Vyváži malý rast penzií vyššie vianočné?

Pre väčšinu dôchodcov to bude rozčarovanie. Penzie od januára 2015 valorizáciou vzrastú len zhruba o polovičnú sumu, ako to bolo začiatkom tohto roka.

, 19.06.2014 12:08
debata (37)

Napríklad starobný penzista dostane namiesto tohtoročných 8,80 eura pridané len zhruba 4,60. Dôvodom je ekonomický vývoj a nízka až nulová inflácia. Nižší rast dôchodkov by chcel rezort práce vyvážiť vyšším vianočným príspevkom.

Očakávanú slabšiu valorizáciu potvrdzuje aj ministerstvo práce. Nevidí v nej však pre dôchodcov hrozbu. „Vďaka klesajúcim cenám sa v skutočnosti hodnota dôchodkov, čiže aj kúpyschopnosť ich poberateľov, momentálne zvyšuje,“ tvrdí hovorca Michal Stuška.

Účelom pravidelnej valorizácie, ako pripomína Stuška, je pritom predovšetkým zachovať reálnu úroveň penzií a prispôsobovať ich skutočným životným nákladom – čo sa aj tentoraz splní. Sociálny rezort preto podľa neho zatiaľ nemá dôvod uvažovať o zmene platného valorizačného vzorca.

Jednota dôchodcov na Slovensku je z vývoja sklamaná. „Citlivo vnímame, že valorizačná suma už tretí rok po sebe dosť výrazne klesá. Vlani dostali dôchodcovia pridané 11,20 eura, tohto roku už len 8,80 a o rok to vyzerá na nejaké štyri eurá. Na rokovaniach s ministerstvom práce sa preto snažíme predkladať riešenia, ktoré by aspoň tým najslabším situáciu zlepšili,“ hodnotí jej predseda Ján Lipiansky.

Dôchodky by sa k 1. januáru 2015 mali po tretí raz dvíhať o pevnú sumu, teda všetkým penzistom rovnako, bez ohľadu na rozdielne výšky ich príjmov. Vo valorizačnom vzorci sa pritom uplatňujú dva parametre: rast spotrebiteľských cien, čiže inflácia, a rast miezd v sledovanom období. Inflácia je však pre výpočet každý rok dôležitejšia, najnovšie ho ovplyvní až na 70 percent. Čím je preto nižšia, tým menší bude nárast penzií.

Napriek striktnému postoju k valorizácii aj ministerstvo pripúšťa, že najmä nízkopríjmovým dôchodcom sa vynasnaží pomôcť viac. Rezortný minister Ján Richter sa napríklad už teraz zasadzuje za ďalšie zvýšenie vianočných príspevkov. „Už v minulom roku preň dosiahol navýšenie zdrojov takmer o desať miliónov eur,“ pripomína Stuška. Zachová sa pritom solidárne nastavenie príspevku, teda čím má kto dôchodkový príjem nižší, tým vyšší ho môže očakávať.

„O navýšení vianočných príspevkov s ministerstvom práce už dlhšie rokujeme. Táto možnosť sa ukazuje ako reálna. K nijakým konkrétnym číslam navýšenia sme však zatiaľ nedospeli. Musí sa k nim vyjadriť aj rezort financií,“ doplnil Lipiansky.

Podľa sociologičky Moniky Čambálikovej sa súčasný valorizačný vzorec v roku 2012 prijímal konsenzom a akceptovať ho sľúbili aj organizácie zastupujúce dôchodcov, „hoci nie veľmi nadšene“. „Lenže prvoradou ideou valorizácie o pevnú sumu bolo výraznejšie prilepšiť tým najchudobnejším penzistom, ktorým percentuálny model valorizácie pridával najmenej. Ak má teraz byť výsledkom, že všetci dostanú po štyri eurá, nepomôže to nikomu. Je to len akoby solidarita chudobných s chudobnými,“ mieni Čambáliková.

Podobne sociologička uvažuje aj o zvyšovaní vianočných príspevkov. „Nemám dôvod pre tento zámer ministerstvo odsudzovať, veď penzistom by som dopriala ešte oveľa viac. Vianočný dôchodok však považujem za nesystémový, jednorazové a zákonom negarantované príspevky sú len slabou náplasťou pre tých, ktorí na dôchodku nespravodlivo živoria,“ uzatvára.

Z lepšej penzie sa aj popri nízkej valorizácii budú na budúci rok tešiť dôchodcovia, ktorí si privyrábajú prácou. Tých sa totiž pozitívne dotkne nedávna úprava v zákone o sociálnom poistení, ktorá takisto začne byť účinná od 1. januára 2015.

Úprava sa týka prepočtu dôchodku, respektíve jeho navýšenia z pracovnej činnosti. Kým doteraz mohol dôchodca o takýto prepočet požiadať až po definitívnom ukončení pracovných aktivít, po novom táto podmienka odpadne.

Sociálna poisťovňa každému pracujúcemu dôchodcovi prepočíta penziu k 31. decembru 2014 automaticky, bez toho, aby si sám musel podať žiadosť. A následne mu ju začne vyplácať navýšenú o sumu získanú za dovtedy odpracované obdobie. V pracovnej činnosti môže pritom penzista bez prerušenia pokračovať.

„Túto zmenu veľmi vítame. Pre dôchodcov má prilepšenie o každé euro cenu zlata. Úprava navyše urobí systém spravodlivejším, keďže doteraz si dôchodcovia, ktorí bez prestávky pracovali do vysokého veku či do smrti, ani nestihli prácou navýšený dôchodok užiť,“ tvrdí šéf Jednoty, ktorá zastrešuje takmer 80-tisíc členov.

Prepočítavanie sa však bude vykonávať postupne, takže pracujúci poberatelia dôchodkov ho zrejme pocítia až vo februári či v marci. Nápor na softvér poisťovne bude totiž značný, keďže popri poberaní penzie pracuje na Slovensku asi 120-tisíc ľudí. Z nich je podľa údajov z apríla tohto roku asi 53-tisíc zamestnancov, 52-tisíc dohodárov, takmer 8-tisíc pracuje v súbehu zamestnanec dohodár a necelých 10-tisíc sú samostatne zárobkovo činné osoby. Výdavky na dôchodky sa touto úpravou zdvihnú asi o 10,8 milióna eur.

Do budúcnosti by podľa Lipianskeho mal každý ekonomicky aktívny penzista dostať možnosť žiadať o ďalšie navýšenie penzie z titulu dlhšej doby poistenia v intervaloch, aké si sám zvolí, napríklad aj každý rok, a pritom ďalej priebežne pracovať.

Zlepšiť najmä situáciu najchudobnejších starodôchodcov by malo aj plánované zavedenie inštitútu garantovanej minimálnej sumy penzie, pravdepodobne v sume mierne vyššej ako je životné minimum, teda v súčasnosti 198,09 eura. Návrh zákona o minimálnom dôchodku už ministerstvo práce dolaďuje a v najbližšom čase ho posunie do ďalšieho legislatívneho procesu.

Valorizácia penzií v rokoch 2014 a 2015
druh dôchodku rast 2014 (v eurách) *očakávaný rast 2015 (v eurách)
starobný 8,80 4,60
predčasný starobný 8,90 4,60
invalidný pri pracovnej schopnosti zníženej o viac ako 70 % 7,80 4,10
invalidný pri pracovnej schopnosti zníženej do 70 % 4,50 2,30
vdovský a vdovecký 5,70 3
sirotský 3 1,60

*Údaje a očakávanej sume valorizácie v roku 2014 sú zatiaľ len približné, vypočítané na základe doterajšieho vývoja rozhodujúcich parametrov, keď inflácia je zatiaľ nulová, a podľa momentálneho rastu priemernej mzdy v hospodárstve.

Príklad výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

  • Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca v sume 462,50 eura mesačne. Od 1. septembra 2014 je v pracovnom pomere, ktorý ani po 31. decembri 2014 nepreruší. Sociálna poisťovňa mu automaticky, bez povinnosti poberateľa podať si žiadosť, dôchodok prepočíta k 31. decembru 2014
  • za obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2014 bude mať osobný vymeriavací základ 3 500,30 eura
  • aktuálna dôchodková hodnota na rok 2015 sa predpokladá 10,4891 eura, všeobecný vymeriavací základ by mal byť 9 888 eura
  • starobný dôchodok sa mu zvýši o: 3 500,30 : 9 888 : 2 × 10,4819 = 1,856 eura mesačne
  • celkovo teda bude dostávať: 462,50 + 1,856 = 464,40 eura mesačne

Príklad je len informatívny.

Ako hodnotíte slabšiu valorizáciu dôchodkov v budúcom roku?

Anna Štofejová (69), dôchodkyňa, Prešov
Myslím si, že politici namiesto pomoci občanom myslia v prvom rade na vlastné vrecká. Potom peniaze chýbajú niekde inde. Rudolf Boroš (69), dôchodca, Veľký Krtíš
Podľa mňa vláda robí, čo môže. Keby na to nemali vážny dôvod, valorizácia k dôchodku by sa asi neznižovala. Napriek tomu si myslím, že ešte horšie ako dôchodcovia sú na tom mladí ľudia. Im by sa malo v prvom rade pomáhať. Katarína Štefáneková (62), dôchodkyňa, Veľký Krtíš
S takým nízkym zvýšením dôchodkov nemôžem súhlasiť. Väčšina dôchodcov vie zo svojho nízkeho dôchodku ťažko vyžiť už teraz. Ja sama to budem mať veľmi ťažké, lebo v tomto roku mi zomrel manžel, a tak našu domácnosť bude ťahať namiesto dvoch už len jeden dôchodok. Jozef Baláž (63) dôchodca, Trenčín
Keď je takto nastavená valorizácia, nič si nepomôžeme. Človek si môže trochu zanadávať pri pive, ale to je asi tak všetko, čo spraví. Na druhej strane, chvalabohu, že bola taká nízka inflácia… Ľúto mi je však ľudí na dôchodku, ktorí majú vážne zdravotné problémy a berú stále nové lieky, prípadne viac, a musia za ne aj viac doplácať. (reg)

© Autorské práva vyhradené

37 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #starobný dôchodok #Dôchodcovia #valorizácia #penzie #vianočný príspevok
Flowers