcí kňazovi svoju podporu.

Polícia obvinila kňaza Pavla K. (47) z obce v okrese Zlaté Moravce pre podozrenie, že od novembra 2011 do konca augusta minulého roka sexuálne zneužil vtedy 11-ročné dievča. Ak sa vina kňaza dokáže pred súdom, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Podľa polície je kňaz podozrivý, že po omši volal dievčatko na faru a tam ho údajne bozkával „francúzskymi bozkami“, chytal za boky, pokúšal sa mu rozopnúť zips na mikine a chytal za koleno.

Dievčatku vraj mobilom písal SMS správy, že ho ľúbi a naliehal naň, aby prišlo za ním. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania, keď raz školáčka bola za farárom v spálni, údajne jej vyhrnul tričko a začal jej ohmatávať prsia a zadok. Podobným spôsobom sa k dievčatku správal vraj aj v sakristii. V utorok o tom informoval portál Čas.sk.

Kňaza za sexuálne zneužívanie čaká aj cirkevný trest

Katolíckemu kňazovi hrozia okrem trestných postihov aj cirkevné tresty. Najvyšším kánonickým trestom je zbavenie klerického stavu. Ako povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik, cirkev má prísnejšie stanovenú kategóriu mladistvých ako štát, keď za mladistvých cirkev považuje osoby do 18 rokov, štát do 15 rokov. Podľa neho každá biskupská konferencia má svoje normy pre delikty sexuálneho zneužívania, ktoré majú uľahčiť a zrýchliť procesy.

V prípadoch sexuálneho zneužívania sa cirkev riadi dokumentmi Kongregácie pre náuku viery. Tá stanovila, že diecéza preskúma akékoľvek podozrenie zo sexuálneho zneužívania mladistvého zo strany duchovného. Ak sa podozrenie javí s veľkou pravdepodobnosťou ako pravdivé, prípad sa postúpi Kongregácii pre náuku viery. Miestny biskup je povinný odovzdať každú nevyhnutnú informáciu Kongregácii a vyjadrí svoj názor, podľa akých procedúr treba postupovať a aké opatrenia treba prijať v krátkom i dlhšom časovom horizonte.

V predbežnej fáze a pokým prípad nie je uzatvorený, môže biskup prijať predbežné opatrenia na ochranu celého spoločenstva vrátane obetí. Vždy je totiž miestnemu biskupovi zverená moc chrániť deti tým, že obmedzí činnosť akéhokoľvek kňaza vo svojej diecéze. Má ju využívať natoľko, nakoľko je to nevyhnutné, aby sa zaistilo, že deti neutrpia škodu.

Kongregácia následne preskúma prípad, ktorý jej predložil miestny biskup, a tam, kde je to potrebné, si vyžiada doplňujúce informácie. Kongregácia môže splnomocniť miestneho biskupa, aby viedol trestný súdny proces pred miestnym cirkevným tribunálom. Akékoľvek prípadné odvolanie musí byť v podobných kauzách predložené tribunálu Kongregácie. Kongregácia môže splnomocniť miestneho biskupa, aby dal inštrukcie na administratívno-trestný proces vedený delegátom miestneho biskupa, ktorému asistujú dvaja prísediaci.

Obvinený kňaz je prizvaný, aby odpovedal na obvinenia a bol konfrontovaný s dôkazmi. Obvinený má právo predložiť Kongregácii odvolanie proti dekrétu, ktorým sa odsudzuje na kánonický trest. Rozhodnutie kardinálov – členov Kongregácie, je definitívne. V prípade, ak je kňaz uznaný vinným, môže byť prostredníctvom týchto dvoch postupov – súdneho a administratívno-trestného – odsúdený na istý počet kánonických trestov, z ktorých ten najvážnejší je zbavenie klerického stavu. Priamo počas týchto procedúr sa môže prerokúvať aj otázka utrpených škôd.

V osobitne závažných prípadoch, v ktorých občianske trestné súdy uznali duchovného vinným za sexuálne zneužívanie mladistvých, alebo v ktorých sú dôkazy proti nemu zdrvujúce, môže Kongregácia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu priamo Svätému Otcovi so žiadosťou, aby pápež vydal dekrét o prepustení z klerického stavu ex officio. Voči takémuto pápežskému dekrétu neexistuje z hľadiska kánonického práva odvolanie. V prípadoch, keď obvinený kňaz priznal vlastné zločiny a súhlasil s tým, že bude žiť v modlitbách a pokání, splnomocní Kongregácia miestneho biskupa, aby vydal dekrét zakazujúci alebo obmedzujúci verejné pôsobenie takéhoto kňaza.

25 debata chyba
Viac na túto tému: #cirkev #Nitra #pedofília