Rekonštrukcia národnej knižnice obmedzila výpožičky

09.11.2014 16:44

Veľká rekonštrukcia depozitov Slovenskej národnej knižnica (SNK) obmedzila jednu zo služieb národnej knižnice - výpožičnú službu.

„Posilnili sme preto medziknižničnú výpožičnú službu a medziknižničnú medzinárodnú výpožičnú službu,“ uviedla Zuzana Stančíková z referátu pre styk s médiami a verejnosťou SNK. Pre záujemcov o knihy to podľa Stančíkovej v praxi znamená, že knižnica nepožičiava knihy a dokumenty zo svojich fondov.

SNK však vie cez medziknižničnú výpožičnú službu a medziknižničnú medzinárodnú výpožičnú službu zabezpečiť knihy z fondov iných knižníc, napríklad z vedeckých, univerzitnej knižnice a z ďalších knižníc. „Čitateľov vieme tiež nasmerovať, v ktorej knižnici si knihu môžu vypožičať absenčne či preštudovať prezenčne, možno i bližšie ich bydliska či miesta štúdia,“ doplnila.

SNK musela pre rekonštrukciu zo svojich depozitov premiestniť spolu 850-tisíc kníh, čo je 460 ton najčastejšie žiadaného slovacikálneho fondu. „Knihy sme museli z kapacitných dôvodov umiestniť v náhradných priestoroch v knižnici i mimo nej v bezpečnostných boxoch. Zároveň sa tento fond aj digitalizuje, čo znamená, že denne je v procese digitalizácie 3 500 kníh a periodík,“ doplnila Stančíková, ktorá je zároveň manažérkou publicity národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA).

Napriek obmedzeniam je v priestoroch knižnice rušno

SNK popri medziknižničnej výpožičnej službe, medziknižničnej medzinárodnej výpožičnej službe poskytuje počas rekonštrukcie depozitov rešeršné služby, skenovacie a kopírovacie služby, služby univerzálnej, multimediálnej, mikrofilmovej študovne, študovne Literárneho archívu a Národného biografického ústavu ako aj informačné a konzultačné služby.

„To znamená, že v našich študovniach je rušno stále, keďže univerzálna študovňa má svoj vlastný fond. Máme tu študentov a tiež bádateľov, napríklad v Literárnom archíve sa archívne dokumenty požičiavajú štandardne, viaceré celé ročníky periodík, aj z minulého storočia sú dostupné na mikrofilmoch v mikrofilmovej študovni,“ dodala s tým, že vybrané knihy dokumenty sú už dostupné aj v digitálnej podobe.

Rekonštrukcia depozitov je naplánovaná do začiatku leta budúceho roka a premiestnení všetkých kníh by sa výpožičné služby mali naplno obnoviť koncom leta.

Rekonštrukcia depozitov SNK je v plnom prúde. Vďaka národnému projektu DIKDA knižnica stavia v Martine aj vo Vrútkach, informovala o tom SNK v stredu 5. novembra. Druhá plánovaná stavba národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice – rekonštrukcia troch poschodí depozitov v sídelnej budove knižnice odštartovala v polovici októbra podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska.

Investícia stojí takmer 2,5 milióna eur

Stavbu realizuje spoločnosť Hornex, ktorá depozity zrekonštruuje za osem mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 461 866,80 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 430 410,85 eur. Zvyšnú sumu vo výške 31 455,95 eur zaplatí SNK zo svojho rozpočtu. Od začiatku októbra sa buduje aj komplexné Digitalizačné a konzervačné centrum v detašovanom pracovisku knižnice vo Vrútkach.

Rekonštrukciou depozitov dosiahne SNK medzi iným stabilné prostredie pre uchovávanie kníh a dokumentov. Knižnica si totiž zo zákona musí plniť povinnosť uchovávať a ochraňovať slovaciká pre ďalšie generácie. V rekonštruovaných depozitoch bude teplota približne 16 až 18 °C a vlhkosť 40 až 60 %. Sídelnú budovu národnej knižnice postavili v rokoch 1963 – 1975 a jej depozit je v havarijnom a nevyhovujúcom sta­ve.

O rekonštrukci a obmedzeniach, ktoré prinesie informovala SNK ešte koncom júna. Čiastočné obmedzenia niektorých služieb knižnice z prevádzkových dôvodov nie sú podľa SNK ničím výnimočným. SNK bola v minulosti napríklad aj úplne zatvorená pre zákonnú revíziu knižničného fondu, a to od 1. júla do 31. decembra 1990. Viac podrobností o poslaní a práci SNK možno nájsť na jej webstránke.

#Slovenská národná knižnica
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku