Verdikt súdu o Váhostave bude známy po publikovaní vo vestníku

Súd by mal do piatka 22. mája potvrdiť alebo zamietnuť reštrukturalizačný plán stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a.s. (Váhostav).

22.05.2015 12:32
debata

Ak sa podozrenia na zakázané majetkové či personálne prepojenie predstaviteľov a veriteľov spoločnosti Juraja Širokého alebo iné porušenia v reštruktura­lizácii potvrdia, súd by mal plán ozdravenia zamietnuť. V takom prípade sa Váhostav ešte bude môcť odvolať, prípadne môže skončiť v konkurze.

„Rozhodnutie súdu, keď bude vydané, bude zverejnené v Obchodnom vestníku v zmysle príslušných ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Do jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku sa súd nevyjadruje k predmetnej veci,“ informovala sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Katarína Bartalská, ktorá posudzuje reštrukturalizačný plán Váhostavu. Rozhodnutie súdu do piatka zatiaľ nebolo zverejnené. „Váhostav nechce špekulovať, aké bude rozhodnutie súdu a počká si na verdikt súdu. Na jeho základe podnikne spoločnosť ďalšie kroky,“ uviedol hovorca Váhostavu Tomáš Halán.

Riaditeľ Váhostavu dúfa, že súd ozdravný plán schváli

Generálny riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík priznal, že v spoločnosti je neistota v súvislosti s očakávaným rozhodnutím súdu o reštruktura­lizačnom pláne. „Sudkyňa je samostatne konajúca osoba, ktorá rozhodne určite podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Čakáme, ako to dopadne,“ povedal Moravčík. Privítal by, keby sudkyňa plán reštrukturalizácie potvrdila, keďže si myslí, že nie sú dôvody na jeho zamietnutie.

Ak spoločnosť dostane šancu ďalej fungovať, tak v tomto roku plánuje zdvojnásobiť stavebné výkony zhruba na 230 mil. eur. Ide o sumu na základe zazmluvnených zákaziek spoločnosti najmä na realizovaných diaľničných stavbách. „Zisk je diskutabilná záležitosť, pretože veľa závisí od toho, akým spôsobom dopadne reštrukturalizácia a čo sa stane. Náš predpoklad je zisk v rozpätí od 5 do 7 mil. eur,“ očakáva tohtoročný výsledok Moravčík. Bol by to prvý zisk firmy po viacerých rokoch straty.

Veritelia Váhostavu, vrátane nezabezpečených, schválili návrh reštrukturali­začného plánu na schôdzi 30. apríla. Nezabezpečení veritelia majú podľa plánu získať 19,6 mil. eur, čo je oproti pôvodným zámerom o 3,9 mil. eur viac. Majú tak dostať 18,75 % namiesto 15 % z uznaných pohľadávok. Celkové pohľadávky nezabezpečených veriteľov dosahujú 104,7 mil. eur. Banky sa vzdali 15 % zo svojho uspokojenia. Zabezpečení veritelia, teda najmä banky, tak dostanú 85 % z objemu svojich pohľadávok namiesto pôvodných 100 %. Ich pohľadávky predstavujú 31,3 mil. eur a späť by mali dostať 24,2 mil. eur.

Váhostav má za päť rokov vyplatiť všetkým veriteľom 43,85 mil. eur. Celková schválená miera uspokojenia veriteľov je 32,3 % z celkových pohľadávok v sume 136 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav #kauza Váhostav