Od odvolania Bezáka uplynú tri roky

01.07.2015 12:20
robert bezak
Už sú to tri roky, čo pápež Benedikt XVI. odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka. Autor: ,

Vo štvrtok uplynú tri roky odvtedy, čo Svätý Otec Benedikt XVI. odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Rozhodol sa tak na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. februára 2012.

Po odvolaní arcibiskupa Róberta Bezáka Svätým otcom Benediktom XVI. dočasne poverili riadením diecézy pomocného biskupa Jána Oroscha. Bezák dostal na rok miesto výpomocného duchovného v Radvani, kde sa však nezdržiaval.

Pápež chcel obnoviť kolegialitu

„Svätý Otec urobil toto rozhodnutie po osobnom a dôkladnom oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie a komunikácie medzi arcibiskupom Bezákom a príslušnými kongregáciami,“ uviedli vtedy slovenskí katolícki biskupi v komuniké.

Pápež Benedikt XVI. adresoval slovenským biskupom list, v ktorom svoje rozhodnutie vysvetlil. „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého 50. výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku,“ napísal v liste pápež.

Podľa slovenských katolíckych biskupov Bezák porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči Svätému Otcovi tým, že odmietol prijať jeho výzvu, aby sa vzdal úradu trnavského arcibiskupa, k čomu ho vyzval ešte pred odvolaním.

Bezák odišiel do Talianska

Bezák rok po svojom odvolaní neprijal ponuku Konferencie biskupov Slovenska na jeho materiálne zabezpečenie. Nástupca Benedikta XVI., pápež František v auguste 2013 menoval do Trnavy nového arcibiskupa Jána Oroscha. Na podporu Bezáka sa viackrát veriaci modlili v Trnave a aj pred apoštolskou nunciatúrou v Bratislave. Zorganizovali aj dve petície na jeho podporu.

V decembri 2013 Bezák opustil Slovensko a presťahoval sa do talianskeho Bussolenga. V tamojšom kláštore redemptoristov začal život rehoľníka. Pobyt v Taliansku ukončil po roku v decembri 2014. Odvtedy sa zdržiava na Slovensku.

Stretnutie s pápežom

Bezákovi sa 25. júna 2014 po generálnej audiencii vo Vatikáne podarilo stretnúť so Svätým Otcom Františkom a počas krátkeho stretnutia odovzdal pápežovi list. Osobnú audienciu však dostal až tento rok 10. apríla na príhovor českého emeritného kardinála Miloslava Vlka. „Pápež mu dal morálnu satisfakciu a som presvedčený, že mu určí miesto vhodné pre biskupa, čo bude jeho rehabilitácia,“ povedal Vlk po audiencii.

V máji Štátny sekretariát Svätej stolice vydal stanovisko, podľa ktorého na odvolanie Bezáka nebol potrebný dekrét. Svätá stolica vyjadrila v stanovisku zármutok nad nepresnými a nesprávnymi interpretáciami týkajúcimi sa Bezákovej audiencie u pápeža. Podľa nej stretnutie malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi – bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti.

„Opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí, zvlášť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie,“ uviedla Svätá stolica, ktorá dala na vedomie, že postupy použité v prípade Bezáka sú platné v celej cirkvi.

#Bezák #pápež Benedikt XVI. #Arcibiskup Bezák zbohom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku