Jankovská: Spotrebiteľ sa ochrany pred úžerou dovolá vždy

Na úžeru má dosť vyhranený názor. Ako bývalá trestná sudkyňa porovnáva úžeru v občianskom práve s vraždou, ktorá je v trestnom práve najzávažnejším zločinom proti ľudskému životu. Podľa štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej štát musí zabrániť doslova likvidovaniu rodín, za ktorým stoja úvery a pôžičky.

02.04.2014 08:00
Monika Jankovská Foto: ,
Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.
debata (18)

Ako bude fungovať boj proti úžere v praxi?
Nielen nebankové subjekty, ale aj samotné banky musia pochopiť, že požičiavanie peňazí občanom sa musí riadiť predovšetkým občianskoprávnymi predpismi, v rámci ktorých bude upravená aj úžera. Zavedením úžery sa v celom právnom poriadku významne posilňujú dobré mravy tým, že sa vytvára osobitná kategória konania v rozpore s dobrými mravmi, zakladajúca absolútne neplatný úžerný právny úkon. Znamená to, že bude postačujúce, ak občan na úžeru poukáže a potom bude na poskytovateľovi pôžičky, aby na súde dokázal, že zmluva nie je úžerná.

Spotrebiteľ podpíše zmluvu a nie si je istý, či je úžerná. Môže sa obrátiť na súd, aby zmluvu posúdil?
Zmluvu môže spotrebiteľovi predbežne posúdiť aj naša komisia na posudzovanie spotrebiteľských zmlúv pri ministerstve spravodlivosti. Samozrejme, ak sa spotrebiteľ domnieva, že je od neho požadované úžerné protiplnenie, má právo kedykoľvek sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd uzavretú zmluvu vyhlásil za neplatnú, a to práve z dôvodu úžery. Ak spotrebiteľ pri úvere alebo pôžičke požičanú sumu už preplatil a je presvedčený, že uzavretá zmluva je úžerná, má právo na súde žiadať vrátenie sumy, o ktorú úver alebo pôžičku preplatil. Súd v tomto prípade predbežne posúdi, či je zmluva platná, alebo nie.

Budú chránení aj ti, ktorí nebudú úver splácať a zažaluje ich spoločnosť, ktorá im peniaze požičala?
Spotrebiteľ sa ochrany pred úžerou dovolá vždy. V akomkoľvek súdnom konaní musí súd bez toho, aby sa spotrebiteľ dovolával, prihliadať na dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a teda aj na úžeru. Plošnú ochranu mu zabezpečí súd aj vtedy, ak ho bude žalovať veriteľ, ktorý mu poskytol peniaze za úžerných podmienok.

Máte dosť vyhranený názor na úžeru.
Ako bývalá trestná sudkyňa porovnávam úžeru v občianskom práve s vraždou, ktorá je v trestnom práve tým najzávažnejším zločinom proti ľudskému životu. Úžera v práve občianskom je tým najzávažnejším previnením proti dobrým mravom, ktoré sú jednou zo základných hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť. Som presvedčená, že tak ako za vraždu v trestnom práve, aj za úžeru v občianskom práve musí zákon upraviť ten najprísnejší trest.

Ako majú postupovať tí, ktorí už doplatili na úžeru, sú v exekúcii alebo prišli o svoje majetky?
Ak spotrebitelia v rámci exekúcií, ktoré sa neskôr ukázali ako nezákonné, prišli o svoj majetok, majú právo na náhradu škody a utrpenej ujmy. Treba myslieť aj na spotrebiteľov, ktorí boli odsúdení za trestný čin úverového podvodu, aj keď práve v týchto prípadoch išlo veľmi často zo strany veriteľov o úžeru, za ktorú žiaden páchateľ nebol odsúdený. Osobne si myslím, že takto odsúdený spotrebitelia by mali podať proti odsudzujúcemu rozsudku mimoriadny opravný prostriedok. Ak to nebude možné, požiadať o udelenie individuálnej milosti.

Aký je vývoj v exekúciách?
Počet prebiehajúcich, neukončených exekúcií na súdoch v minulom roku presiahol číslo 2 800 000 vecí. Viete si predstaviť to zaťaženie súdov. Aj keď sa nevedie osobitná štatistika, z vlastných skúseností usudzujem, že značnú časť týchto neskončených exekúcií tvoria exekúcie vedené práve proti spotrebiteľom.

Dá sa odhadnúť, o koľkých exekúciách rozhodli rozhodcovské súdy na základe tzv. rozhodcovských doložiek v zmluvách?
Mám zistené, že státisíce exekúcií sú proti spotrebiteľom vedené práve na základe rozhodcovských súdov, ktoré vydali rozhodcovia vybraní veriteľom. Každá rozhodcovská doložka znamená potenciálny rozhodcovský rozsudok a často aj nešťastný ľudský osud. Preto vystríhame spotrebiteľov, aby si dávali na rozhodcovské doložky skryté v spotrebiteľských zmluvách pozor. Nemali by sa báť dodávateľa opýtať na formu riešenia sporov.

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #spotrebiteľ #úžera #Monika Jankovská