Sudkyňa Peťovská nebude rozhodovať v spore s Paneurópskou VŠ

Sudkyňa Anna Peťovská, ktorá zároveň vyučuje na čiastočný úväzok na Paneurópskej vysokej škole nebude rozhodovať v spore medzi ministerstvom školstva a školou. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová po tom, ako ministerstvo školstva v stredu dostalo rozhodnutie súdu, ktorý vylúčil sudkyňu z rozhodovania v tomto spore. Rezort proti nej namietal pre možný konflikt záujmov.

05.08.2015 13:08
debata (1)

Súd odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že chce predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Peťovská sa síce pre médiá vyjadrila, že sa zaujatá byť necíti, Najvyšší súd Slovenskej republiky to však vidí inak.

"K nestrannosti sudcu nestačí samotná skutočnosť, že sudca subjektívne nepociťuje k veci ani stranám taký vzťah, ktorý by sa mohol prejaviť v jeho rozhodovaní o veci. Vyžaduje sa objektívna neexistencia okolností, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam,“ uvádza sa vo vyjadrení súdu. Sudkyňa sa proti tomuto uzneseniu odvolať nemôže.

Minister školstva Juraj Draxler tvrdí, že bez ohľadu na toto rozhodnutie súdu vníma celú kauzu s Paneurópskou vysokou školou ako neuveriteľnú. "Sami sa dostali do problémov tým, že v zime nereagovali na správu Akreditačnej komisie o nedostatkoch. Ani v ďalšom období nevedeli podniknúť žiadne konštruktívne kroky, naopak, sami si zablokovali cestu k rýchlemu riešeniu vyvolaním súdneho sporu,“ povedal Draxler.

Minister školstva pozastavil Paneurópskej vysokej škole v Bratislave akreditáciu študijného programu "právo“ v dennej aj v externej forme štúdia začiatkom mája. Svoje rozhodnutie o dočasnom odobratí práv Paneurópskej vysokej školy vydal na základe zistení Akreditačnej komisie, podľa ktorej fakulta práva uskutočňovala študijný program za iných podmienok, za akých bol akreditovaný.

Paneurópska vysoká škola však podala žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ministra. Práve sudkyňa Peťovská podľa ministerstva školstva vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia ministra o pozastavení platnosti práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom študijného programu právo v dennej aj externej forme štúdia.

Odklad vykonateľnosti rozhodnutia ministra sa rozhodnutím Najvyššieho súdu SR neruší a bude až do právoplatného rozhodnutia v samotnej veci. Fakulta práva teda predchádzajúcim rozhodnutím o odklade vykonateľnosti dosiahla zachovanie už skôr priznaných práv v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia práva a v súčasnosti môže stále prijímať uchádzačov o štúdium.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #sudkyňa #Paneurópska vysoká škola