Smer zamietol zvýšenie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa zvyšovať nebude. Vládny Smer vo štvrtok neschválil novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej poslanec za SDKÚ Ľudovít Kaník a nezaradený poslanec Viliam Novotný navrhovali zvýšiť rodičovský príspevok pre pracujúce rodiny z terajších 203,2 eura na 230 eur mesačne.

11.12.2014 18:15
debata (18)

„Ak ani jeden z rodičov nepracoval alebo neštudoval počas predchádzajúcich štyroch rokov aspoň 270 dní, navrhujeme znížiť príspevok na úroveň 65 % z 230 eur,“ vysvetlil Kaník.

Poslanec za SDKÚ zároveň neúspešne navrhoval zvýšenie daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa pre pracujúce rodiny na štvornásobok súčasnej výšky daňového bonusu, teda na 85,64 eura.

„Zároveň by sa od štvrtého dieťaťa nevyplácal rodičovský príspevok,“ povedal. Pracujúce rodiny by tak podľa Kaníka o nič neprišli, naopak, získali by viac finančných prostriedkov od štátu na celé obdobie nezaopatrenosti dieťaťa.

Parlament zamietol rozvody pred notármi

Manželstvá nebudú môcť rozvádzať okrem súdov aj notári, ako to v novele zákona o rodine navrhovali nezaradení poslanci Juraj Droba a Martin Chren. Rozvod pred notármi, ktorí by z neho robili notársku zápisnicu, mala právna norma umožniť len pre manželov, ktorí sú bezdetní, alebo v čase rozvodu majú plnoleté deti a zároveň manželstvo trvalo najmenej jeden rok.

Juraj Droba Foto: Ivan Majerský
Juraj Droba Juraj Droba

Opoziční poslanci chceli svojím návrhom predchádzať súdnym sporom, a tým aj odbremeniť súdy v prípadoch, ak sa manželia dohodnú a nemajú v čase rozvodu maloleté deti. Aj platný Občiansky súdny poriadok podľa nich uprednostňuje riešenie sporov mimosúdne, predovšetkým dohodou.

„Ak sa manželia zhodnú na tom, že ani jeden z nich nemá záujem zotrvať v manželstve, je potrebné im umožniť rozvod manželstva bez neprimeraného zásahu do ich súkromia zisťovaním príčin rozvratu manželstva súdom v rámci dokazovania. Dokazovanie v tomto smere má skôr etický ako právny rozmer. Pre účastníkov konania, ktorí sú dohodnutí, zverejňovať pomery z ich súkromného života je obzvlášť citlivé,“ zdôvodňoval Droba.

„Som presvedčený, že nie je ani potrebné, ani správne, a už vôbec nie dôstojné, aby manželia museli v súdnom konaní prezrádzať intímne a súkromné skutočnosti o ich manželskom živote,“ vysvetlil.

Novela zverovala spísanie dohody manželov o rozvode manželstva notárom vo forme notárskej zápisnice. Notári vykonávajú svoju činnosť v sídle každého okresného súdu a ich služba je dostupná pre každého občana na celom území SR.

Droba s Chrenom nemali záujem o oslabenie inštitútu manželstva, ktoré je ústavou chránené. Súčasťou zákonodarstva modernej spoločnosti by však mala byť podľa nich úprava vzťahov predovšetkým dohodou mimosúdne. Možnosť mimosúdneho riešenia rozvodov je upravená aj v právnych poriadkoch niektorých európskych štátov, napríklad v Belgicku, Estónsku, Luxembursku, Portugalsku a Lotyšsku.

„Mal to byť deň, keď politici ukážu, že rešpektujú súkromie a intimitu vzťahu dvoch ľudí. Namiesto toho to bol deň, keď politici ukázali svoju nadradenosť. Využili svoje postavenie na to, aby vlastné pocity a vlastné hodnotové rebríčky označili za jediné správne. V slovenskom parlamente vyhral názor poslanca Kuffu, že manželstvo je vec verejná,“ reagoval na zamietnutie návrhu Droba.

Majitelia psov za nich nebudú niesť trestnú zodpovednosť

Majitelia psov za nich nebudú niesť trestnú zodpovednosť. Parlament vo štvrtok zamietol novelu Trestného zákona, ktorou chceli poslanci za Most-Híd Gabriel a Lucia Žitňanská zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví pre osoby zodpovedné za psa, ktorý niekoho pohryzol alebo poranil.

Lucia Žitňanská Foto: SITA, Jozef Jakubčo
NR SR, parlament, Lucia Žitňanská Lucia Žitňanská

„Skutočnosť, že osoby, ktoré sú za psa zodpovedné v zmysle príslušných právnych predpisov, nenesú trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie ustanovených povinností, vedie k ľahostajnému postupu týchto osôb k plneniu uvedených povinností, napriek tomu, že takéto správanie vedie k škodám na zdraví a majetku,“ argumentovali poslanci Mosta-Híd.

Potrebu vyvodenia zodpovednosti osôb zodpovedných za psov v prípade napadnutia človeka, spoločenského alebo hospodárskeho zvieraťa preto považujú za akútnu.

Kto inému, čo aj z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že ako osoba zodpovedná za psa poruší dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona a v dôsledku toho pohryzie alebo poraní pes človeka bez toho, aby bol tento pes sám napadnutý alebo vyprovokovaný poškodeným, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa podľa novely páchateľ potrestá, ak pes spôsobí ujmu na zdraví viacerým osobám, respektíve ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Za útok psa na spoločenské alebo hospodárske zviera bude hroziť osobe zodpovednej za takého psa šesťmesačný trest odňatia slobody.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #psy #rodičovský príspevok #Trestný zákon #rozvody
Flowers