Odborári sú proti zmenám v školskej samospráve

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je zásadne proti zmenám v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Navrhovaná zmena podľa nich dáva zriaďovateľovi právo nevymenovať do funkcie riaditeľa školy kandidáta, ktorý vyhral výberové konanie.

25.03.2015 21:58
škola, budova Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

„Navrhovaná úprava potiera demokratické princípy rozhodovania školskej samosprávy, vytvára priestor pre politické nominácie riaditeľov, korupciu a rodinkárstvo a potiera princíp rovnosti príležitostí. Argumenty zástupcov samosprávy považujeme za účelové a nepresvedčivé. Veríme, že poslanci Národnej rady (NR) SR svojím hlasovaním proti tomuto návrhu potvrdia svoje poslanie obhajovať a presadzovať demokratické princípy právneho štátu,“ píše sa v stanovisku, o ktorom informoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Svoj postoj k návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v časti, ktorá novelizuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prezentovali školskí odborári na dnešnom stretnutí s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom na pôde NR SR.

Je potrebné zjednotiť podmienky výberového konania a menovania riaditeľov škôl

Stanovisko zástupcov krajov prezentované Jurajom Blanárom je podľa školských odborárov opačné. „Samospráva svoju podporu navrhovanej novele odôvodňuje tým, že je potrebné zjednotiť podmienky výberového konania a menovania riaditeľov škôl a školských zariadení pre verejných, súkromných aj cirkevných zriaďovateľov,“ uvádza sa v tlačovej správe Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Ministerstvo školstva v predloženom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Zriaďovatelia by tak mohli vstupovať do výberového procesu pri výbere riaditeľa školy. Návrh je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

S návrhom nesúhlasí rad odborníkov aj zástupcov verejnosti

S návrhom nesúhlasí rad odborníkov aj zástupcov verejnosti, ktorí proti nemu spísali hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy. Iniciátori hromadnej pripomienky tvrdia, že ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri výbere riaditeľov základných a stredných škôl a oklieštiť tak právomoci rád škôl pri vymenovaní riaditeľov.

„Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov a rodičov má podľa návrhu o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja,“ tvrdia iniciátori pripomienky s tým, že podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný.

Zriaďovateľ bude môcť vyvíjať tlak na radu školy

Autori pripomienky tvrdia, že ide o neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Zákon by podľa nich mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu. "Školstvo má veľmi vážne problémy. Rozhodujúce postavenie rád škôl pri navrhovaní kandidátov na riaditeľov škôl však medzi ne nepatrí.

Predložený návrh považujeme za výsledok lobingu organizácie starostov ZMOS a zároveň prejav nedôvery voči súčasným riaditeľom škôl, aj voči školskej samospráve, teda voči učiteľom, rodičom, nepedagogickým zamestnancom škôl a poslancom obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, ktorí obvykle v radách škôl zastupujú zriaďovateľa," pí­šu.

Proti návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa ešte pred jeho zverejnením v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadrili aj Nové školské odbory. „S nevôľou vnímame fakt, že v návrhu zákona sa prideľuje zriaďovateľom škôl právo veta pri voľbe riaditeľov škôl. Zriaďovateľ bude môcť vyvíjať tlak na radu školy, hrozí politizácia výberu riaditeľa školy, stavia radu školy do pozície podriadenej bábky k zriaďovateľovi,“ konštatovali 16. marca o návrhu Nové školské odbory. Podľa nich by zmena mohla priniesť paradoxný jav, keď starosta so základným vzdelaním bude rozhodovať o riaditeľovi školy, ktorý musí mať vysokoškolské vzdelanie s prvou atestáciou.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #samospráva #odborári #zneužívanie právomoci #nominácie