Prídu lekári o sponzorské dary od firiem?

Farmaceutické firmy minú ročne okolo 40 miliónov eur na propagáciu a marketing, z ktorých sponzorujú lekárov a lekárnikov. Ministerstvo financií plánuje tieto propagačné aktivity zdaniť.

28.04.2014 12:00
Peter Kažimír Foto: ,
Minister financií Peter Kažimír predpokladá, že zdanením peňazí farmaceutických firiem určených na reklamu a marketing získa okolo päť miliónov eur ročne.
debata (46)

Ak napríklad firmy zaplatia lekárom účasť na zahraničnom kongrese, odvedú zo sumy, ktorú na to vynaložili, 19-percentnú daň. Firmy a lekári s daňou nesúhlasia.

Sponzorské dary v daňovom priznaní v súčasnosti uvádzajú lekári. Rezortu financií sa však sumy, ktoré za minulý rok priznali, nepozdávajú. Farmaceutické spoločnosti ohlásili, že vlani v rámci propagačného balíčka minuli viac ako 41 miliónov eur, ale lekári podľa ministerstva zdanili len desiatky tisíc eur.

„Zvýši sa efektívnosť výberu daní, nakoľko v prípade príjmov lekárov a zdravotníckych zariadení od farmaceutických firiem bol identifikovaný výrazný nesúlad medzi tým, čo tieto farmaceutické firmy zverejňujú, a tým, čo priznávajú vo svojich daňových priznaniach lekári,“ odôvodnil nové opatrenie hovorca ministerstva Radko Kuruc. Vysvetlil, že nepôjde o zavedenie novej dane, ale o presun povinnosti platiť daň z prijímateľa (lekár) na platiteľa (farmafirma). „Dnes tak za ľudí platia napríklad banky daň z úrokov,“ tvrdí hovorca. Príjmy lekárov a zdravotníckych zariadení budú podliehať priamemu zdaneniu pri výplate, a to formou zrážkovej dane vo výške 19 percent. Zdanenie peňazí určených na reklamu a marketing navrhuje ministerstvo financií v rámci Programu stability na roky 2014 – 2017 ako súčasť opatrení, ktoré majú zabrániť daňovým únikom. Predpokladá, že z dane získa okolo päť miliónov eur ročne.

Farmaceutické spoločnosti už tretí rok musia posielať ministerstvu zdravotníctva údaje o tom, koľko peňazí minuli na marketing a propagáciu. Vlani to bolo viac ako 41 miliónov eur, predvlani viac ako 43 miliónov eur. Lekári mali tento rok prvýkrát povinnosť uviesť príjmy od farmaceutických spoločností v daňovom priznaní. Podľa ministerstva financií však priznali len desiatky tisíc eur, čo je zvláštne, keďže farmafirmy hovoria o rádovo vyšších sumách.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor poukazuje na to, že štát ešte nemôže vedieť presnú sumu, ktorú odviedli lekári štátu. „Ak farmafirma poskytne lekárovi na vzdelávaciu akciu sponzoring, napríklad kongresový poplatok, ubytovanie, letenku, prípravu prednášky a pod., tak v zmluve medzi firmou a lekárom je priamo citovaný paragraf tohto zákona, a na základe toho lekár túto daň priznáva a platí vo svojom daňovom priznaní. Nakoľko prvýkrát sa to dialo tento rok, tak nepredpokladám, že by daňové úrady už vedeli, koľko lekári takýmto spôsobom priznali,“ povedal Pásztor. Myslí si, že z nového opatrenia štátna pokladnica veľa peňazí nezíska.

Farmaceutické spoločnosti združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu považujú daň za nesystémové opatrenie a z hľadiska vykonateľnosti aj za veľmi komplikované. „Napríklad zabezpečenie účasti na odbornom podujatí, poskytnutie odbornej literatúry lekárovi a pod., takéto nepeňažné plnenia nie je možné znížiť o daň, a zrážku dane tak nie je možné objektívne uskutočniť. Pokiaľ je nám známe, takéto riešenie v sektore farmaceutického priemyslu nie je v inej európskej krajine,“ poukazuje výkonná riaditeľka asociácie Katarína Slezáková.

Ako budú na toto opatrenie reagovať a či po zavedení dane obmedzia peniaze pre lekárov, to riaditeľka asociácie neprezradila. „K tejto otázke je predčasné vyjadrovať sa,“ odpovedala Slezáková. Koncept zrážkovej dane podľa nej neodpovedá na problém transparentnosti medzi lekárom a farmaceutickou spoločnosťou. Riešením je zverejňovať, aké benefity ktorému lekárovi firma poskytla. Túto povinnosť ukladá Slovensku európska smernica, ktorú musí naša legislatíva obsahovať v roku 2016. Zrážková daň sa navyše podľa Angeliky Szalayovej zo Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku nebude týkať len lekárov. „Znamenalo by to dvojité zdanenie – raz na strane farmaceutickej firmy a druhý raz na strane prijímateľa, ktorým nemusí byť len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale napríklad aj noviny alebo televízia, kde sa reklama predáva,“ reaguje Szalayová. Ak má byť dôvodom nepriznávanie príjmov zo strany lekárov, ministerstvo financií by sa malo zamerať na ich daňové kontroly, navrhuje.

Analytička predpokladá, že prípadné zvýšenie výdavkov sa výrobca bude snažiť premietnuť do vyšších cien liekov alebo sa môže rozhodnúť nedodať niektoré lieky na trh. „Vzhľadom na nejasnú definíciu marketingových výdavkov v zákone sa však môže stať aj to, že farmaceutické firmy navrhovanú úpravu obidu tým, že ich vykážu inou formou, napr. preklasifikovaním na edukáciu či granty,“ dodala.

Asociácia súkromných lekárov upozorňuje, že ak farmaceutické spoločnosti pristúpia k niektorým obmedzeniam, tak to bude pre lekárov znamenať vyššie náklady, napríklad na vzdelávanie, ktoré si nemôžu dovoliť. Peniaze budú potom pýtať od zdravotných poisťovní. „Zákon o zdravotnej starostlivosti ukladá lekárom povinnosť neustále sa vzdelávať, čo je pri rýchlom vývoji medicíny určite nutné. Vzniká však otázka, ako takéto zvýšené náklady na štúdium potom premietnuť do cien výkonov od zdravotných poisťovní,“ hovorí Pásztor. Poplatky za účasť na kongrese bez ubytovania a cestovného sú v prípade dvoj-, trojdňového kongresu 600 až 1 200 eur. Učebnice stoja niekoľko sto eur. „Ak to nebudú môcť sponzorovať farmafirmy, tak to bude musieť zaplatiť systém zo zdravotného poistenia,“ ukončil šéf súkromných lekárov.

Časť z potrebných opatrení súvisiacich s bojom proti daňovým únikom, napríklad povinné registračné pokladnice pre lekárov či zrážkové dane na benefity od farmaceutických firiem pre lekárov, je už zapracovaných v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017.

Čo sponzorujú farmaceutické firmy pri lekároch a lekárnikoch

 • návšteva lekára alebo farmaceuta reprezentantom firmy, ktorej cieľom je propagácia liekov
 • reklamná kampaň pre voľnopredajné lieky,
 • poskytovanie vzoriek liekov verejnosti, lekárom a lekárnikom,
 • poskytovanie stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov, ako sú dary, ponuky alebo prísľuby akéhokoľvek prospechu alebo mimoriadnej peňažnej alebo vecnej odmeny,
 • sponzorovanie propagačných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú lekári či lekárnici,
 • sponzorovanie vedeckých kongresov pre lekárov, lekárnikov, vrátane uhrádzania cestovných náhrad a nákladov na ubytovanie, ktoré sú spojené s účasťou na tomto podujatí. 

Výdavky farmaceutických firiem na propagáciu a marketing

 • rok 2011 – 9 327 857 eur
 • rok 2012 – 43 532 373 eur
 • rok 2013 – 41 463 917 eur

  Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

© Autorské práva vyhradené

46 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo financií #sponzorské dary