Záujem Ukrajincov o preukaz zahraničného Slováka sa zvýšil

Záujem o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí je od ľudí žijúcich na Ukrajine väčší. V prvom polroku tohto roku Úrad pre Slovákov v žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) prijal od ľudí z Ukrajiny 147 žiadostí, v rovnakom období vlaňajška ich bolo 90, informoval hovorca úradu Igor Kováč. V roku 2013 vydal úrad žiadateľom z Ukrajiny 148 preukazov, rok predtým 158.

12.09.2014 12:30
debata (5)

Na Slovensku začala 1. mája 2013 platiť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá priniesla pre držiteľov osvedčenia zahraničného Slováka viaceré zmeny. Zahraničný Slovák môže byť na Slovensku po udelení povolenia na prechodný pobyt päť rokov. Toto povolenie udeľuje polícia.

Držiteľ preukazu, ktorý o prechodný pobyt požiada, môže byť na území Slovenska do rozhodnutia o jeho žiadosti. Nemusí vydokladovať ubytovanie ani bezúhonnosť, v prípade bezúhonnosti vtedy, ak od vydania osvedčenia neprešlo viac ako 60 dní.

Zahraniční Slováci majú výhody

Vydanie preukazu zahraničného Slováka so sebou prináša viaceré výhody, jeho držiteľ môže na Slovensku študovať, pracovať či dokonca podnikať. Požiadať oň môžu tí, ktorí žijú v zahraničí, nemajú slovenské občianstvo, sú občanmi inej krajiny alebo občianstvo nemajú.

Musia sa však hlásiť k slovenskej národnosti a mať záujem o jej rozširovanie v zahraničí. Podľa hovorcu ÚSŽZ Igora Kováča však môžu o preukaz požiadať aj tí, čo sa hlásia k slovenskej národnosti po svojich príbuzných v priamom rade, a teda ich rodičia, starí rodičia či prarodičia majú alebo mali slovenské občianstvo.

„Podľa platnej právnej úpravy môžeme aj im na základe žiadosti priznať postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a vydať osvedčenie,“ poznamenal. Okrem nich ide tiež o tých ľudí, ktorí žijú dlhodobo alebo trvalo v zahraničí, no stále majú slovenské občianstvo. Aj oni sú Slováci žijúci v zahraničí. Keďže sú to slovenskí občania, vzťahujú sa na nich všetky slovenské zákony ako aj práva a povinnosti. Pokiaľ však nemajú trvalý pobyt na Slovensku, sú to zahraniční Slováci.

Preukaz nemusí dostať len slovenský občan

O preukaz môže požiadať osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na Slovensku, či už je slovenským občanom, alebo nie, no uchováva si národné povedomie. Ide o aktívne hlásenie sa k slovenskému národu a hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, kultúrne dedičstvo a tradície.

Povedomie žiadateľ preukáže vyhlásením o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie. Slovenskú národnosť žiadateľ preukáže úradným dokladom, môže ísť napríklad o rodný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa či školské vysvedčenie.

Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí vyjde záujemcu na desať eur. V prípade, ak preukaz stratí, zničí alebo poškodí, vyjde ho to 20 eur. Ak v ňom chce jeho držiteľ robiť nejaké zmeny, resp. chce vydať nové osvedčenie, zaplatí 10 eur. Všetky potrebné informácie sú na stránke www.uszz.sk/…-ziadatelovi.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Zahraniční Slováci #preukaz #Ukrajina