Bajánková chce vrátiť súdnictvu autoritu

Prioritou novej predsedníčky Súdnej rady Jany Bajánkovej je pozdvihnúť dôveryhodnosť tejto inštitúcie a zmeniť štýl práce Súdnej rady. Toto chce dosiahnuť plnením si povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Sľubuje tiež osobný prístup k verejnosti a médiám.

17.09.2014 11:00
Jana Bajánková Foto: ,
Jana Bajánková
debata (8)

Čo je z vašich priorít kľúčové?
Presadzovať záujmy sudcov tak, aby sa zvýšila dôveryhodnosť súdnictva, ale tiež navrátiť autoritu a celkové postavenie súdnictva v spoločnosti. Budem veľmi striktne využívať všetky právne prostriedky, ktoré mi slovenský právny poriadok umožňuje.

Po tom, čo sa rozdelili funkcie predsedu Súdnej rady a Najvyššieho súdu, budete mať de facto väčšie právomoci vo vzťahu k sudcom ako predseda Najvyššieho súdu…
Je to nepochybne jasné už aj zo znenia ústavy a vykonávacieho predpisu. Takže je to tak. Tie kompetencie sa podstatne rozšírili. A tým, samozrejme, sa nedotýkam kľúčovej otázky previerok alebo testu spôsobilosti, ktorý je v súčasnosti podrobený testu ústavnosti. Okrem tejto sú kompetencie predsedu Súdnej rady širšie.

Ako mienite využiť svoju novú pozíciu vo vzťahu k previerkam sudcov?
Očakávam, aké stanovisko zaujme Ústavný súd. Podľa mojich informácií by to už malo byť v najbližších dňoch pripravené na prejednanie v pléne, pretože bol podaný návrh aj na dočasné pozastavenie účinnosti týchto právnych predpisov. Teda predpisov týkajúcich sa týchto kľúčových otázok. Ak k tomu dôjde, budeme očakávať výsledok.

Pokiaľ nie, ste pripravená preverovať sudcov, ako to káže zákon?
Pokiaľ dôjde k odmietnutiu pozastavenia účinnosti zákona, pretože aj taký variant je možný, tak mne ako predsedovi Súdnej rady neostáva nič, len sa podriadiť zákonu.

Čo považujete za najväčší problém Harabinovej éry?
Problém spočíval v komunikácii členov Súdnej rady navzájom aj smerom k verejnosti. Toto boli otázky pri híringoch (verejných rozpravách, pozn. red.) nastávajúcich sudcov, pri prekladaní sudcov, to si celá verejnosť mohla vypočuť zo záznamov, ktoré sú bežne dostupné. Čiže problémový bol prvý kontakt s členmi Súdnej rady alebo so sudcami, ktorí nejakým spôsobom vstupovali do systému alebo v rámci kariérneho postupu.

V akom stave je Kancelária Súdnej rady?
Je v takom stave, že pracuje viac ako v núdzovom režime, kde treba všetky záležitosti sanovať, treba prinavrátiť zamestnancov. Neviem, koľko z nich je už vrátených, a teda, v akom rozsahu bude treba túto situáciu riešiť. Samozrejme, neviem, v akom stave sú finančné prostriedky, pretože so zamestnancami odišli zo Súdnej rady aj mzdové prostriedky. Je potrebné urobiť účinné kroky.

Prečo sa kancelária rady dostala do takéhoto stavu?
Táto otázka nesmeruje na mňa, ja vám neviem povedať, prečo sa tak stalo. Ja som sa o tom prvýkrát dozvedela na ostatnom zasadnutí.

Ako sa staviate k argumentu, že Súdna rada momentálne nie je kompletná a podľa niektorých by bez 18. člena nemala vôbec rozhodovať?
Som presvedčená o tom, že Súdna rada existuje, je plne funkčná, legitímna, že môže zasadať, prijímať rozhodnutia aj v personálnej oblasti, nepracuje v núdzovom režime. Pokiaľ ide o otázku 18. člena, treba si urobiť test ústavnosti, vytvoriť pracovnú skupinu a vypracovať materiál, ktorý ukáže, či treba vypísať novú voľbu, alebo či sa 18. členom stane zvolený predseda Najvyššieho súdu, ako to bolo v minulosti.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #autorita #imunita sudcov #previerky sudcov #Jana Bajánková