Nové pravidlá skrátia súdne konanie

Roky čakania na rozhodnutie súdu by sa mali po prijatí nových pravidiel civilného konania znížiť.

24.07.2014 15:00
debata

Od roku 2016 by mohlo byť rozhodovanie na súdoch o rozvodoch, alimentoch, výške dôchodku alebo dedičstve jednoduchšie. K svojim peniazom by sa rýchlejšie mali dostať aj podnikatelia, ak majú nezaplatené faktúry po lehote splatnosti.

Umožniť to má nový zákon o riešení sporov na súdoch – civilnom sporovom poriadku, ktorý včera predložilo ministerstvo spravodlivosti na verejnú diskusiu. Do pripomienkového konania by sa mal dostať v septembri. Určovať bude procesné pravidlá konaní, v ktorých ide o súkromný spor dvoch strán – občanov, podnikateľov, firiem.

Nové pravidlá by mali sudcom umožniť takzvanú koncentráciu súdneho konania. Jeho výsledkom by malo byť zavedenie lehoty na predkladanie dôkazov či zjednodušeného procesného režimu pre drobné spory, povinnosť sudcu informovať v priebehu konania procesné strany, ako sa mu spor javí. „Sudca bude môcť povedať, že od tejto fázy neakceptuje žiadne nové dôkazy, nové skutočnosti,“ vysvetlil predseda rekodifikačnej komisie civilného práva procesného na ministerstve spravodlivosti Marek Števček.

V návrhu zákona sa hovorí, že strany sporu by si tiež mali zabezpečiť účasť svojich svedkov na súde. Takéto opatrenie výrazne zníži priestor na obštrukcie. Dnes, ak účastník sporu nezabezpečí napríklad určité doklady alebo zmešká lehotu na ich predloženie, zákon mu umožňuje predložiť ich aj neskôr. To už možné nebude, pretože to neúmerne predlžuje konanie nie vinou súdov, ale účastníkov sporu. Členovia rekodifikačnej komisie navrhli v zákone trestať pokutou aj obštrukčné námietky zaujatosti.

Nanovo sa bude definovať aj doručenie súdnej zásielky. Súdy ju budú považovať za doručenú aj vtedy, ak si ju neprevezmú na adresách uvedených v Registri obyvateľov SR. Navrhované ustanovenie má uľahčiť prácu sudcom, ktorí by tak nemuseli zisťovať, či sa niekto na adrese uvedenej v registri zdržiava alebo nie.

Civilný súdny kódex, ktorým sa v súčasnosti riadia súdy pri konaní o občianskoprávnej či obchodnej agende, s malými či veľkými zmenami platí od roku 1963. Občiansky súdny poriadok by mali nahradiť tri nové kódexy, ktoré sa budú venovať procesom konania pred súdmi v tzv. sporových veciach, nesporovej agende a v správnom súdnictve, ktoré rozhoduje o zákonnostiach rozhodnutí orgánov verejnej správy. Takým je napríklad spor o pezinskú skládku.

Všetky tri nové kódexy by mohli byť už na jar po schválení vládou predložené do parlamentu. Podľa podpredsedníčky rekodifikačnej komisie a novej ústavnej sudkyne Jany Baricovej budú nové zákony klásť vysoké nároky na sudcov, ktorí sa budú musieť naučiť veľa nového. Zmena platného Občianskeho súdneho poriadku prinesie aj to, že v podobných sporoch by už nemali byť tak často vynesené úplne rozličné rozsudky.

Na ich zjednocovanie bude dohliadať veľký senát Najvyššieho súdu. Už by sa nemali stávať prípady, keď jeden súd pošle vinníka nehody na šesť rokov za mreže a iný súd v podobnom prípade rozhodne, že vinník dostane len podmienku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #súd #justícia #súdne konananie