Rusíni a Ukrajinci chcú zákon o menšinách

Príslušníci rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny v stredu v Banskej Bystrici spoločne diskutovali o viacerých témach, okrem iného sa zhodli na tom, že je potreba prijať zákon o národnostných menšinách. Diskutovali však aj o iných témach, ako aj o vzájomných vzťahoch, informoval tlačový odbor úradu vlády.

25.03.2015 19:10
debata (37)

Výsledkom rokovania bola formulácia spoločných záverov. Zástupcovia menšín sa zhodli okrem potreby prijať zákon o menšinách i na potrebe zastaviť asimiláciu príslušníkov menšín, vyvinúť úsilie s cieľom zachovať cyrilometodské cirkevné tradície či venovať úsilie v prospech regionálneho rozvoja v oblastiach, kde príslušníci oboch menšín žijú.

Potrebné je však tiež usilovať sa o zachovanie používania cyriliky vo výchove a vzdelávaní a pokračovať vo vzájomnej komunikácii o nastolených témach.

Na rokovaní sa v stredu zúčastnila tiež Mária Jedličková, ktorá je poverenou splnomocnenkyňou vlády SR pre menšiny aj riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová.

Stretnutie bolo podľa úradu prínosom najmä pre zintenzívnenie dialógu medzi oboma menšinami. „Práve takéto stretnutia napomáhajú vzájomnému porozumeniu a spolupráci jednotlivých národnostných menšín,“ dodal úrad splnomocnenca na záver.

37 debata chyba
Viac na túto tému: #menšiny #Ukrajinci #Rusíni