Ústavný súd: Žiak má právo hlásiť sa na gymnázium bez ohľadu na prospech

Časť školského zákona a ďalšie predpisy, ktoré zaviedli priemer známok z vybraných predmetov zo základnej školy ako jedno z kritérií pre prijatie na štúdium na strednej odbornej škole s maturitou alebo gymnáziu nie je v súlade s ústavou zaručeným právom na vzdelanie.

22.10.2014 15:50
škola, jazyk, tabuľa, škola Foto:
Podľa rozhodnutia Ústavného súdu je protiústavné, aby uchádzači pre prijatie na gymnázium či strednú školu museli dosahovať zákonom predpísaný prospech.
debata (51)

Rozhodlo o tom na neverejnom pojednávaní plénum Ústavného súdu. Informovala o tom hovorkyňa súdu Anna Pančurová. K nálezu sa pripája odlišné stanovisko sudcov Ivetty Macejkovej a Milana Ľalíka.

S podaním na Ústavný súd sa obrátila skupina poslancov 24. apríla 2013. Pre nesúlad s Ústavou napadla tie ustanovenia školského zákona a ďalšie predpisy, ktoré zaviedli ako jedno z kritérií pre prijatie na strednú odbornú školu s maturitou a gymnázium podmienku, že uchádzač nesmie mať z povinných vyučovacích predmetov na druhom stupni základnej školy na konci druhého polroka ôsmeho ročníka a prvého polroka deviateho ročníka horší priemer známok ako dva a pre úplné stredné odborné školy s maturitou nesmie byť priemer známok horší ako 2,75.

Podľa navrhovateľov napadnuté ustanovenia porušujú Ústavu, lebo ide o zásah do ústavného práva na prístup k vzdelaniu a rozdielne zaobchádzanie so žiakmi základných škôl. Deti, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené kritérium známok sú de facto vylúčené z možnosti ďalšieho vzdelávania nielen na niektorých stredných školách a gymnáziách, ale aj na vysokej škole.

51 debata chyba
Viac na túto tému: #Ústavny súd #stredná škola #gymnázium #prijímacie skúšky