Školy budú mať učebné plány po ročníkoch

Základné školy budú mať učebné plány stanovené po ročníkoch. "Voľnosť pri voliteľných hodinách by mala byť aj v tom, že hodinu druhého cudzieho jazyka môžu nahradiť iným predmetom," hovorí Soňa Hanzlovičová, zastupujúca generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva na rezorte školstva. Rezort má do konca roka pripraviť nové štátne vzdelávacie programy pre materské aj základné školy.

, 20.10.2014 14:30
debata

Ako sa budú meniť vzdelávacie programy pre základné školy?
Diskusia o štátnych vzdelávacích programoch stále nie je ukončená. Podľa návrhov, ktoré však ešte môžu prejsť zmenami, sa pre 1. stupeň sa pripravuje „staronový“ vyučovací predmet prvouka. Tento predmet je spojením dvoch vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Žiaci v prvom a druhom ročníku získavajú základné kompetencie v týchto oblastiach a v treťom a štvrtom ročníku sa delia na predmet prírodoveda a vlastiveda. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň sme riešili aj s profesijnými organizáciami zastupujúcimi štátne, súkromné i cirkevné školy. Riešili sme hodinové dotácie a nadväznosť predmetov matematika, fyzika, chémia, aby školáci mali to, čo potrebujú. Riešili sme i vyučovací predmet technika, lebo dnešné deti už pomaly nevedia, ako vyzerá kliniec. Jednou z hlavných tém sú cudzie jazyky, aby vyučovanie bolo zaradené vo vzdelávacom štandarde po ročníkoch. Teda, aby učivo nebolo dané ako celok pre celý stupeň. S tým sa ani ja ako jazykárka nestotožňujem. Dieťa sa potrebuje pomaly vyvíjať s jazykom. A učenie jazyka nemožno začať hocikde, ale gramatiku napríklad prítomným časom. Každý ročník musí mať presne zadané, čo sa bude učiť.

Čiže učebné plány budú stanovené po ročníkoch?
Áno, bola to hlavná požiadavka pedagogickej verejnosti – pre základné školy. Školám však chceme pripraviť aj podrobný rozpis osnov, aby tým, ktorí majú kreatívnych pedagógov, sme nekládli prekážky a tým, ktorí chcú mať všetko pripravené, sme tiež vyšli v ústrety. Objem učiva v ročníku však musí byť rovnaký, skôr tu ide o formu, akú školy pri vyučovaní zvolia.

Školy, ktoré si vytvorili vlastné vzdelávacie programy, sa teda budú musieť prispôsobiť?
Je na nich, či sa budú držať len toho, čo im kladie učebnica alebo pridajú aj niečo svoje. To záleží aj od učiteľa, aký je aktívny, šikovný, flexibilný. Voľnosť výberu vyučovacích metód a foriem je plne v kompetencii pedagógov.

Viaceré argumentovali tým, že menej voliteľných hodín bude znamenať menšiu možnosť prispôsobovať vzdelávací program schopnostiam žiakom a profilácii školy.
Voľnosť pri voliteľných hodinách by mala byť aj v tom, že hodinu druhého cudzieho jazyka môžu nahradiť iným predmetom. Toto si budú školy prispôsobovať sami. Druhý cudzí jazyk bude zrejme voliteľný. Základná škola je preto základná, že žiaci získavajú základné vedomosti.

Bude povinná hodina pracovného vyučovania týždenne?
Kedysi školy mali dielne, pozemky, aj kuchynku. Niektoré školy ich zachovali, iné zrušili. Preto chceme v rámci projektov dovybaviť základné školy aj na tieto predmety, tak, aby si najmä mestské deti mohli chytiť do ruky pílku, kladivo a zistiť, či ich bavia technické práce. Ako inak chceme potom dostať žiakov na technické odbory odborných skôl?

Povinná hodina pracovného vyučovania teda bude, ale nemusí to byť nutne technická práca?
Proces prípravy obsahu vyučovacieho predmetu technika je stále v procese, ministerstvu ide najmä o to, aby sa školám pomohlo, a nie naopak – zaviesť im ďalšie povinnosti na materiálno-technické vybavenie. I v tomto predmete bude mať škola možnosť sa profilovať podľa svojich podmienok, teda vybavenia, záujmov žiakov a odbornosťou pedagógov.

Pribudnú hodiny matematiky, fyzika, chémie a biológie ako sa plánovalo? Koľko voliteľných hodín zostane v jednotlivých ročníkoch?
Tieto otázky sú ešte predčasné. Úplné podrobnosti predstavíme, keď bude štátny vzdelávací program definitívne pripravený a schválený.

V materských školách už spustili petíciu za schválenie nových štátnych vzdelávacích programov. Kedy budú teda schválené?
Kvôli objektívnosti treba povedať, že len niektoré učiteľky materských škôl spustili petíciu za schválenie návrhu inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Názor na jeho obsah je medzi učiteľkami materských škôl rozdielny. Všetky inovované štátne vzdelávacie programy tak pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ako aj pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie v na prvom aj druhom stupni základných škôl, aj gymnáziá by mali byť hotové do konca roka. Pri vypracúvaní inovácie všetkých spomenutých štátnych vzdelávacích programov sa ešte uskutočňujú rokovania. Ministerstvo školstva sa snaží, aby inovované štátne vzdelávacie programy boli pre školy prínosom, aby si podľa nich mohli vypracovať svoje školské vzdelávacie programy, podľa ktorých budú vyučovať.

Bude sa podľa nových vzdelávacích programov škôlka podobať viac na školu?
Snahou ministerstva nie je vniesť do materských škôl školský systém práce, pretože výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole má svoje špecifiká. Hra a hrové činnosti budú v materských školách dominovať i naďalej. Prostredníctvom nich sa budú deti vzdelávať a pripravovať na vzdelávanie v základnej škole.

Bude škôlka pre päťročné deti povinná?
Snahou ministerstva školstva je, aby sa čo najviac päťročných detí dostalo do materskej školy, pretože ich pripraví na školu. Stále zostane v platnosti to, že rodičom budeme odporúčať, aby svoje deti prihlásili do materskej školy minimálne jeden rok pred nástupom do základnej školy. Deti v tomto veku, teda vo veku 5 rokov, sa do materských škôl prijímajú prednostne. V súčasnosti je u nás zaškolenosť detí v tomto veku takmer 92 percent. Nižšia je samozrejme zaškolenosť detí mladších ako 4 roky.

Súvisí to s nedostatkom miest v škôlkach?
Určite áno, ale kapacity materských škôl by sa mali rozširovať. Materiál o zvýšení kapacít materských škôl predstavíme v najbližších dňoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školy #ministerstvo školstva #vzdelávanie #vyučovanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy